Projekty 2024 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 64:

Zielony Kazimierz - nowe nasadzenia i remont chodnika

Edycja Budżet Obywatelski 2024 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

650 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Św. Wawrzyńca

Krótki opis projektu

Projekt polega na zrealizowaniu zakresu opracowanej w 2023 roku przez Zarząd Zieleni Miejskiej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wprowadzenie zieleni niskiej i remont chodnika na ul. Św. Wawrzyńca.

Opis projektu

Opracowana w 2023 r. dokumentacja projektowa na wprowadzenie zieleni niskiej i remont chodników przy ul. Św. Wawrzyńca w Krakowie, a dokładniej pomiędzy Starą Zajezdnią a ul. Dajwór może zostać zrealizowana, dzięki środkom z budżetu obywatelskiego! Czas odbetonować ulice Krakowa i wprowadzić więcej zieleni.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w mieście, zwłaszcza na mocno zabetonowanych ulicach. Zwiększy się tym samym estetyka miejsca. Dodatkowo zostanie wyremontowany chodnik, co zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja Roboty budowlane 650 000,00 PLN
650 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja Roboty budowlane 2025
powrót