Projekty 2024 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 135:

Bezpłatna pomoc psychologiczna na rzecz chłopców i mężczyzn

Edycja Budżet Obywatelski 2024 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 000 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Miejsca uznane przez urzędników za najlepsze, ale dobrze skomunikowane.

Krótki opis projektu

W ramach projektu na terenie Krakowa zorganizowana zostanie bezpłatna, indywidualna pomoc psychologiczna dla chłopców i mężczyzn. Z pomocy skorzystać będzie mógł każdy chłopiec i mężczyzna aż do wyczerpania środków stacjonarnie lub online.

Opis projektu

Jak wskazują dane przedstawione na stronie policji w ostatnich latach liczba samobójstw wśród mężczyzn utrzymuje się w przedziale 4,2–4,5 tys. Są to najczęściej osoby bezdomne, bezrobotne, słabo wykształcone, a zatem takie, których nie stać na wizyty u psychologa. 
Dlatego w ramach projektu na terenie Krakowa zorganizowana zostanie bezpłatna, indywidualna pomoc psychologiczna dla chłopców i mężczyzn. Z pomocy skorzystać będzie mógł każdy chłopiec i mężczyzna aż do wyczerpania środków. Spotkania odbywać się będą online lub stacjonarnie w dniach i godzinach umożliwiających skorzystanie z niej przez jak największą grupę zainteresowanych w miejscu dobrze skomunikowanym. Będą one prowadzone przez profesjonalnych psychologów wyspecjalizowanych w problemach charakterystycznych dla mężczyzn i chłopców takich jak wypalenie zawodowe, budowanie relacji, ojcostwo, dojrzewanie, odpowiedzialność za utrzymanie rodziny, opór przed skorzystaniem z pomocy (w tym również terapii). Ponadto, w ramach projektu przeprowadzona zostanie kampania informacyjno-uświadamiająca mająca na celu zarówno zwrócenie uwagi na psychologiczne problemy mężczyzn jak i informująca o realizowanym projekcie i zachęcająca do skorzystania z niego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Liczba samobójstw i prób samobójczych popełnianych przez mężczyzn i chłopców jest zatrważająca.
Najczęściej są one popełniane przez osoby ubogie. Dlatego powinny mieć one dostęp do bezpłatnej fachowej pomocy psychologicznej.
Istnieją już takie programy skierowane do kobiet.
Jednak problemy dotykające mężczyzn i chłopców mają inną specyfikę. Dlatego potrzebny jest również specjalny program dedykowany mężczyznom. Pozwoli to ponadto zwrócić większą uwagę na problemy mężczyzn i promować korzystanie przez nich z pomocy w radzeniu sobie z tymi problemami.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Promocja zadania Kampania informacyjno-uświadamiająca mająca na celu zarówno zwrócenie uwagi na psychologiczne problemy mężczyzn jak i informująca o realizowanym projekcie i zachęcająca do skorzystania z niego. 300 000,00 PLN
Porady psychologiczne Porady psychologiczne prowadzone stacjonarnie oraz online przez wykwalifikowany personel. Przygotowanie akcji: wynagrodzenie dla lekarzy, wynajęcie pomieszczeń w których zostaną zorganizowane bezpłatne porady, wynajem busów w których będą odbywać się porady mobilne . 700 000,00 PLN
1 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Promocja zadania Kampania obejmuje promocję projektu outdoor oraz indoor, przygotowanie materiałów promocyjnych, gadżetów, nagród w konkursach, nagranie materiałów promujących akcję oraz opłacenie reklam w środkach masowego przekazu. od stycznia 2025
Realizacja zadania od kwietnia 2025
powrót