Projekty 2024 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 60:

MOSTOWA 2.0 - zielony woonerf na Kazimierzu

Edycja Budżet Obywatelski 2024 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 500 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Mostowa (98/1, S-15 Śródmieście)

Krótki opis projektu

Projekt zakłada utworzenie woonerfu na ul. Mostowej tworząc zieloną i atrakcyjną przestrzeń ciągnącą się od Placu Wolnica do Kładki Ojca Bernatka

Opis projektu

Przedmiotowy obszar (ul. Mostowa) znajduje się w obrębie Dzielnicy I - Kazimierz, w okolicach Placu Wolnica oraz ulic: Bocheńska, Bonifraterska, Trynitarska i Podgórska. Jest to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc, nie tylko przez turystów, ale przede wszystkim przez samych mieszkańców, ze względu na bliskość Kładki Ojca Bernatka, łączącej Kazimierz z Podgórzem.

 


Stworzenie woonerfu umożliwiłoby stworzenie przyjaznej i dostosowanej do potrzeb wszystkich grup użytkowników przestrzeni, pełniącej rolę otwartego, atrakcyjnego i dostępnego obszaru zarówno dla pieszych, rowerzystów, jak i kierowców. Zredukowanie barier między chodnikiem a jezdnią pozytywnie wpłynęłoby na estetykę obszaru, sprzyjając jednocześnie wspólnemu korzystaniu z przestrzeni przez różne grupy, co tworzy atmosferę sprzyjającą relacjom społecznym i aktywnemu trybowi życia.

W ramach proponowanych działań planuje się m.in.: remont i ujednolicenie nawierzchni, zmianę organizacji ruchu na ulicy oraz w przyległych skrzyżowaniach, zwiększenie ilości nasadzeń, wprowadzenie dodatkowych elementów małej architektury oraz montaż dodatkowych punktów świetlnych.

Podczas opracowywania dokumentacji projektowej i uzgadniania działań, wszystkie elementy zagospodarowania terenu, włącznie z konkretnymi lokalizacjami, będą poddane analizie pod kątem możliwości realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań, które spełnią podstawowe założenia projektu. Ostateczny projekt zagospodarowania terenu, uwzględniający ewentualne modyfikacje, zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Budowa woonerfu na zabytkowej ulicy Kazimierza w Krakowie to inwestycja, która może przyczynić się do zrównoważonego rozwoju miasta, zachowania dziedzictwa kulturowego i poprawy jakości życia jego mieszkańców.

  1. Rosnące zainteresowanie woonerfami: Coraz liczniejsze woonerfy, takie jak ten na ul. Krupniczej, zdobywają ogromne zainteresowanie społeczeństwa nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Ich popularność wynika z pozytywnego wpływu na jakość życia mieszkańców oraz atrakcyjność przestrzeni miejskiej poprzez zwiększenie ilości zieleni, poprawę przepływu pieszych i rowerzystów, oraz ograniczenie emisji spalin. Takie działania są zgodne z globalnymi trendami urbanistycznymi i wspierają cele zrównoważonego rozwoju.
     
  2. Zachowanie zabytkowej tkanki historycznej: Inwestycje takie jak Plac Św. Ducha czy Park Wisławy Szymborskiej pokazują, że możliwe jest tworzenie nowoczesnych przestrzeni, które jednocześnie szanują i harmonijnie współgrają z zabytkowym otoczeniem. Woonerf na Kazimierzu może być projektowany z myślą o minimalnym wpływie na historyczny charakter ulicy, jednocześnie dodając jej funkcjonalny i przyjazny wymiar.
     
  3. Wpisanie się w ideę Klimatycznego Kwartału: Projekt woonerfu na ul. Mostowej może być częścią większej inicjatywy, takiej jak Klimatyczny Kwartał, promującej zrównoważony rozwój miasta. Zielone przestrzenie, nowoczesne rozwiązania urbanistyczne i odpowiednie planowanie przestrzeni publicznej mogą wpływać pozytywnie na jakość powietrza, komfort mieszkańców oraz przemyślane wykorzystanie wód opadowych.
     
  4. Kontynuacja zazieleniania Krakowa: Planowane sadzenie drzew na Rynku Głównym oraz rewitalizacja Bulwarów Wiślanych tworzą kontekst dla projektu woonerfu na Kazimierzu. Działać to może jako naturalne przedłużenie terenów zielonych, przyczyniając się do stworzenia spójnej i przyjaznej dla mieszkańców oraz turystów przestrzeni.
Projekt woonerfu na ul. Mostowej w Kazimierzu w Krakowie ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, tworząc otwartą, atrakcyjną i dostępną przestrzeń dla pieszych, rowerzystów i kierowców. Skorzystają z niego zarówno mieszkańcy, jak i turyści, zwiększając atrakcyjność obszaru. Inwestycja wpisuje się w trend zazieleniania miast, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju, ochrony dziedzictwa kulturowego i poprawy środowiska. Ponadto, projekt wspiera ideę Klimatycznego Kwartału, promuje inteligentne zagospodarowanie przestrzeni oraz rozwija kontekst zielonych terenów Krakowa.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Sporządzenie projektu dla przedmiotowego terenu przez ZZM 100 000,00 PLN
Budowa Prace przygotowawcze i rekultywacja terenu, prace budowlane, nasadzenia zieleni 1 400 000,00 PLN
1 500 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Sporządzenie projektu dla przedmiotowego terenu przez ZZM I kwartał 2025
Budowa Prace przygotowawcze i rekultywacja terenu, prace budowlane, nasadzenia zieleni IV kwartał 2025

Galeria

powrót