Projekty 2024 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 225:

Miasteczko Ruchu Drogowego w Nowej Hucie

Edycja Budżet Obywatelski 2024 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

940 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Tomickiego (obszar zielony, dawne miasteczko rowerowe) (50.070688666563136, 20.029956913244643)

Krótki opis projektu

Nowoczesne Miasteczko Ruchu Drogowego przy ulicy Tomickiego. Zrewitalizujmy ten wyjątkowy park nadając mu funkcję rekreacyjną oraz edukacyjną, Stwórzmy miejsce gdzie nauczymy nasze dzieci bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

Opis projektu

Wielu mieszkańców Nowej Huty pamięta jeszcze"miasteczko rowerowe" na pasie zieleni między al. Jana Pawła
II, a ul. Tomickiego. To miejsce, w którym przed laty jako dzieci uczyliśmy się znaczenia znaków oraz nabieraliśmy
umiejętności w zakresie bezpiecznego poruszania w ruchu drogowym. Miejsce to zapewniało rozrywkę, było
przestrzenią dla dobrej zabawy, było celem niejednej rodzinnej wycieczki rowerowej. Mamy pomysł by przywrócić
temu miejscu jego wyjątkową funkcję, bo obecnie stan tej przestrzeni to obraz wieloletnich zaniedbań, a jedynym
śladem po dawnym parku są zniszczone alejki. Współczesna technologia pozwala na zaaranżowanie wyjątkowej
przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej z infrastrukturą wzorowaną na współcześnie stosowanych rozwiązaniach
ruchu drogowego.
Zadania w ramach proponowanego projektu:
- nowe alejki w formie zminiaturyzowanych ulic z oznakowaniem zarówno poziomym jak i pionowym, sygnalizacją
świetlną, rondami oraz skrzyżowaniami, a także przejściami dla pieszych
- tematyczny plac zabaw związany z zasadami ruchu drogowego – dla młodszych dzieci
- przystanek tramwajowy z nieczynnym wagonem tramwajowym (w środku tablice informacyjne z zasadami ruchu
drogowego)
- nasadzenia zieleni
- mała architektura: ławki, kosze na śmieci, hamaki, stoliki piknikowe, stojaki rowerowe
- wygodna i bezpieczna aleja prowadząca do osiedla mieszkaniowego przy ul. Tomickiego i ul. Padniewskiego

oraz nowopowstałego osiedla Botanika
- oświetlenie parku 
(Plac zabaw czy ilość małej architektury będzie uzależniona od ilości środków przeznaczonych na cel.)
Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie,
które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu zostaną poddane
analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania
dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie
skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Rewitalizacja dawnego parku rowerowego i ponowne nadanie mu funkcji rekreacyjno-edukacyjnej przyniesie wiele
korzyści dla mieszkańców Nowej Huty i całego Krakowa. Zyskamy kolejną, dobrze zaaranżowaną przestrzeń, z której będziemy
mogli aktywnie korzystać, zachęcając dzieci do zabawy na świeżym powietrzu. Stworzymy nowe miejsce integracji
sąsiedzkiej i rodzinnej. Mieszkańcy osiedli w bezpośrednim sąsiedztwie zyskają nowe miejsce do spędzania czasu,
bez konieczności znacznego oddalania się z miejsca zamieszkania. W tej lokalizacji obecnie niewiele się dzieje,
brakuje rozrywek dla dzieci, brakuje oświetlenia oraz dogodnego dojścia do sąsiadujących bezpośrednio bloków.

Teren przy ul. Tomickiego, to obszar flankujący pokaźny park, który rozpoczyna się przy budynku NCK, gdzie przestrzeń została odnowiona w ostatnich latach i spełnia swoją funkcję. Pokazało to, że mieszkańcy chętnie korzystają z dobrze zagospodarowanej przestrzeni, a Miasteczko Ruchu Drogowego w tej lokalizacji będzie kolejną ciekawą propozycją dla spędzania wolnego czasu nie tylko dla nowohucian. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wykonanie projektu Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 40 000,00 PLN
Budowa Nowe alejki (ulice) z malowaniem. Mała infrastruktura. Nasadzenia nowych roślin. Oświetlenie parku. Budowa placu zabaw. 900 000,00 PLN
940 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 2025
Realizacja Realizacja zadania. 2025

Galeria

powrót