Projekty 2024 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 119:

PowietrzePlus: Łapacz Smogu

Edycja Budżet Obywatelski 2024 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 450 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Krótki opis projektu

PowietrzePlus to rewolucyjna technologia filtrująca, wykorzystująca połączenie tlenku magnezu i biowęgla do skutecznego pochłaniania i neutralizowania smogu oraz innych zanieczyszczeń, zapewniając czystsze powietrze w miastach i domach

Opis projektu

Projekt "PowietrzePlus" zakłada opracowanie kompozytowego materiału składającego się z nano-cząsteczek tlenku magnezu (MgO) i biowęgla, który dzięki swoim unikalnym właściwościom jest w stanie efektywnie rozkładać zanieczyszczenia atmosferyczne takie jak NOx, VOC oraz cząstki stałe. Materiał ten będzie mógł być aplikowany jako powłoka na zewnętrzne ściany budynków, drogi, a także wewnątrz pomieszczeń, oferując pasywną metodę oczyszczania powietrza wykorzystującą naturalne lub sztuczne źródła światła.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Problem zanieczyszczenia powietrza dotyka wielu obszarów miejskich na całym świecie, wpływając negatywnie na zdrowie ludzi i środowisko naturalne. Istniejące metody walki ze smogiem są często kosztowne, energochłonne i nie w pełni efektywne. "PowietrzePlus" oferuje innowacyjne, ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie, które może znacząco przyczynić się do redukcji zanieczyszczeń, poprawiając jakość życia mieszkańców miast

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Badania i Rozwój (B+R) - Eksperymenty Laboratoryjne: Testowanie skuteczności kompozytu MgO i biowęgla w degradacji różnych zanieczyszczeń w różnych warunkach. - Rozwój Prototypów: Tworzenie prototypowych materiałów i metod aplikacji (np. spraye, powłoki). - Konsultacje i Ekspertyzy: Współpraca z naukowcami z dziedziny ochrony środowiska, inżynierami materiałowymi i ekspertami jakości powietrza w celu uzyskania wskazówek i walidacji. 300 000,00 PLN
Wdrożenie Pilotażowe - Produkcja Materiału: Skalowanie produkcji kompozytu na potrzeby testów pilotażowych. - Aplikacja w Lokalizacjach Testowych: Aplikowanie materiału w wybranych środowiskach miejskich i wewnętrznych, w tym koszty pracy i sprzętu. -Monitorowanie i Zbieranie Danych: Instalacja stacji monitorujących jakość powietrza i zbieranie danych na temat skuteczności materiału. 600 000,00 PLN
Skalowanie -Optymalizacja: Udoskonalenie kompozytu na podstawie wyników pilotażowych dla lepszej efektywności i trwałości. -Przygotowanie do Produkcji na Wielką Skalę: Rozbudowa zdolności produkcyjnych w celu zaspokojenia potencjalnego popytu. -Certyfikacje i Zgody: Uzyskanie niezbędnych certyfikatów środowiskowych i bezpieczeństwa dla szerokiego użytku. 400 000,00 PLN
Promocja i Marketing -Kampanie Świadomościowe: Opracowanie i dystrybucja materiałów edukacyjnych na temat projektu i jego korzyści. -Marketing Cyfrowy: Reklama online, rozwój strony internetowej i zaangażowanie w mediach społecznościowych, aby dotrzeć do szerszego grona odbiorców. -Działania Public Relations: Organizacja wydarzeń, konferencji prasowych i spotkań społecznościowych w celu promocji projektu. 150 000,00 PLN
1 450 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Badania i Rozwój (B+R) Miesiąc 1-2: Przeprowadzenie eksperymentów laboratoryjnych w celu testowania skuteczności kompozytu MgO i biowęgla. Rozpoczęcie prac nad prototypami. Miesiąc 3-4: Dalszy rozwój prototypów i optymalizacja składu kompozytu. Rozpoczęcie konsultacji i ekspertyz zewnętrznych. Miesiąc 5-6: Finalizacja prac B+R, weryfikacja wyników, przygotowanie raportu końcowego z badań. 6 miesięcy
Wdrożenie Pilotażowe Miesiąc 7-8: Przygotowanie do produkcji materiału na potrzeby testów pilotażowych. Wybór lokalizacji testowych. Miesiąc 9-10: Aplikacja materiału w lokalizacjach testowych i rozpoczęcie monitorowania efektów. Miesiąc 11-12: Analiza danych z monitoringu, ocena efektywności materiału, przygotowanie raportu z wdrożenia pilotażowego 6 miesięcy
Skalowanie Miesiąc 13-14: Optymalizacja kompozytu na podstawie wyników pilotażowych. Rozpoczęcie procesu certyfikacji. Miesiąc 15-16: Przygotowanie do produkcji na większą skalę, w tym rozbudowa zdolności produkcyjnych. Finalizacja procesu certyfikacji. 4 miesiące
Promocja i Marketing Miesiąc 13-14: Opracowanie materiałów promocyjnych, planowanie kampanii świadomościowych. Miesiąc 15-16: Uruchomienie kampanii marketingowych online i działań public relations. Miesiąc 17-18: Organizacja wydarzeń promocyjnych, konferencji prasowych i spotkań z potencjalnymi klientami. 5 miesięcy
powrót