Projekty 2024 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 114:

Oswój się ze Sztuczną Inteligencją

Edycja Budżet Obywatelski 2024 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

140 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Krótki opis projektu

Poznaj i używaj AI bez lęku o przyszłość. Wykwalifikowana kadra wskaże Ci drogę do opanowania najszybciej rozwijającej się technologii na Świecie. Rozwiązuj problemy, wspomagaj się narzędziami, przyspieszaj realizację zadań, generuj nowe pomysły z AI

Opis projektu

Zamiast narzekać na to, że automatyzacja i sztuczna inteligencja zabiorą nam pracę, obiektywnie rzecz ujmując, lepiej jest "chwycić byka za rogi" i mieć kontrolę nad tym co się wokoło dzieje: poznać te rozwiązania i nauczyć się je wykorzystywać dla swoich celów prywatnych oraz dla dobra społeczeństwa. Odpowiedzialne działania w tym zakresie mogą przynieść wszystkim wiele korzyści.


Kreuj rzeczywistość, w której narzędzia i nowe technologie pomagają nam rozwiązywać problemy (w tym medyczne) i przyspieszają realizację zadań, a nie zagrażają nam jak cyborgi lub super-maszyny w filmach z gatunku Science-Fiction...

Zajęcia, materiały edukacyjne, praktyczne warsztaty dla wszystkich grup wiekowych i społecznych, oraz dla osób wykluczonych ze społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów i osób w wieku średnim.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Aby zapobiec powstawaniu dysonansu poznawczego w społeczeństwie należy je edukować, zwłaszcza o rozwiązaniach, które kształtują aktualną rzeczywistość. Bez wątpienia najbardziej trendy i rozwijającą się grupą technologii jest AI. Do worka tego należy wrzucić wieloletnią ewolucję algorytmów, z których wyrosła współczesna maszyneria samodzielnie ucząca się lub ucząca się na danych treningowych dostarczanych przez naukowców danych (Data Scientist). Należy wyjaśnić ludziom, że w wielu dziedzinach używamy AI od dekad, a i przyzwyczailiśmy się już na co dzień do używania sztucznej inteligencji bez świadomości jej użycia, np. poprzez czat lub podczas rozmów telefonicznych z wirtualnymi asystentami, przy automatycznym tłumaczeniu tekstów pomiędzy językami, podczas skanowania odciska kciuka czy skanowania kodów kreskowych, paragonów, czy rozpoznawania twarzy, lub przechwytywania tekstów z ruchomych obrazów. Nadeszła jednak teraz era nowych odmian sztucznej inteligencji (np. GenAI - generatywna sztuczna inteligencja), danologii (ang. Data Science) i wielkich zbiorów danych (ang. Big Data). Bez odpowiedniej edukacji ludzie się gubią i tworzą wrażenie alternatywnej rzeczywistości poprzez generowanie teorii spiskowych zastępujących luki w wiedzy. Chcemy wypełnić te luki i aktywować społeczeństwo do mądrych działań z użyciem AI.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Opracowanie dokładnego planu Dokładny kosztorys, plan, harmonogram 5 000,00 PLN
Przestrzeń na spotkania Rezerwacja sali, opłacenie kosztów dzierżawy/najmu/uzyskania dostępu do miejsc. 24 000,00 PLN
Opłacenie instruktorów Kosz wykładów, prelekcji, zajęć praktycznych - zapłata dla instruktorów (specjalistów z branży, nauczycieli, wykładowców). 72 000,00 PLN
Sprzęt i narzędzia Zapewnienie sprzętu i oprogramowania niezbędnego do prezentacji technologii i do nauki ludzi. Mogą to być laptopy i stacje robocze po-leasingowe lub uzyskane ze bycia lub sprzęt dzierżawiony lub wypożyczony. 29 000,00 PLN
Marketing i reklama Opracowanie strony internetowej, stron w mediach społecznościowych, aplikacji na telefon mobilny, marketingu i kampanii reklamowej, ulotek. 10 000,00 PLN
140 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Opracowanie dokładnego planu Rozpoczęcie prac grupy, która ma na celu zaprojektowanie dokładnego i jednocześnie etycznego programu (w sensie działań) i sprawowanie pieczy nad jego realizacją. 1 lipca 2024
Zorganizowanie miejsc nauczania ludzi Nawiązanie współpracy z domami kultury, ośrodkami miejskimi, innymi zainteresowanymi placówkami. Opracowanie harmonogramu spotkań z ludźmi w wybranych ośrodkach, rezerwacja terminów. 7 lipca 2024
Zorganizowanie cyklicznych spotkań instruktorów Odnalezienie przestrzeni na spotkania wewnętrznej grupy instruktorów, rezerwacja miejsc i terminów. Współpraca podczas cyklicznych spotkań (planowanie, retrospekcje, zarządzanie projektem). 14 lipca 2024
Zapewnienie narzędzi Wypożyczenie, uzyskanie, dzierżawa lub zakup sprzętu do prezentacji technologii (laptopy, tablety, ekran+wyświetlacz). 21 lipca 2024
Kampania reklamowa i marketing Opracowanie strategii marketingowej, kont i kampanii reklamowych w mediach społecznościowych, radio i TV. Opracowanie strony internetowej, aplikacji mobilnej, ulotek, plakatów. Dotarcie do społeczeństwa. 27 lipca 2024
Rozpoczęcie cyklu spotkań z ludźmi Start programu "Oswój się ze Sztuczną Inteligencją" w terenie - spotkania z ludźmi, Dni Otwarte, cykle warsztatów, prezentacji, otwartych spotkań. Zaproszenie do współpracy instytucji, mediów, zainteresowanych, 1 września 2024
powrót