Projekty 2024 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 182:

Piłkarskie Mistrzostwa Krakowa dzieci

Edycja Budżet Obywatelski 2024 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 520 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: 24 boiska piłkarskie - lokalizacje wymienione poniżej

Krótki opis projektu

Projekt polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Piłkarskich Mistrzostw Krakowa dla dzieci w kategoriach skrzat, żak i orlik. Mistrzostwa w formie turniejów w okresie wiosna - jesień 2025.

Opis projektu

Projekt polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu cyklu turniejów dla dziecięcych zespołów piłkarskich. W zawodach wezmą udział drużyny w kategoriach wiekowych: skrzat , skrzat młodszy, żak, żak młodszy, orlik , orlik młodszy. Realizatorem zadania będzie organizacja pozarządowa, która zostanie wyłoniona w drodze rozpoznania rynku zgodnie z harmonogramem. Po wyłonieniu realizatora, to on odpowiada za wszystkie kolejne etapy projektu, w tym za dokonywanie zakupów oraz zawieranie umów zleceń z osobami, których udział jest uwzględniony w harmonogramie i kosztorysie. Beneficjentami będą dzieci trenujące piłkę nożną. W projekcie weźmie udział 120 zespołów, 1200 dzieci. Uczestnictwo w tych zespołach jest ogólnodostępne dla chętnych. Rywalizacja sportowa będzie się odbywać w systemie turniejowym. Zespoły każdej kategorii wiekowej zostaną podzielone na grupy. W grupie będzie 5 zespołów. Zespół składa się z 10 zawodników. Uśredniona liczba uczestników jednego turnieju to około 50 zawodników. Zakłada się zatem przeprowadzenie  120 turniejów na wiosnę i 120 turniejów na jesieni. Projekt ma za zadanie wspieranie szkolenia najmłodszych dzieci uprawiających piłkę nożną w Krakowie. Zgodnie z przepisami PZPN zawody rozgrywane w kategoriach wiekowych objętych zadaniem odbywają się bez podawania końcowego wyniku. Dzięki temu dzieci czerpią radość i satysfakcję z uprawiania sportu. Trenerzy podczas prowadzenia zajęć oraz rozgrywek kładą nacisk na podnoszenie umiejętności sportowych dzieci, ich ogólny rozwój fizyczny oraz kształtowanie prawidłowych postaw. Nie każde dziecko uprawiające sport będzie profesjonalnym sportowcem. Dzięki zachęcaniu dzieci do aktywności fizycznej, do uprawiania sportu bez presji na wynik zyskujemy większą szansę, iż dzieci nie zniechęca się i wytrwają jak najdłużej w realizowaniu swoich pasji.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Sport to inwestycja w następne pokolenia. Aktywność fizyczna to zdrowy styl życia, kształtowanie koleżeństwa, nauka odpowiedzialności. Poprzez sport uczymy dzieci zasad fair play, szacunku do pracy i własnych obowiązków. Dzieci uprawiające sport uczą się współpracy z innymi, nabywają szacunek do drugiego człowieka. Sport to obok rodziny i szkoły ważny filar edukacji młodych ludzi. Dlatego należy wspierać i rozpowszechniać tą formę edukacji.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Sędziowie Koszty diet sędziowskich na 1 turniej 250 zł. Łącznie 60 000zł 60 000,00 PLN
Koordynacja i promocja Koordynacja przeprowadzenia projektu - realizacja turniejów zgodnie z preliminarzem, kontakt z drużynami, działania promocyjne projektu (ogłoszenia, strona www, facebook, ulotki) Koszt jednego turnieju 250 zł x 240 turniejów = 60 000 zł. 2 umowy zlecenia każda po 30 000 zł. 60 000,00 PLN
