Projekty 2024 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 38:

Park Rzeczny Dłubnia - Stwórzmy go razem!

Edycja Budżet Obywatelski 2024 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 520 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park Rzeczny Dłubnia

Krótki opis projektu

Nowohucianie, twórzmy razem historię! Wasze wsparcie to klucz do rzecznej zielonej oazy w Nowej Hucie. Zjednoczmy siły dla przyrody, relaksu i naszej wspólnoty! Wykupmy działki i przyspieszmy powstanie Parku Rzecznego Dłubnia!

Opis projektu

Projekt ma na celu skupienie energii mieszkańców Krakowa, by wspólnie wykupić działki na obszarze między aleją Solidarności a ul. Tadeusza Ptaszyckiego. 

Chcemy, aby ten zielony zakątek był naszym wspólnym dziełem – miejscem, gdzie przyroda żyje w harmonii z potrzebami społeczności lokalnej. Park Rzeczny Dłubnia ma szansę stać się przyrodniczą perełką i zielonym sercem dzielnicy, gdzie każdy odnajdzie przestrzeń dla siebie – od relaksu po aktywny wypoczynek.

Zakup działek od prywatnych właścicieli to wyzwanie, które wymaga zdecydowanych działań. Często procesy administracyjne i brak środków finansowych są barierą, która hamuje rozwój tak ważnych projektów dla miasta. Jesteśmy przekonani, że działając razem, możemy te przeszkody pokonać.

Dzięki zaangażowaniu społeczności, możemy uczynić ten obszar dostępnym i przyjaznym dla mieszkańców, zachowując przy tym jego unikalny charakter i wartości przyrodnicze.

Wierzymy, że Park Rzeczny Dłubnia może stać się miejscem, które połączy nas – mieszkańców Krakowa – i stanie się przykładem skutecznego działania obywatelskiego. Razem zadbajmy o naszą przestrzeń, tworząc zieloną oazę dla przyszłych pokoleń.

 
Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.
 
Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt odpowiada na potrzebę stworzenia w Krakowie przestrzeni publicznej, która łączyć będzie cele ekologiczne, społeczne i rekreacyjne. Intencją jest przekształcenie terenu wzdłuż Dłubni w park rzeczny, który stanie się przyrodniczą perełką i zielonym sercem Nowej Huty, przynoszącym korzyści wszystkim mieszkańcom miasta.

Zielone obszary w mieście to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim zdrowia i dobrostanu jego mieszkańców. Park Rzeczny Dłubnia będzie miejscem, gdzie natura i człowiek będą mogli współistnieć, gdzie powietrze jest czystsze, a mieszkańcy mają przestrzeń do aktywności fizycznej i relaksu. W obliczu narastających problemów związanych z urbanizacją i zmianami klimatycznymi, takie inwestycje stanowią inwestycję w przyszłość i są wyrazem odpowiedzialności społecznej.

Wyzwanie zakupu działek od prywatnych właścicieli jest przeszkodą, którą można pokonać dzięki wspólnemu działaniu mieszkańców i władz miejskich. Wspólne finansowanie zakupu ziemi to nie tylko sposób na przyspieszenie procesu tworzenia parku, ale również na zaangażowanie społeczności lokalnej w dbanie o wspólne dobro.

Projekt zakłada elastyczność i otwartość na alternatywne rozwiązania, które mogą się pojawić w trakcie jego realizacji. Wszystkie decyzje dotyczące zagospodarowania terenu będą podejmowane z należytą starannością i uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. Ponadto, każdy etap projektowania będzie skonsultowany z autorem projektu oraz mieszkańcami, co zapewni jego transparentność i zgodność z oczekiwaniami społeczności.

 

Zaangażowanie finansowe mieszkańców w projekt "Park Rzeczny Dłubnia" to inwestycja, która procentować będzie zdrowym i harmonijnym środowiskiem dla obecnych i przyszłych pokoleń Krakowian. Realizacja tego projektu będzie wyrazistym sygnałem, że Kraków to miasto, które stawia na zrównoważony rozwój i dobro swoich mieszkańców.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Formalności Przygotowanie niezbędnych formalności do wykupu 100 000,00 PLN
Przekazanie Środki przekazane na wykup 1 420 000,00 PLN
1 520 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Formalności Przygotowanie niezbędnych formalności do wykupu 1 połowa 2025
Przekazanie Przekazanie środków na wykup 2 połowa 2025

Galeria

powrót