Projekty 2024 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 162:

Budowa placu zabaw dla dzieci niewidomych i słabowidzących

Edycja Budżet Obywatelski 2024 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: nr działki 305/2, obręb 77

Krótki opis projektu

Celem projektu jest budowa pierwszego w Krakowie placu zabaw dostosowanego do potrzeb dzieci niewidomych i słabowidzących. Na placu znajdowałyby się ścieżki dotykowe i sensoryczne zabawki. Obiekt byłby dla dzieci miejscem bezpiecznej zabawy.

Opis projektu

Projekt zakłada budowę placu zabaw, który będzie przyjazny dzieciom z niepełnosprawnością wzroku i zapewni im bezpieczne warunki do zabawy i eksploracji otaczającego je świata. Dotąd ani jeden taki plac zabaw nie istnieje w Krakowie. Znajdowałyby się na jego terenie między innymi ścieżki dotykowe, zabawki sensoryczne oraz dźwiękowe. Dałoby to tym dzieciom możliwość spędzania wolnego czasu na terenie obiektu, który uwzględnia wynikające z ich niepełnosprawności potrzeby. Niestety, wiele placów zabaw nie spełnia kryterium ogólnej dostępności. Przebywanie na takim placu zabaw byłoby również okazją dla dzieci słabowidzących i niewidomych do zdobywania nowych umiejętności, uczenia się zasad poruszania w terenie i osiągania coraz większej samodzielności. Plac zabaw oczywiście byłby również dostępny dla dzieci bez dysfunkcji wzroku, dając im możliwość zwrócenia uwagi na trudności, z jakimi zmagają się ich rówieśnicy z niepełnosprawnością i większego uwrażliwienia ich na potrzeby OzN. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Realizacja projektu odpowiedziałaby na problem wykluczenia przestrzennego osób z niepełnosprawnością, w tym przypadku dzieci. Korzystanie z niego byłoby dla nich okazją do zdobywania większej samodzielności, uczenia się poprzez doświadczenia (na przykład poprzez poznawanie różnych zjawisk dzięki zmysłowi dotyku). Projekt przyczyniałby się więc do zapewniania równego dostępu do edukacji oraz przeciwdziałania wykluczeniu, między innymi wykluczeniu architektonicznemu i przestrzennemu. Powstanie placu zabaw przyczyniłoby się też do zwrócenia uwagi na potrzeby dzieci z niepełnosprawnością, do uczenia się, jak stwarzać bardziej dostępne i włączające miejsca w przestrzeni publicznej. 

Miasto Kraków wspiera osoby z niepełnosprawnością oraz ich rodziny. Realizacja zaproponowanego przeze mnie projektu byłaby jedną z takich form wsparcia. 

Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
zatrudnienie ekspertów i stworzenie przez nich planu placu zabaw druga połowa 2024
rozpoczęcie prac budowlanych początek 2024
zakończenie prac maj 2024
oddanie placu zabaw do użytku 1 czerwca 2024
powrót