Projekty 2024 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 112:

Szlak pieszo rowerowy

Edycja Budżet Obywatelski 2024 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

360 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Działka obok ulicy Bogucianka nr 252 i 350

Krótki opis projektu

Zadanie polega na wykonaniu szutrowej drogi pieszo-rowerowej z dala od ulicy Bogucianka, dającej możliwość bezpiecznego przejścia i przejazdu

Opis projektu

Budowa 200 metrowego ciągu pieszo rowerowego o nawierzchni szutrowej zabezpieczonej krawężnikiem, co 50 metrów ławeczka i kosz na śmieci, dodatkowo oświetlone lampami ulicznymi. Odcinek ten pozwoli z dala od ruchliwej i krętej drogi przenieść ruch pieszo rowerowy. Dodatkowo spełni rolę swoistej alejki gdzie można nasadzić ozdobne drzewa i krzewy. Alejka pozwoli odpocząć osobom poruszającym się ze Skawiny do Krakowa od uporczywego i niebezpiecznego ruchu samochodowego, gdzie na tym odcinku jest stromy podjazd z wąską ulicą.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Ulica Bogucianka za tzw. Wąwozami mocno się zabudowuje, powstają nowe osiedla i przybywa mieszkańców, głównie z małymi dziećmi. Przedostanie się do centrum osiedla a nawet do pętli autobusowej linii 112 jest niebezpieczne, ze względu na duży ruch samochodowy połączony ze sporym podjazdem, wąską ulicą i brakiem pobocza. Dlatego wskazane jest wybudować szutrową lub wysypaną drobnym kamieniem drogę, która pozwoli bezpiecznie przejść mieszkańcom i przejechać rowerzystom

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
projekt wykonanie projektu 60 000,00 PLN
Wykonanie Budowa ścieżki wraz konieczną infrastrukturą i nasadzeniami 300 000,00 PLN
360 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt wykonanie projektu 15.06.2025
Budowa Wybudowanie ścieżki i nasadzenia drzew i krzewów 15.11.2025
powrót