Projekty 2024 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 14:

ZIELONA KRUPNICZA: OD UL. SZUJSKIEGO DO UL. SKARBOWEJ

Edycja Budżet Obywatelski 2024 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 520 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Krupnicza

Krótki opis projektu

PROJEKT ZAKŁADA REMONT ULICY KRUPNICZEJ NA ODCINKU OD UL. SZUJSKIEGO DO UL. SKARBOWEJ ORAZ ZWIĘKSZENIE WYGODY I BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH, A TAKŻE WPROWADZENIE ZIELENI WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ.

Opis projektu

Celem projektu jest remont ulicy Krupniczej na odcinku od ul. Szujskiego od ul. Skarbowej oraz poprawa estetyki tej ważnej przestrzeni publicznej w centrum Krakowa. Zaproponowane zmiany w zakresie zagospodarowania terenu zostały przygotowane z myślą o mieszkańcach, którzy poruszają się w tym miejscu pieszo, na rowerze i samochodem, a także z myślą o instytucjach publicznych i lokalnych przedsiębiorcach.

 


Projekt zakłada:
− uspokojenie ruchu przy zachowaniu niezbędnych dojazdów do kamienic, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji publicznych i szpitala,
− uporządkowanie parkowania samochodów i rowerów, 
− wymianę oświetlenia,
− wymianę nawierzchni ulicy oraz chodników na równą i bardziej przyjazną dla pieszych, zwłaszcza osób starszych (poruszających się z wózkami na zakupy lub przy pomocy urządzeń pomagających w chodzeniu - typu laski i balkoniki), niepełnosprawnych, rodziców z wózkami. Pozwoli to także ograniczyć hałas spowodowany przez walizki na kółkach,
− nasadzenia zieleni niezbędne do stworzenia przyjaznego charakteru ulicy dla jej użytkowników i poprawienia mikroklimatu, zwłaszcza w miejscach, gdzie obecnie nielegalnie parkują samochody, często blokując wjazdy i wyjazdy z posesji,
− wprowadzenie urządzeń małej architektury np. ławek, mebli miejskich. 
Szczegółowe rozwiązania obejmują:
− poszerzenie chodników i zastosowanie równej nawierzchni, przyjaznej dla pieszych, zwłaszcza osób starszych, niepełnosprawnych, rodziców z wózkami, co pozwoli także ograniczyć hałas spowodowany przez walizki na kółkach,
− wygospodarowanie przestrzeni na zasadzenie drzew, krzewów i pnączy, w sposób korzystny dla roślin, ale nieograniczający znacznie dostępnej przestrzeni. Rośliny  naturalny sposób zagospodarują przestrzeń, nadadzą jej odpowiedni charakter i przyczynią się do pozytywnego odbioru ulicy (mniejszy hałas i zanieczyszczenia, niższa temperatura, a większa wilgotność powietrza, atuty widokowe, dźwiękowe i zapachowe),
− wprowadzenie ławek oraz innych elementów małej architektury praktycznych i wygodnych dla użytkowników;
− zmniejszenie ruchu tranzytowego przez ul. Krupniczą od strony ul. Rajskiej i ul. Garncarskiej; 
− likwidacja "ronda" na skrzyżowaniu Krupniczej i Garncarskiej - wg bazy danych kolizji i wypadków w 2013, 2014 i 2015 było po 1 zdarzeniu, w 2016 - 5 zdarzeń, w 2017 - 6 zdarzeń - stąd też wniosek, że wprowadzenie skrzyżowana równorzędnego, a później "ronda" doprowadziło do pogorszenia się  sytuacji w tym rejonie;
− wprowadzenie ruchu jednokierunkowego (zależnie od wyniku konsultacji społecznych) z dopuszczeniem kontraruchu rowerowego. Przy wprowadzaniu zmian w organizacji ruchu należy również wziąć pod uwagę, o ile to możliwe, koncepcję prof. Rudnickiego podziału wnętrza II obwodnicy na sektory, z wjazdem z II obwodnicy i wyjazdem  po prawoskrętach, dzięki czemu ruch samochodowy byłby płynnie wyprowadzany z wnętrza sektora w kierunku II obwodnicy.
− urządzenie dodatkowych miejsc postojowych, również dla osób niepełnosprawnych, na terenie odzyskanym poprzez zawężenie jezdni do parametrów minimalnych i jej wyesowanie,
 
