Projekty 2024 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 145:

Leśny zakątek im. Simony Kossak na terenie "Kossakówki"

Edycja Budżet Obywatelski 2024 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

540 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Kossaka 4

Krótki opis projektu

Teren dawnego ogrodu rodziny Kossaków. Obecnie mini dziki park z kilkunastoma drzewami liściastymi, w wieku ok. 60-80 lat. Stworzenie przestrzeni edukacyjnej dla osób odwiedzających w zakresie promowania ochrony dzikiej natury i osoby Simony Kossak

Opis projektu

Zagospodarowanie ogrodu wokół Kossakówki.

 
Zbudowanie  na terenie parkowej części trzech altanek z ławkami, 
z dostępem do wifi i odpowiednimi apkami kierującymi  do określonych zbiorów multimediów  do zapoznania się z dokonaniami prof. Simony Kossak, takich jak:.
audycje radiowe, telewizyjne,  filmy, zdjęcia, sceny z Jej życia w Dziedzince, pracy w Stacji PAN w Białowieży.  
 
Wizualizacja leśniczówki Dziedzinka na planszy,
Tablice informacyjne o życiu i dorobku naukowym Profesor i inicjatywach w zakresie ochrony natury
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Upamiętnienie zasług rodziny Kossaków nie tylko w obszarze kultury, a  także w dziedzinie edukacji  z zakresu ochrony przyrody.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
1. Projekt zagospodarowania Opracowanie planu zagospodarowania terenu 120 000,00 PLN
2. Trzy altanki z drewnianymi ławkami i wyposażeniem Pergole tarasowe, ogrodowe aluminiowe, o wymiarach np. 2x3x2,5m, altany zadaszone, z dostępem do wifi, apki do pobrania audycji radiowych, telewizyjnych, zdjęć, filmów itp z dorobku Simony Kossak 150 000,00 PLN
3 Tablice informacyjne Plansze dot. dokonań prof. Simony Kossak Wizualizacja Leśniczówki Dziedzinki, słynne zdjęcia z dzikiem, krukiem itp 10 000,00 PLN
4. Nasadzenie 4-5 drzew iglastych Drzewa iglaste o wysokości 4-5 m, może z budkami lęgowymi i karmiki dla ptaszków 50 000,00 PLN
5 Ścieżki leśne Wytyczenie 60 m. ścieżek leśnych, ze strefą runa leśnego, paproci itp 60 000,00 PLN
6. Ekrany akustyczne od strony alei Krasińskiego i ul Morawskiego Ekran akustyczny o długości ok. 40m i wysokości 3-4 m , oparte na istniejącym murze 150 000,00 PLN
540 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
1. Projekt zagospodarowania Opracowanie planu zagospodarowania terenu 01 2025
2. Realizacja zadania Wykonanie prac wyszczególnionych powyżej w punktach 2-6 2025-2026
powrót