Projekty 2024 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 151:

Alejka parkowa wśród stawów w Przylasku Rusieckim II etap

Edycja Budżet Obywatelski 2024 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 520 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Przylasek Rusiecki

Krótki opis projektu

Kontynuacja budowa alejki parkowej wraz z oświetleniem i elementami małej architektury pn."Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżki rowerowej w Przylasku Rusieckim wzdłuż ulicy Karaszewicza - Tokarzewskiego do ulicy Tatarakowej.

Opis projektu

Projekt zakłada budowę alejki parkowej o szer. 4,5 m – 5 m będącej kontynuacją realizowanej infrastruktury wraz z budową oświetlenia i elementami małej architektury z dopuszczeniem dojazdu do zbiorników wodnych przez osoby uprawnione

UZASADNIENIE PROJEKTU

Budowa alejki parkowej przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu poruszania się mieszkańców oraz osób przyjeżdżających w celach rekreacyjnych nad stawy w Przylasku Rusieckim. Umożliwi także poruszanie się osób z niepełnosprawnościami na wnioskowanym obszarze.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Alejka parkowa wśród stawów w Przylasku Rusieckim Wykonanie projektu, realizacja zadania 1 520 000,00 PLN
1 520 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Opracowanie dokumentacji projektowe Projekt zakłada budowę alejki parkowej o szer. 4,5 m – 5 m będącej kontynuacją realizowanej infrastruktury do ul. Tatarakowej cały rok
powrót