Projekty 2024 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 21:

Spacery przyrodnicze - poznajmy miejsca cenne przyrodniczo

Edycja Budżet Obywatelski 2024 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

300 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Użytki ekologiczne i wybrane cenne przyrodniczo parki.

Krótki opis projektu

Stowarzyszenie Drwinka od początku swojej działalności stara się przybliżyć walory przyrodnicze różnych parków. Zaprosimy specjalistów, dzięki którym lepiej poznamy najcenniejsze przyrodniczo tereny i będziemy uczestniczyć w inwentaryzacji.

Opis projektu

Zaprosimy Ekspertów przyrodniczych, dzięki którym lepiej poznamy użytki ekologiczne oraz najcenniejsze przyrodniczo parki. Projekt umożliwi odkrywanie świata przyrody całymi rodzinami, ucząc się i świetnie się przy tym bawiąc. Dzięki projektowi będzie można zobaczyć jak przebiega praca w terenie poszczególnych Ekspertów przyrodniczych.
Całość projektu zakończy się zredagowaniem i opublikowaniem przewodnika.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt ma na celu  zwiększenie świadomości ekologicznej Mieszkańców, poprzez spacery przyrodnicze z Ekspertami, naukę obcowania z „dziką” naturą, możliwość spędzenia czasu na łonie natury w pojedynkę lub całymi rodzinami.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Spacery przyrodnicze. Spacery przyrodnicze połączone z inwentaryzacją przyrodniczą dla wszystkich grup wiekowych. 35 000,00 PLN
Materiały pomocnicze dla Przyrodników. Materiały pomocnicze do realizacji spacerów przyrodniczych oraz inwentaryzacji przyrodniczej. 15 000,00 PLN
Zredagowanie przewodnika. Zredagowanie przewodnika o wybranych użytkach ekologicznych i miejscach przyrodniczo cennych. 100 000,00 PLN
Publikacja wersji papierowej przewodnika. Wydruk przewodnika o wybranych użytkach ekologicznych i miejscach przyrodniczo cennych. 150 000,00 PLN
300 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Spacery przyrodnicze Spacery przyrodnicze połączone z inwentaryzacją przyrodniczą dla wszystkich grup wiekowych. III-XII 2025
Materiały pomocnicze dla Przyrodników. Materiały pomocnicze do realizacji spacerów przyrodniczych oraz inwentaryzacji przyrodniczej. I-IV 2025
Zredagowanie przewodnika. Projekt Zredagowanie przewodnika o wybranych użytkach ekologicznych i miejscach przyrodniczo cennych. I-IX 2025
Publikacja wersji papierowej przewodnika. Wydruk przewodnika o wybranych użytkach ekologicznych i miejscach przyrodniczo cennych. XI-XII 2025

Galeria

powrót