Projekty 2024 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 133:

Na STRAŻY Bezpieczeństwa

Edycja Budżet Obywatelski 2024 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

30 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Rejon operacyjny Dzielnicy.

Krótki opis projektu

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców dzielnicy poprzez doposażenie Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Z projektu w sposób pośredni skorzysta każdy mieszkaniec, turyści i osoby pracujące w dzielnicy.

Opis projektu

Poprawa bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców dzielnicy poprzez doposażenie Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Z projektu w sposób pośredni skorzysta każdy mieszkaniec dzielnicy, turyści i osoby pracujące na terenie chronionym.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Na obszarze chronionym z roku na rok zwiększa się ilość interwencji związanych z różnorodnymi pożarami, wypadkami komunikacyjnymi, czy też zdarzenia, które obejmują pomoc medyczną i kwalifikowaną pierwszą pomoc. Większość z nich wiąże się z narażeniem funkcjonariuszy na czynniki szkodliwe natury fizycznej, chemicznej i biologicznej. Każde z tych zdarzeń dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i wyposażeniu funkcjonariuszy w odpowiedni sprzęt, prowadzone są w sposób profesjonalny, aby zminimalizować ich czas oraz uciążliwość dla mieszkańców Miasta. Tego typu zabiegi, aby dostosować się do potrzeb mieszkańców, wymagają wyjścia z określonych ramami procedur oraz sprzętu otrzymywanego na poziomie podstawowym. W tym celu projekt określa zakup i doposażenie w nowoczesny sprzęt ratowniczo gaśniczy.  Przedmiotowy zakup poprawi w sposób pośredni i bezpośredni poczucie bezpieczeństwa mieszkańców  poprzez zwiększenie możliwości udzielenia sprawnej i profesjonalnej pomocy przez strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na mocy porozumień z Komendą Miejską PSP w Krakowie realizuje działania operacyjne połączone z praktyczną nauką zawodu nieprzerwanie od 1986 roku jako odrębna Jednostka Ratowniczo Gaśnicza. Przypisany rejon znajdujący się w granicach administracyjnych miasta, obejmuje w całości Dzielnicę XVI, XVII oraz część Dzielnicy XIV i XVIII co zajmuje powierzchnię 60,5 km2. W zabezpieczanym rejonie liczba stałych mieszkańców określana jest na ok. 130 tysięcy, jednakże przez rozbudowę miasta populacja ciągle wzrasta. Dodatkowo duża ilość obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej oraz obiektów o szczególnej wartości historycznej gromadzi codziennie znaczną liczbę osób nie będących stałymi mieszkańcami. Drogi przebiegające w rejonie chronionym obejmują główne arterie scalające Miasto Kraków oraz trasę ekspresową S7, która stanowi obwodnicę miasta.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Sprzęt do działań ratowniczo gaśniczych Zakup i doposażenie 30 000,00 PLN
30 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zamówienie wyposażenia Przetarg na wyposażenie II Kwartał 2025
Zakup i dostarczenie Zakup i dostarczenia wyposażenia III Kwartał 2025
powrót