Projekty 2024 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 90:

Kraków i jego przyroda - podróże w czasie i przestrzeni

Edycja Budżet Obywatelski 2024 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

985 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Muzeum Przyrodnicze

Krótki opis projektu

Projekt ma na celu promowanie edukacji przyrodniczej i kulturalnej wśród mieszkańców Krakowa. Realizowany będzie w Muzeum Przyrodniczym ISEZ PAN. Zakłada : bezpłatny wstęp, modernizację budynku i przystosowanie go dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Opis projektu

Proponowany do realizacji program ma na celu promowanie edukacji przyrodniczej i kulturalnej wśród mieszkańców Krakowa. Będzie on realizowany w Muzeum Przyrodniczym ISEZ PAN, które znajduje się przy ul. Św. Sebastiana 9. Lokalizacja tego miejsca w sąsiedztwie Rynku Głównego oraz Wawelu sprawia że jest ono licznie odwiedzane przez mieszkańców naszego miasta jak i turystów zarówno z kraju jak i z zagranicy.


Projekt przewiduje:

1. Bezpłatne zwiedzanie. W ramach projektu możliwe będzie darmowe wejście dla mieszkańców Krakowa do Muzeum Przyrodniczego ISEZ PAN.

2. Wykłady i warsztaty. W ramach proponowanego projektu będą prowadzone cykliczne prelekcje i warsztaty dotyczące współczesnej fauny Krakowa i jego okolic, interakcji przyroda-człowiek na obszarze naszego miasta i  zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających ze zmian spowodowanych gwałtownym rozwojem cywilizacji. Wykłady będą dotyczyły również krakowskiego stanowiska łowców mamutów sprzed prawie 30 tysięcy lat, odkrytego u stóp Kopca Kościuszki. Część znalezisk z tego ważnego miejsca jest już eksponowana w Muzeum Przyrodniczym i będzie mogła być bezpłatnie oglądana przez mieszkańców w ramach tego projektu. To szczególne miejsce na mapie Krakowa pozwoli pokazać jego mieszkańcom jak wyglądała przyroda dziesiątki tysięcy lat temu gdy lądolód pokrywał olbrzymie połacie Europy. Podczas innych wykładów  możliwe będzie również poznanie jakie zwierzęta żyły kiedyś na terenie średniowiecznego Krakowa oraz były źródłem pożywienia dla ówczesnych  władców i mieszkańców ale również jaka fauna współcześnie zamieszkuje nasze miasto.

3. Edukacja przyrodnicza i ekologiczna. W ramach projektu będą przygotowane zajęcia i działania edukacyjne związane z ekologią i ochroną przyrody dla mieszkańców i młodzieży krakowskiej, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę. W jej ramach będą wskazane działania:
- jak postępować w przypadku spotkania ze zwierzętami żyjącymi w mieście,
- jakie są największe zagrożenia dla zwierząt żyjących w mieście, 
- w jaki sposób mieszkańcy Krakowa mogą wspierać kształtowanie bioróżnorodności miejsc w których żyją.
Wiele z proponowanych zajęć będzie odpowiadało zagadnieniom zawartym w programach nauczania szkół podstawowych i średnich.

4. Modernizacja sali audiowizualnej Muzeum Przyrodniczego. W celu podwyższenia standardów przekazywanej wiedzy podczas planowanych warsztatów i prelekcji a także zajęć edukacyjnych salę audiowizualną należałoby doposażyć w wysokiej klasy nowoczesny sprzęt audiowizualny (projektor multimedialny, nagłośnienie itp.). Modernizacja powinna polegać również na m.in. wymianie niesprawnych drzwi zgodnie z obecnie obowiązującymi wymogami p/poż., wyposażeniu sali w automatyczne rolety antywłamaniowe, które zwiększą komfort odbioru przekazywanych treści edukacyjnych, zakupie umeblowania poprawiającego komfort uczestników spotkań. Dobrze byłoby ogólnie odświeżyć salę audiowizualną (malowanie) wraz z prowadzącymi do niej przestrzeniami.

5. Przystosowanie Muzeum Przyrodniczego dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, niewidomych i słabowidzących.
By umożliwić wszystkim zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego ISEZ PAN konieczne jest doposażenie Muzeum w sprzęt, dzięki któremu możliwe będzie swobodne poruszanie się na terenie Muzeum, w tym między piętrami (schody), osobom niepełnosprawnym ruchowo. Należałoby również przygotować tablice dla osób niedowidzących i niewidomych zarówno przy odpowiednich ekspozycjach jak i w holu wejściowym.
 
6. Dobrze byłoby urozmaicić ofertę Muzeum Przyrodniczego poprzez zakup ciekawych i wartościowych eksponatów wystawienniczych.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Proponowane zadanie darmowego wejścia dla mieszkańców Krakowa do Muzeum Przyrodniczego ISEZ PAN  wpisuje się w szereg lokalnych ale również szerszych potrzeb naszego miasta. Stwarza to ogromne szanse edukacyjno-kulturalne poprzez poznanie bioróżnorodności świata przyrody. Wykłady pracowników naukowych przybliżą krakowskiej społeczności faunę naszego miasta oraz jej historię, która jest także tematem badań prowadzonych w Instytucie Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, którego częścią jest Muzeum  Przyrodnicze. Dodatkowo w Muzeum będzie możliwość obejrzenia filmów przyrodniczych pokazujących bioróżnorodność świata zwierząt i roślin na świecie. Jednocześnie będzie to promocja Krakowa wśród osób odwiedzających nasze miasto. Warto wspomnieć, że wśród zwiedzających w 2018 była para książęca z Japonii. Pokazuje do duże znaczenie Muzeum Przyrodniczego ISEZ PAN ma mapie Krakowa.
Wierzę, że ten projekt pomoże zjednoczyć naszą krakowską społeczność i da szansę nie tylko na poznanie przyrody i jej historii ale przede wszystkim uświadomi mieszkańcom, że sami są jej częścią.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
całościowe wykonanie projektu - opracowanie merytoryczne i opieka osoby nadzorującej projekt, - opracowanie szczegółowego kosztorysu, - konsultacje specjalistów, - zakup proponowanej aparatury, - innowacje dla osób niepełnosprawnych, modernizacja sali audiowizualnej, - opracowanie i prowadzenie oferty edukacyjnej , - zakup ciekawych eksponatów roślin i zwierząt. 985 000,00 PLN
985 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
opracowanie merytoryczne opracowanie merytoryczne projektu, wybranie wykonawców, opracowanie szczegółowego kosztorysu, konsultacje ze specjalistami, wstępna modernizacja budynku, opieka merytoryczna osoby nadzorującej projekt I półrocze 2025
wykonanie wykonanie projektu uwzględniające wszystkie pozostałe punkty projektu (zakup potrzebnej aparatury i okazów, innowacje dla osób niepełnosprawnych, działania edukacyjne) II półrocze 2025
powrót