Projekty 2024 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 126:

Daj pszczołom kwiaty

Edycja Budżet Obywatelski 2024 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

150 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Błonia Mogilskie, działka nr 94/21, obręb 59, jedn. ewidencyjna Nowa Huta

Krótki opis projektu

Założenie łąki kwietnej na Błoniach Mogilskich wraz z projektem i wykonaniem niecki chłonnej z wyprofilowaniem terenu w celu zebrania nadmiaru wód opadowych.

Opis projektu

Projekt ma na celu wykonanie łąki kwietnej oraz nasadzeń roślinności i drzew na terenie Błoń Mogilskich. Ponadto wykonanie i realizację projektu niecki chłonnej wraz z wyprofilowaniem terenu. Ukształtowanie powierzchni w celu skierowania nadmiaru wód opadowych do niecki chłonnej.  Wykonanie niecki, która zbierze nadmiar wód opadowych i okresowo zinfiltruje oraz przetrzyma wodę, tak by zapobiec podtopieniom posesji znajdujących się przy ul. Syrachowskiej. Nasadzenia roślinności wodolubnej w niecce, która dodatkowo podczyści wodę i doda walorów estetycznych obszaru

UZASADNIENIE PROJEKTU

Na Błoniach Mogilskich znajduje się pasieka. Łąka kwietna będzie stanowiła źródło pożywienia dla pszczół oraz wpłynie na rozwój bioróżnorodności.
Błonia Mogilskie są stale narażone na podtopienia i zalewanie podczas intensywnych deszczy. Znajduje się na ich terenie oczko wodno, które w przypadku opadów zbiera nadmiar wody. Jednak to nie wystarcza i często woda zalewa okoliczne posesje. Wykonanie niecki chłonnej przyczyniłoby się do ograniczenia tego zjawiska. Dzięki wyprofilowaniu terenu i wykonaniu zagłębienia, nadmiar wody gromadziłby się w miejscu do tego wyznaczonym, co pomogłoby ograniczyć negatywne skutki intensywnych opadów. Dodatkowo nasadzenia roślinności w niecce wzbogaciłby ten teren.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Niecka chłonna Projekt i wykonanie niecki chłonnej z ukształtowaniem terenu 100 000,00 PLN
Łąka kwietna Założenie łąki kwietnej oraz nasadzenia roślin i drzew 50 000,00 PLN
150 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Niecka chłonna Projekt i wykonanie niecki chłonnej z ukształtowaniem terenu 12.2025
Łąka kwietna Założenie łąki kwietnej oraz nasadzenia roślin i drzew 12.2025

Galeria

powrót