Projekty 2024 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 72:

Z muzyką przez Kraków

Edycja Budżet Obywatelski 2024 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

140 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: na skwerach / 17 x / parkach Krakowa / 14 x / jak i parkach kieszonkowych / 71 x / i ulicach/

Krótki opis projektu

chodzi o zakup kataryny - wraz z wózkiem elektrycznym - saturatora i wózka - straganu do sprzedaży "łakoci" gdyż drugą cześcią tego projektu mają być cykliczne spotkania muzyczno -poetyckie - tematyczne na skwerach / 17 x / parkach Krakowa / 14 x

Opis projektu

Cel Projektu: Z Muzyką przez Kraków -  głównym celem jest  zakup Kataryny - wraz z osprzętem, nutami i wózkiem elektrycznym do przemieszczania lokalnego –  drugą częścią tego projektu mają być cykliczne spotkania muzyczno - poetyckie - tematyczne na skwerach / 17 x / parkach Krakowa / 14 x / jak i parkach kieszonkowych / 71 x / oraz na ulicach - gdzie będzie grała Kataryna - czasem kapela z Casu Miechowita, Bronowice, Teatru Złoty Róg i innych lokalnych centrów kultury - a czytanie poezji będzie pod egidą Teatru KTO jak też innych zainteresowanych grup teatralnych CAS-ów.
Uzasadnienie realizacji projektu:
„magiczna skrzynka z dźwiękami”
Kataryniarz Jan z Warszawy: "Kiedyś mały chłopczyk wrzucił mi pieniążek do kapelusza i powiedział, że dałem mu sens życia"
Może w tekstach piosenek, które gra  Kataryniarz znajdziemy spokój?
Katarynka w XIX wieku stosowana była także jako instrument domowy, nieco większy od ulicznego. Towarzyszyła pokazom, teatrzykom lalkowym itp.[2]. Odmianą i prototypem katarynki była serenetka, stosowana od XVII wieku do nauki śpiewu ptaków. Więcej  w załączniku> Kataryniarz Jan z Warszawy: "Kiedyś mały chłopczyk wrzucił mi pieniążek do kapelusza i powiedział, że dałem mu sens życia" .
 
Realizacja projektu: - projekt będzie realizowany przez CAS „Miechowity”  / Fundacja HiTA / przy którym powstanie Grupa wolontariuszy „Kataryniarzy” / mężczyźni i kobiety / stworzona z chętnych do współpracy z innych CAS-ów czy Centrów Kultury. 
Zaś jako, że faktycznie Kataryna wraz z osprzętem będzie zakupiona z funduszy Budżetu Obywatelskiego więc będzie własnością Wydziału Kultury Miasta Kraków i będzie przechowywana / konserwowana w jednym z Centrów Kultury / najprawdopodobniej w CAS - ie Podgórze przy Muzeum Podgórza / także przy Fundacji HiTA /, bądź w Centrum Kultury Podgórze przy ul. Sokolskiej – gdzie są najdogodniejsze warunki dojazdowo – transportowe. Szczegóły zostaną domówione po akceptacji Projektu do realizacji, gdyż jest wielu interwentów do konsultacji  jak Plastyk Krakowa, Konserwator, Zarząd Transportu w tym SIM i na etapie składania wniosków trudno jest prowadzić te negocjacje.
Obsługę Katarzyny zapewniałaby Grupa Kataryniarzy skupiona przy CAS-ie „Miechowity”, ale stworzona z chętnych z różnych CAS-ów ,- którzy wymiennie prowadziliby prezentacje / obchód Kataryny tak po ulicach / placach Krakowa i Nowej Huty jak i na cyklicznie organizowanych sesjach poetycko - muzycznych dedykowanych patronom skwerów czy parków jak Skwer Wodeckiego, park Wisławy Szymborskiej i tp.
Założeniem wykorzystania Kataryny jest też ”obsługa” imprez organizowanych przez Wydział Kultury Krakowa, Muzeum Krakowa czy też Stowarzyszenia Dzielnicowe, jak Stowarzyszenie Podgorze.pl, jak i Krakowskim Biurze Festiwalowym w czasie organizowanych cyklicznie festiwali np. Festiwal Teatrów Ulicznych itp.
 
