Projekty 2024 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 87:

Al. Daszyńskiego prowadzi pieszych i rowerzystów nad Wisłę!

Edycja Budżet Obywatelski 2024 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

545 500,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: działka 288/5 od ulicy Siedleckiego do Podgórskiej

Krótki opis projektu

Reorganizacja ruchu ulicznego w kwartale ulic ograniczonym przez ulice Daszyńskiego, Siedleckiego i Podgórską, mająca na celu lepsze uwzględnienie potrzeb pieszych i rowerzystów, zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawę estetyki miejskiej przestrzeni.

Opis projektu

Projekt zakłada kompleksową zmianę organizacji ruchu na odcinku Alei Daszyńskiego od ulicy Siedleckiego do Podgórskiej:

-Likwidacja betonowych przegród między pasami ruchu, które obecnie oddzielają dwupasmową arterię. Zostaną one zastąpione pasem zieleni, co nie tylko zwiększy estetykę alei, ale również wpłynie pozytywnie na lokalny mikroklimat i bezpieczeństwo.
-Wprowadzenie obustronnego ruchu rowerowego z wydzielonymi, bezpiecznymi ścieżkami rowerowymi, co umożliwi płynne przemieszczanie się między kluczowymi punktami w tym rejonie miasta. Ścieżki będą oddzielone od jezdni i chodników, zwiększając bezpieczeństwo i komfort.
-Pas zieleni po środku alei, który zastąpi betonowe przegrody, wprowadzając więcej zieleni do miejskiej przestrzeni oraz działając jako naturalna bariera między kierunkami ruchu.
-Reorganizacja przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych wszerz ulicy Daszyńskiego, w tym na skrzyżowaniu z Podgórską, aby zapewnić bezpieczniejsze i bardziej intuicyjne przekraczanie ulicy oraz lepszą integrację z otoczeniem.
-Budowa nowego przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego na ulicy Daszyńskiego, na wysokości działki numer 278/3, co poprawi dostępność lokalnych atrakcji i udogodnień, a także zwiększy bezpieczeństwo w tym obszarze.
-Lepsza integracja ruchu z ul. Podgórską, Galerią Kazimierz, Bulwarami Wisły oraz dojazdem do mostu kolejowego, zapewniając płynniejsze połączenia i lepszą dostępność ważnych punktów w mieście.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt reorganizacji ruchu na Alei Daszyńskiego, zakładający między innymi rezygnację z jednego z pasów ruchu ogólnego na rzecz poszerzonego chodnika oraz osobnej ścieżki rowerowej, jest ważnym krokiem w kierunku poprawy komunikacji pieszej i rowerowej w tym strategicznie położonym obszarze. Ta inicjatywa znacząco ułatwi dostęp do ważnych punktów miasta, takich jak Galeria Kazimierz, dzielnica Kazimierz przez ulicę Siedleckiego, a także bulwary Wiślane, tworząc bezpieczne i komfortowe połączenia dla mieszkańców i turystów.

Poprawa Komunikacji Pieszej i Rowerowej:
-Bulwary Wiślane - Reorganizacja ruchu zwiększy również atrakcyjność dojścia do bulwarów Wiślanych, które są ważnym miejscem rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miasta oraz turystów, oferując malownicze trasy spacerowe i rowerowe wzdłuż rzeki Wisły.
-Dzielnica Kazimierz - Ulepszenia na wysokości ulicy Siedleckiego pozwolą na płynniejsze połączenie z historyczną dzielnicą Kazimierz
-Galeria Kazimierz - Nowo zaprojektowane przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe na wysokości Galerii Kazimierz zwiększą -dostępność tego popularnego centrum handlowego, ułatwiając dostęp zarówno lokalnym mieszkańcom, jak i odwiedzającym.
-Aleja Daszyńskiego zostanie naturalnym łącznikiem komunikacji rowerowej między ul Grzegórzecką a bulwarem Wisły.