Podczas realizacji projektu należy się także kierować zapisami UCHWAŁY NR XCI/2394/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 grudnia 2017 r. Ulica Krupnicza powinna być dostępna i przyjazna dla pieszych - zwłaszcza osób niepełnosprawnych, rodziców z wózkami, a także osób poruszających się za pomocą rolek, deskorolek i hulajnóg. Oznacza to, że nie może być zastosowana fazowana kostka brukowa ani kocie łby, lecz dowolna nawierzchnia niefazowana, czyli pozbawiona nierówności i szpar.


 
Konsultacje społeczne projektu

W ramach projektu wszelkie zmiany w organizacji ruchu i zagospodarowanie ulic zostaną skonsultowane z mieszkańcami, instytucjami publicznymi i przedsiębiorcami przede wszystkim wewnątrz obszaru wyznaczonego przez ul. Karmelicką, Podwale, Piłsudskiego i Al. Mickiewicza poprzez testowanie rozwiązań w formie tymczasowej. Konsultacje powinny być prowadzone wieloetapowo, najlepiej przez jednostkę, która ma doświadczenie w konsultowaniu i  prototypowaniu ulic. Konsultacje te powinny się odbyć w ścisłej współpracy z Miejskim Centrum Dialogu, ZDMK, ZZM i Radą Dzielnicy Stare Miasto.
 
Takie działanie pozwoli m.in. znaleźć odpowiedź na następujące pytania:
− na których dokładnie odcinkach może zostać zawężona i wyesowana jezdnia w celu wydzielenia dodatkowych miejsc postojowych,
− w którym kierunku powinien odbywać się ewentualnie ruch jednokierunkowy na ul. Krupniczej,
− w których miejscach i w jakiej ilości mogą zostać ustawione ławki i inne elementy małej architektury,
− gdzie można wprowadzić nowe nasadzenia zieleni, tak aby roślin było dużo, ale nie ograniczały one niewielkiej dostępnej przestrzeni.
W ten sposób zebrane zostaną szczegółowe wytyczne do projektowania ulicy, uwzględniające głos jej użytkowników.
 
Ze względu na ograniczenia finansowe projektu do kwoty 1 mln 520 tys. zł, wnioskodawca zdaje sobie sprawę z tego, że w trakcie realizacji projektu być może będzie potrzeba ograniczenia zakresu projektu i wyraża na to zgodę.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Ulica Krupnicza jest jedną z najważniejszych ulic pomiędzy I i II obwodnicą. Łączy ścisłe centrum Krakowa z obszarem miasteczka studenckiego, uczelniami (między innymi Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Pedagogicznym i Uniwersytetem Rolniczym) oraz z jednym z ważniejszych terenów zielonych w Krakowie – parkiem Jordana, a także parkiem Szymborskiej i Plantami. Ponadto jej bogata historia oraz przepiękne zabytkowe kamienice powinny zostać w odpowiedni sposób wyeksponowane np. Dom Literatów. Przy ulicy Krupniczej mieści się również dużo instytucji publicznych, w tym teatry Bagatela i Groteska, oddział Muzeum Narodowego - Dom Mehoffera, Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana, Auditorium Maximum oraz Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla. Stąd pomysł, aby przekształcić ulicę Krupniczą w miejsce bardziej zielone i bardziej przyjazne dla mieszkańców.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Remont Krupniczej 1 520 000,00 PLN
1 520 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Remont Krupniczej 2025-2026

Galeria

powrót