Dlatego też w komplecie zakupu Kataryny przewiduje się kilka zestawów nut / melodii jak:
- piosenki krakowskie;
- piosenki krakowskich andrusów, centusi;
- walce wiedeńskie;
- tanga;
- piosenki bożonarodzeniowe / kolędy;
- piosenki dla dzieci;
- pieśni patriotyczne;
- piosenki / arie operetkowe ,wodewilowe i operowe;
- muzyka taneczna;
- piosenki Wodeckiego; Osieckiej, Młynarskiego, Skaldów, Waweli; innych artystów szczególnie związanych z Krakowem;
- muzyka klasyczna;
- muzyka ludowa;
W komplecie zakupu Kataryny przewiduje się też zakup ubiorów dla Kataryniarzy / - rek - tak  charakterystycznych dla Kataryniarzy jak i strojów krakowskich / męskich /2x/ - damskich / 2 x /;
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Kiedys w Krakowie byl Kataryniarz i umilał  przechodniom spacery po ulicach, placach Krakowa. W wielu miastach w Polsce ta tradycja odżywa  i cieszy sie popularnością - patrz Lódź, Kołobrzeg, Warszawa i  nawet małe miasto Bieruń,
Niedawno po ulicach Krakowa chodzili Centusie, ale juz niestety nie  ma ich i brak na ulicach "Ludwinowskiego tanka" czy też "najpiękniejszy Kraków nocą",,,, a trzeba by i miszkańcy, a szczególnie dzieci i młodzież jak i turyści - a są ich miliony by upowszechniać kulturę i piękno Krakowa  -  poznawała tradycje śpiewane bo śpiew do radość życia !.
Myśl i prpopzycja spotkała się z bardzo mocnym przyjęciem  przy zbieraniu podpisów na listach poparcia.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup Kataryny 30 000,00 PLN
Koszt kontroli produkcji i szkolenia Kataryniarzy / 3 osoby/ u Producenta. 2 000,00 PLN
Zakup zestawów nut - 15 zestawów po 400 zł 6 000,00 PLN
Zakup akcesoriów do Kataryny 3 000,00 PLN
Zakup wózka elektrycznego wraz parasolem ochronnym do lokalnego przemieszczania Kataryny 10 000,00 PLN
Zakup ubiorów Kataryniarzy – 3 zestawy 9 000,00 PLN
. Zakup strojów krakowskich – 2M x 2D zestawy 12 000,00 PLN
Koszt składowania i konserwacji Kataryny 18 000,00 PLN
Koszt transportu Kataryny miejsca składowania do miejsca prezentacji i z powrotem – około 6 km - 70 prezentacji - po 300 zł 21 000,00 PLN
Koszt posiłków regeneracyjnych / woda dla Kataryniarzy z obsługi 70 prezentacji - po 70 zł 4 900,00 PLN
Koszt zezwoleń / zajęcia drogi 2 000,00 PLN
Koszt informacji i witryny internetowej 2 000,00 PLN
Koszt druku materiałów informacyjnych 2 000,00 PLN
Koszt administracji projektu / księgowość 13 000,00 PLN
Wydatki nieprzewidziane 5 100,00 PLN
140 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
------------------------------------------------------------------------------- 1. Zakupy / dostawy - 2 miesiące - marzec 2025 01 - 03 2025
2. Szkolenie Kataryniarzy - 2 tygodnie - kwiecień 2025 04 2025
3. Prezentacja na Święta Wielkanocne / 20 – 27kwietnia / - Drzewka Emaus, Emaus, Rękawka 04 2025
i dalsze prezentacje w uzgodnieniu z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Krakowa i innymi zainteresowanymi jak Centra Kultury. 05 -12 20..

Załączniki

powrót