Projekty 2024 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 132:

SIATKARSKIE MARZENIA W KRAKOWIE

Edycja Budżet Obywatelski 2024 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 520 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Hala sportowa ZSOS nr 2 w Krakowie os. Teatralne 35 31-948 Kraków

Krótki opis projektu

Zadanie ma na celu przybliżenie mieszkańcom Krakowa gry w piłkę siatkową poprzez utworzenie Akademii Siatkarskiej oraz udział w zorganizowanych rozgrywkach sportowych dla dzieci i młodzieży.

Opis projektu

Projekt polega na utworzeniu akademii siatkarskiej dla dzieci i młodzieży szkolnej, która będzie uczestniczyła w cyklicznych treningach siatkarskich oraz w zorganizowanych rozgrywkach sportowych. Zadanie będzie bezpłatne i ogólnodostępne dla wszystkich chętnych uczestników projektu. Realizatorem zadania będzie organizacja pozarządowa posiadająca doświadczenie w realizacji tego typu projektów, zarejestrowana na terenie Miasta Krakowa oraz prowadząca ciągłe szkolenie z zakresu piłki siatkowej dla dziewcząt i chłopców we wszystkich młodzieżowych kategoriach rozgrywkowych  oraz posiadająca licencję Małopolskiego Związku Piłki Siatkowej. Realizator projektu będzie odpowiedzialny za wykonanie wszystkich zadań zawartych w harmonogramie.  W ramach zadania będą realizowane treningi siatkarskie w grupach maksymalnie 20 osobowych dostosowanych do wieku i umiejętności uczestników, prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i trenerów piłki siatkowej. W ramach realizacji zadania zostanie stworzonych maksymalnie 40 grup szkoleniowych na terenie miasta Krakowa. Planowo każda z grup zrealizuje 32 zajęcia po 90 min w okresie  marzec - czerwiec (edycja wiosna) oraz 32 zajęcia po 90 min w okresie wrzesień - grudzień (edycja zima). Realizator projektu będzie tworzył nabór grup szkoleniowych niezależnie do edycji wiosna oraz do edycji jesień.  Każdy z uczestników projektu otrzyma sprzęt treningowy (koszulka, spodenki, skarpety). Do przeprowadzenia zajęć szkoleniowych oraz turniejów zostaną zakupione piłki oraz siatki. Zajęcia szkoleniowe będą przeprowadzone w miesiącach marzec - czerwiec oraz wrzesień - grudzień. Beneficjenci projektu będą brali udział w  zorganizowanych turniejach siatkarskich na terenie miasta Krakowa, w obiekcie posiadającym 4 pełnowymiarowe boiska do piłki siatkowej. Turnieje będą podzielone na kategorie wiekowe, natomiast będą się odbywały bez podawania wyników końcowych w celu zachęcenia jak największej ilości dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez sport. Projekt zakłada również przeprowadzenie indywidualnych treningów dla dzieci i młodzieży utalentowanej sportowo na obiektach posiadających specjalistyczne trenażery do szkolenia z zakresu piłki siatkowej. Podczas trwania turniejów zostanie zabezpieczona opieka techniczna, medyczna, sędziowska. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Realizacja projektu z całą pewnością przyczyni się do zwiększenia aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu miasta Krakowa,  poprzez udział w cyklicznych zajęciach treningowych z piłki siatkowej oraz w zorganizowanych turniejach siatkarskich. Głównym celem projektu jest tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, promowanie, społecznych i wychowawczych wartości sportu. Integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk bez względu na posiadany status materialny. Krzewienie zasad "fair play" oraz zasady w "w zdrowym ciele, zdrowy duch". Należy pamiętać że inwestycja w zdrowie każdego człowieka jest nieoceniona, dlatego tak ważne aby młodzi ludzie w erze nowoczesnych technologii potrafili znaleźć pasję w aktywności fizycznej a piłka siatkowa jest do tego doskonałym wyborem. Projekt przyczyni się do przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym- w tym nadwadze i otyłości, wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wynagrodzenie Trenerów - marzec - czerwiec 40 grup x 32 zajęcia x 225zł/zajęcia = 288000,00zł 288 000,00 PLN
