Projekty 2024 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 113:

Skwer w Podgórkach Tynieckich

Edycja Budżet Obywatelski 2024 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

435 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Podgórki Tynieckie na działce 125/30 50.00438, 19.84211 lub ul. Podgórki Tynieckie na działce nr 231/6 (50.0059516, 19.8431459 nr 231/6 (50.0059516, 19.8431459

Krótki opis projektu

Zadanie polega na rekultywacji terenu porośniętego drzewami, zgodnie z projektem opracowanym przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Opis projektu

Zadanie polega na rekultywacji terenu porośniętego drzewami, zgodnie z projektem opracowanym przez Zarząd
Zieleni Miejskiej w Krakowie. W skład zagospodarowania wchodzi budowa szutrowych alejek, budowa kilku
urządzeń do zabawy dla dzieci, kilku ławek, stojaków na rowery oraz koszy na śmieci. Warto zauważyć, że na
działce znajduje się rów, który w okresie deszczowym staje się strumykiem. Należy zabezpieczyć go barierką, by
nie stanowił zagrożenia dla ludzi, po odpowiednim zagospodarowaniu byłby atrakcją. Na całym obszarze obecnie
rosną drzewa wymagające zabiegów pielęgnacyjnych.
Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie,
które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne
lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na
etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu
zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.
Projekt zostanie zrealizowany do wysokości wyznaczonych środków finansowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Skwer ten służył będzie mieszkańcom całego miasta, którzy przyjeżdżają w tę malowniczą okolicę na rowerach.
Okolica ta jest uważana za płuca Krakowa wobec tego należy stworzyć możliwość korzystania wszystkim z
pięknych terenów które siedliskiem dzikich zwierząt. Skwer zwiększy atrakcyjność tego terenu. Przedmiotowy
projekt ma na celu aktywizacje lokalnej społeczności w tak ważnych aspektach jak zdrowie, kultura fizyczna,
rodzinne spędzanie wolnego czasu. Głównym założeniem, jest dążenie do aktywnego, zdrowego trybu życia
młodzieży i dorosłych. Mieszkańcy Podgórek Tynieckich zyskają miejsce gdzie będą mogli bezpiecznie wyjść na
spacer z pociechami i spotkać się ze znajomymi

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Dokumentacja robót budowlanych oraz nasadzenia zieleni 35 000,00 PLN
Realizacja Realizacja robót budowlanych oraz nasadzenia zieleni 400 000,00 PLN
435 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Przygotowanie projektu 15.06.2025
Wykonanie Wykonanie prac, nasadzenie drzew 15.11.2025
powrót