Brak Utrudnień Komunikacyjnych
Projekt jest szczególnie korzystny z uwagi na fakt, że obecnie na Alei Daszyńskiego nie obserwuje się dużego ruchu, a istniejące dwie jezdnie z ograniczeniem prędkości do 30 km/h są więcej niż wystarczające do obsłużenia obecnego i przewidywanego przepływu pojazdów. Redukcja jednego pasa ruchu na rzecz infrastruktury pieszej i rowerowej nie spowoduje znaczących utrudnień komunikacyjnych, a wręcz przeciwnie - może przyczynić się do uspokojenia ruchu i zwiększenia komfortu wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Korzyści:
-Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pieszych i rowerzystów.
-Poprawa dostępności i spójności miejskiej infrastruktury rowerowej i pieszej.
-Promowanie zrównoważonego transportu i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców.
-Wzmocnienie zielonego charakteru alei, poprzez ograniczenie ruchu samochodowego i zwiększenie przestrzeni dla pieszych i zieleni.

Projekt odpowiada na rosnące potrzeby mieszkańców i użytkowników tego obszaru, oczekujących bardziej przyjaznych, bezpiecznych warunków dla pieszych i rowerzystów. Przebudowa Alei Daszyńskiego, aby promować zrównoważony transport, jest krokiem ku zdrowszemu i bardziej zielonemu miastu.

Całkowity czas realizacji inwestycji to około 9 miesięcy, co pozwala na zakończenie prac przed następnym sezonem wzmożonego ruchu pieszych i rowerzystów. Wprowadzenie monitoringu i ewaluacji jako etapu trwającego zapewni możliwość bieżącego reagowania na ewentualne problemy i optymalizację rozwiązań w przyszłości.

Organizacja nowych miejsc postojowych dla autobusów turystycznych:
Zdajemy sobie sprawę z konieczności zapewnienia odpowiedniej infrastruktury dla autobusów turystycznych, które obecnie korzystają z parkingu w omawianym obszarze. W związku z tym, planujemy zorganizować nowe miejsca postojowe dla autobusów turystycznych w miejscach, które nie będą zakłócać nowo zaprojektowanego układu ruchu oraz przestrzeni publicznej dla pieszych i rowerzystów. Propozycja wykorzystania do tego celu działek: 278/3 oraz 250/3.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
1. Projektowanie i Konsultacje Społeczne Opracowanie projektu technicznego: 50 000 zł Spotkania konsultacyjne i analiza uwag mieszkańców: 10 000 zł 60 000,00 PLN
2. Likwidacja Betonowych Przegród 20 000,00 PLN
3. Budowa Ścieżek Rowerowych i Chodników 100 000,00 PLN
4. Pas Zieleni i Infrastruktura Trawnikowa Zakup i sadzenie roślinności: Systemy nawadniające i oświetleniowe 70 000,00 PLN
5. Przejścia dla Pieszych i Przejazdy Rowerowe 80 000,00 PLN
6. Dodatkowe Wydatki Koordynacja projektu i nadzór budowlany: 100 000 zł Rezerwa na nieprzewidziane wydatki (%): 115 500 zł 215 500,00 PLN
545 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie i planowanie (1 miesiąc) Tydzień 1: Rozpoczęcie projektu - zebranie zespołu projektowego, ustalenie zakresu prac. Tydzień 2-3: Przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym szczegółowych planów reorganizacji ruchu, umiejscowienia nowych przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. Tydzień 4: Konsultacje społeczne i uzyskanie niezbędnych pozwoleń. 01.2025
Przetarg i wybór wykonawcy (2 miesiące) Miesiąc 2: Ogłoszenie przetargu na wykonawcę prac reorganizacyjnych. Miesiąc 3: Wybór wykonawcy i podpisanie umowy. 02.2025
Prace przygotowawcze (1 miesiąc) Miesiąc 4: Przygotowanie terenu pod reorganizację, w tym demontaż istniejących elementów infrastruktury (np. betonowych przegród), organizacja tymczasowego ruchu. 04.2025
Realizacja prac budowlanych (4 miesiące) Miesiąc 5-6: Rozpoczęcie i realizacja prac budowlanych, w tym budowa nowych chodników, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. Miesiąc 7-8: Finalizacja prac budowlanych, testowanie nowej organizacji ruchu, wprowadzenie oznakowania. 05-08.2025
Odbiory i zakończenie projektu (1 miesiąc) Miesiąc 9: Przeprowadzenie odbiorów technicznych, ewentualne korekty i dostosowania na podstawie odbiorów. Tydzień 36-39: Oficjalne otwarcie zmodernizowanego odcinka, kampania informacyjna dla mieszkańców. 09.2025

Galeria

powrót