Koordynacja terenowa Biura turniejowe - organizacja turniejów. Koszt jednego turnieju 250 zł x 240 turniejów = 60 000 zł. Organizator projektu będzie zobowiązany do zawierania umów zleceń z wyznaczonymi osobami zajmującymi się przygotowaniem i przeprowadzeniem wszystkich turniejów. Przewiduje się 6 umów zleceń każda na 10 000 zł. 60 000,00 PLN
Woda mineralna Zapewnienie wody mineralnej dla dzieci na każdy turniej. 50 uczestników w turnieju x 2zł x 240 turniejów = 24 000 zł. 24 000,00 PLN
Nagrody dla drużyn na koniec rund Każda drużyna otrzyma na koniec rundy voucher na sprzęt sportowy w wysokości 3000 zł do zrealizowania w hurtowni sportowej. 120 drużyn x 3000 zł/Voucher x 2 rundy wiosna - jesień = 720000 zł 720 000,00 PLN
Medale dla dzieci Medal dla każdego zawodnika na turnieju. 240 turniejów x 50 zawodników x 10 zł/medal = 120 000 zł 120 000,00 PLN
Biuro projektu Opracowanie preliminarzu rozgrywek. Stworzenie bazy rozgrywek i aktualizowanie jej podczas realizacji projektu - wprowadzanie danych. Nadzór nad realizacją projektu - pilnowanie przebiegu zgodnie z założeniami zadania oraz przyjętym preliminarzem. Zawieranie umów z poszczególnymi osobami i dokonywanie zakupów - zgodnie z harmonogramem projektu. Podsumowanie i rozliczenie. 3 umowy zlecenia każda 20 000 zł. 60 000,00 PLN
Obsługa medyczna zawodów Zapewnienie opieki medycznej na każdym turnieju. 240 turniejów x 300 zł = 72 000 zł. 72 000,00 PLN
Nagrody dla trenerów Vouchery na sprzęt sportowy dla trenerów na zakończenie drugiej rundy. 120 trenerów x 1000 zł = 120000 zł. 120 000,00 PLN
Nagrody rzeczowe dla dzieci Nagrody rzeczowe dla dzieci na zakończenie drugiej rundy. 120 zespołów x 10 dzieci x 50 zł = 60000 zł. 60 000,00 PLN
Gala zakończenia Zorganizowanie i przeprowadzenie uroczystej gali zakończenia projektu - podsumowanie zmagań sportowych , wręczenie nagród. Na koszt 30 000 zł składają się wynajem sali, nagłośnienie, prowadzenie gali, catering. 30 000,00 PLN
Wyżywienie Zakup zdrowego wyżywienia na każdy turniej dla dzieci 500 zł/turniej x 240 turniejów = 120000 zł. 120 000,00 PLN
Obsługa multimedialna Stworzenie filmiku dokumentującego Mistrzostwa Krakowa dzieci, oraz dokumentacje zdjęciową 14 000,00 PLN
1 520 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wyłonienie realizatora Wyłonienie realizatora zadania, podpisanie umowy. II-III.2025
Prace przygotowawcze Zaproszenie drużyn do współzawodnictwa, zbudowanie preliminarzu rozgrywek, zamówienie sprzętu, nagród, zamówienie usług niezbędnych do przeprowadzenia zadania, powołanie kolegium sędziowskiego zawodów, przekazanie w użyczenie na czas trwania projektu trenerom laptopów zakupionych przez GMK w roku 2024 do realizacji pierwszej edycji projektu Piłkarskie Mistrzostwa Krakowa dzieci. III.2025
Runda wiosenna rozgrywek Przeprowadzenie rundy wiosennej rozgrywek, rozdysponowanie zakupionych medali na każdym turnieju oraz voucherów na sprzęt sportowy dla każdej drużyny na koniec rundy. IV-VI.2025
Runda jesienna rozgrywek Przeprowadzenie rundy jesiennej rozgrywek, rozdysponowanie zakupionych medali na każdym turnieju oraz voucherów na sprzęt sportowy dla każdej drużyny na koniec rundy. IX-XI.2025
Zakończenie Zakończenie projektu, komunikaty końcowe, rozliczenie zadania, wygłoszenie podziękowań. Powyższe działania nastąpią podczas gali zakończenia Piłkarskich Mistrzostw Krakowa dzieci . XI-XII.2025
powrót