Projekty 2024 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 120:

AR Wawel: Historia i Gry

Edycja Budżet Obywatelski 2024 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 515 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Krótki opis projektu

Interaktywna gra - wycieczka AR na Wawelu łącząca historię z zabawą. Użytkownicy odkrywają tajemnice zamku, ucząc się jego historii przez zabawę i wyzwania AR.

Opis projektu

Projekt zakłada stworzenie interaktywnej gry-wycieczki AR (rozszerzonej rzeczywistości) dla turystów odwiedzających Wawel, która pozwoli na odkrywanie historii i tajemnic zamku w nowoczesny i angażujący sposób. Uczestnicy, korzystając ze swoich smartfonów lub tabletów, będą mogli wirtualnie interagować z różnymi punktami i eksponatami zamku, odkrywając ciekawostki historyczne, słuchając opowieści i rozwiązując zagadki związane z danym miejscem. Gra będzie dostępna w wielu językach, co umożliwi szeroki dostęp międzynarodowej publiczności.
Gra będzie składała się z kilku modułów tematycznych, każdy poświęcony innemu aspektowi historii zamku, od jego architektury po znaczące postacie historyczne, które były z nim związane. Poprzez zastosowanie technologii AR, uczestnicy będą mogli zobaczyć, jak wyglądały poszczególne miejsca w różnych epokach historycznych, co znacznie wzbogaci ich wizytę na Wawelu.

UZASADNIENIE PROJEKTU


Realizacja tej propozycji zadania odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne, interaktywne formy edukacji i rozrywki w sektorze turystycznym. W dobie cyfrowej transformacji, turystyka kulturowa może skorzystać na wprowadzeniu technologii AR, która pozwala na głębsze i bardziej osobiste doświadczenie odwiedzanych miejsc.
Wprowadzenie gry AR na Wawelu pozwoli nie tylko na zwiększenie atrakcyjności zamku jako miejsca turystycznego, ale również przyczyni się do lepszego zrozumienia jego historycznego znaczenia przez odwiedzających. Interaktywna forma gry zachęci zwłaszcza młodszych turystów do poznawania historii, co może mieć pozytywny wpływ na edukację historyczną.
Ponadto, projekt ten może przyczynić się do zwiększenia liczby odwiedzających oraz rozszerzenia sezonu turystycznego, generując większe przychody nie tylko dla samego zamku, ale również dla lokalnej społeczności i sektora usług turystycznych. Wreszcie, realizacja tak nowatorskiego projektu może wzmocnić wizerunek Krakowa jako miasta, które skutecznie łączy swoje bogate dziedzictwo kulturowe z nowoczesnymi technologiami.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Badania i Planowanie Strategia: Wykorzystanie partnerstw z lokalnymi uniwersytetami i towarzystwami historycznymi, aby zminimalizować koszty badań. Użycie archiwów cyfrowych i istniejących zasobów dla zbierania treści. Działania: Skupienie się na badaniach skierowanych na najważniejsze aspekty historii i architektury zamku, aby zapewnić bogactwo treści bez dużych kosztów. 50 000,00 PLN
Projektowanie Techniczne i Rozwój -Platforma AR i narzędzia: 25 000 PLN Strategia: Stosowanie otwartoźródłowych narzędzi do rozwoju AR, aby obniżyć opłaty licencyjne. Współpraca z społecznościami technologicznymi dla wsparcia i kolaboracji. -Zespół deweloperski: 850 000 PLN Strategia: Zbudowanie kompaktowego, wielofunkcyjnego zespołu deweloperskiego. Wykorzystanie mieszanki talentów wewnętrznych, lokalnych oraz zewnętrznych ekspertów do specjalistycznych zadań, aby kontrolować koszty pracy. -Zawartość (Tworzenie Treści): 250 000 PLN Strategia: Skoncentrowanie na tworzeniu ograniczonej liczby wysokiej jakości, wielokrotnego użytku assetów 3D i interaktywnych elementów. Wprowadzenie mechanizmów treści generowanych przez użytkowników, aby wzbogacić doświadczenie bez dodatkowych kosztów. 1 125 000,00 PLN
Testowanie i Iteracja Strategia: Przeprowadzenie testów beta z udziałem wolontariuszy społeczności i lokalnych studentów, oferując darmowy dostęp do finalnej aplikacji jako zachętę. Używanie metodyk rozwoju zwinnych do wprowadzania stopniowych ulepszeń na podstawie opinii, redukując potrzebę kosztownych, szeroko zakrojonych rewizji. 40 000,00 PLN
Infrastruktura i Logistyka Infrastruktura sieciowa: 100 000 PLN Strategia: Negocjacje z lokalnymi dostawcami usług internetowych o sponsorowane lub obniżone stawki za infrastrukturę Wi-Fi w zamian za reklamę lub usługi analityczne. 100 000,00 PLN
Uruchomienie i Marketing Strategia: Wykorzystanie kanałów marketingu cyfrowego ze względu na ich opłacalność i szeroki zasięg. Angażowanie lokalnych influencerów i wykorzystanie platform mediów społecznościowych dla organicznego wzrostu. Partnerstwo z radami turystycznymi i instytucjami edukacyjnymi dla wspólnych promocji 100 000,00 PLN
Utrzymanie i Rozwój Strategia: Implementacja pętli zwrotnej z użytkownikami, aby priorytetyzować aktualizacje i zapewnić, że zasoby są przydzielane na funkcje, które oferują najwyższą wartość. Używanie usług opartych na chmurze dla skalowalnej, opłacalnej infrastruktury serwerowej 100 000,00 PLN
1 515 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Faza Planowania -Ustalenie celów projektu i zakresu działania. -Rekrutacja zespołu deweloperskiego -Wybór dostawców technologii AR i nawiązanie współpracy z ekspertami historycznymi 2 miesięcy
Faza Rozwoju Konceptu Tydzień 1-4: Opracowanie scenariusza gry, w tym wybór lokalizacji, postaci historycznych i wydarzeń do uwzględnienia. Tydzień 5-8: Projektowanie interfejsu użytkownika i wstępnych szkiców rozgrywki. 2 miesięcy
Produkcja i Tworzenie Treści -Tworzenie treści multimedialnych: teksty, nagrania audio, modele 3D. - Programowanie i integracja treści z technologią AR. 4 miesiące
Testowanie i Optymalizacja Tydzień 1-4: Wewnętrzne testy funkcjonalności i użyteczności aplikacji. Tydzień 5-8: Zewnętrzne testy beta z udziałem grupy docelowej; zbieranie i analiza opinii. 2 miesięcy
Szkolenie Personelu Tydzień 1-2: Opracowanie programu szkoleniowego dla przewodników i personelu obsługującego. Tydzień 3-4: Realizacja szkoleń i przeprowadzenie testów w terenie z udziałem personelu. 1 miesiąc
Kampania Marketingowa Opracowanie i wdrożenie strategii promocyjnej: media społecznościowe, reklama online, materiały informacyjne. 1 miesiąc
Oficjalne Uruchomienie Tydzień 1: Finalne przygotowania i optymalizacja aplikacji. Tydzień 2: Oficjalne uruchomienie gry-wycieczki AR; wydarzenie inauguracyjne. Tydzień 3-4: Monitoring i wsparcie techniczne; zbieranie pierwszych opinii od użytkowników. 1 miesiąc
Analiza i Rozwój Tydzień 1-4: Analiza danych użytkowników, opinii i sugestii. Planowanie aktualizacji i rozszerzeń gry. 1 miesiąc
powrót