Wynagrodzenie Trenerów - wrzesień - grudzień 40 grup x 32 zajęcia x 225zł/zajęcia = 288000,00zł 288 000,00 PLN
Koordynacja projektu Koordynatorzy projektu będą odpowiedzialni za wszystkie działania zarządcze, odpowiedzialni za podpisanie umów z osobami wykonującymi pracę na rzecz projektu. 2 osoby x 2000zł x 10mc = 40000,00zł 40 000,00 PLN
Usługa hali sportowej 180h x 800zł/h = 144000,00zł 144 000,00 PLN
Obsługa medyczna turniejów 10 turniejów x 500zł = 5000,00zł 5 000,00 PLN
Obsługa sędziowska turniejów 80 delegacji sędziowskich x 300zł/sztuka = 24000,00 24 000,00 PLN
Obsługa techniczna turnieju 100h x 30zł/h x 8os = 24000,00zł 24 000,00 PLN
Obsługa księgowa projektu 1os x 1000zł/mc x 10mc = 10000,00 10 000,00 PLN
Komplet treningowy (koszulka, spodenki, skarpety) Marzec - Czerwiec 800os x 100zł/komplet = 80000,00zł 80 000,00 PLN
Komplet treningowy (koszulka, spodenki, skarpety) Wrzesień - Grudzień 800os x 100zł/komplet = 80000,00zł 80 000,00 PLN
Biuro projektu Osoby odpowiedzialne za promocję projektu, rezerwację obiektów, zabezpieczenie obsługi technicznej, sędziowskiej, medycznej, zamówienie sprzętu sportowego. Stworzenie sytemu rozgrywek na poszczególne turnieje, zbieranie zgłoszeń do turniejów z podziałem na kategorie wiekowe, opracowanie preliminarza rozgrywek. Wybór miejsc w który będą odbywały się zajęcia treningowe, ustalenie zasad dotyczących prowadzenia zajęć, kontrolę prowadzonych zajęć. 4 osoby x 2000zł x 10mc = 80000,00zł 80 000,00 PLN
Wynagrodzenie Trenerów - treningi indywidualne talentów 200h x 300zł/h = 60000,00zł 60 000,00 PLN
Sprzęt sportowy - piłki 400szt x 300zł/szt = 120000,00 zł 120 000,00 PLN
Sprzęt sportowy - siatki 40szt x 1000zł/szt = 40000,00zł 40 000,00 PLN
Woda mineralna na turnieje 10 turniejów x 800 szt x 2,5szt = 20000,00 20 000,00 PLN
Gala podsumowująca projekt Wynajem sali, prowadzenie gali, catering = 25000,00zł 25 000,00 PLN
Nagrody rzeczowe dla dzieci Edycja wiosna Nagrody dla dzieci na zakończenie projektu 800szt x 120zł/szt = 96000,00zł 96 000,00 PLN
Nagrody rzeczowe dla dzieci Edycja jesień Nagrody dla dzieci na zakończenie projektu 800szt x 120zł/szt = 96000,00zł 96 000,00 PLN
1 520 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Działania podsumowujące Rozliczenie merytoryczne i finansowe projektu, organizacja gali na zakończenie zadania, wręczenie nagród trenerom. XII.2025
Wyłonienie realizatora projektu. Wyłonienie realizatora projektu III. 2025
Działania organizacyjne i marketingowe Wyznaczenie koordynatorów projektu. Wyznaczenie osób do prowadzenia zajęć szkoleniowych oraz zawarcie umowy. Wyznaczenie osób do pracy w biurze projektu oraz zawarcie umowy Wyznaczenie obsługi księgowej oraz zawarcie umowy. Przeprowadzenie akcji informacyjno - promocyjnej zadania. Wyznaczenie miejsc w których będą odbywały się zajęcia szkoleniowe. Nabór uczestników do realizacji zadania. Rezerwacja obiektów oraz zabezpieczenie obsługi sędziowskiej, medycznej, technicznej. III-XII 2025
Działania organizacyjne. Zakup i przekazanie koszulek, spodenek, skarpet dla uczestników projektu oraz piłek i siatek do przeprowadzenia zajęć szkoleniowych. III-XII. 2025
Prowadzenie zajęć i organizacja turniejów marzec - czerwiec edycja wiosna. Prowadzenie zajęć i organizacja turniejów zgodnie z harmonogramem. III-VI. 2025
Prowadzenie zajęć i organizacja turniejów wrzesień - grudzień edycja jesień. Prowadzenie zajęć i organizacja turniejów zgodnie z harmonogramem. IX-XII.2025
powrót