Projekty 2024 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 83:

Widoczny to bardziej bezpieczny-Miejski monitoring

Edycja Budżet Obywatelski 2024 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

450 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park strzelecki i okolice dworca autobusowego

Krótki opis projektu

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa w okolicy dworca autobusowego MDA oraz parku Strzeleckiego. Wykonanie ok. 12 szt. kamer podłączonych do miejskiego monitoringu.

Opis projektu

Projekt zakłada montaż ok. 14-tu kamer stacjonarnych i obrotowych monitorujących ciągi pieszo – jezdne. Kamery miałyby być umiejscowione w następujących punktach: 8 kamer monitorujących teren Parku strzeleckiego oraz 6 kamer monitorujących ul. Lubomirskiego, ul. Zygmunta Augusta, ul Bosacką (w części przy MDA i od strony ul. Lubicz), ul. Topolowej. Kamery miałyby być podpięte do systemu Miejskiego Monitoringu.

 
Projekt powstał z inspiracji mieszkańców oraz wskazań Policji o zdarzeniach w Parku i okolicach. Mieszkańcy dzielnicy I Stare Miasto oraz dzielnicy II Grzegórzki, korzystający z relaksu w parku Strzeleckim zwracają uwagę na pogarszające się poczucie bezpieczeństwa. Wynika to zarówno z coraz częściej występującymi incydentami w parku i okolicach dworca jak i poczucia braku działań prewencyjnych. Stad propozycja objęcia parku i przyległego terenu monitoringiem. Należy zwrócić uwagę ze park strzelecki będący w administrowaniu i utrzymaniu jednostek gminnych w wyniku udostępnienia tego terenu mieszkańcom Krakowa.
 
Ów monitoring pozwoli na znacznie szybsze reagowanie na powstałe incydenty, będzie pomocne dla działań interwencyjnych policji oraz będzie stanowić dodatkowe źródło informacji do zaistniałych zdarzeń - obecnie muszą się posiłkować monitoringiem z okolicznych firm, który nie zawsze obejmuje teren parku czy ulic.
 
Działki objęte monitoringiem:
318, 131/2, 314/1, 315/1, 132, 137 (działka oddana do użytku mieszkańców miasta Krakowa i zarządzana przez ZZM)

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt ma na celu stworzenie monitoringu miejskiego ulic w okolicy dworca autobusowego Kraków MDA (ul.: Bosacka, Lubomirskiego, Topolowa) oraz w znajdującym się nieopodal parku Strzeleckim.
Monitoring taki powinien znacznie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w okolicy dworca jak i parku Strzeleckiego. 

Okolica ta jest jedną z pierwszych miejsc, które widzą turyści po przyjeździe do Krakowa. Niestety znaczna ilość incydentów związana z parkiem (szczególnie latem - spożywanie alkoholu w ilościach znacznych, traktowanie parku jak publiczną toaletę) oraz wszelkiego rodzaju incydentów związanych z kradzieżami czy nagminnym łamaniem zasad ruchu drogowego, nie stanowi dobrej wizytówki miasta. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zarówno mieszkańców jak i podróżnych przybywających do Krakowa oraz do działań prewencyjnych służb miejskich i policji. 
Obecność kamer monitoringu to sygnał dla mieszkańców, że jednostki odpowiedzialne za zarządzanie Miastem dbają o ich bezpieczeństwo.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Przygotowanie dokumentacji i projektów 30 000,00 PLN
Realizacja instalacja i zakup kamer 420 000,00 PLN
450 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekty Przygotowanie projektów instalacji i stosownych zezwoleń I kwartał 2025
Realizacja Montaż monitoringu i podłączenie do sieci miejskiej II-IV kwartał 2025
powrót