Projekty 2024 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 189:

Siatkówka dla każdego

Edycja Budżet Obywatelski 2024 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 302 500,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Hale sportowe - lokalizacje poniżej

Krótki opis projektu

Celem projektu jest popularyzacja siatkówki wśród mieszkańców Krakowa. Projekt będzie polegał na zorganizowaniu i przeprowadzeniu rozgrywek amatorskich zespołów siatkówki męskiej oraz żeńskiej.

Opis projektu

Projekt ma zachęcić beneficjentów do systematycznej aktywności fizycznej poprzez uczestnictwo w organizowanych rozgrywkach siatkówki kobiet i mężczyzn na terenie gminy miejskiej Kraków. Beneficjentami zadania są osoby zainteresowane siatkówką i chcące ją uprawiać na poziomie amatorskim. Projekt ma też na celu podniesienie świadomości edukacyjnej i wiedzy beneficjentów ostatecznych o potrzebie prowadzenia zdrowego stylu życia i przygotowania do samodzielnego, regularnego uprawiania ćwiczeń fizycznych. Osiągnięcie tych celów będzie możliwe poprzez udział w rywalizacji 40 zespołów w I półroczu i 40 zespołów  w II półroczu podzielonych w zależności od stopnia wytrenowania i sprawności fizycznej na I, II, III i IV ligę mężczyzn i I ligę kobiet. Udział w zespołach zarówno męskich jak i żeńskich jest ogólnodostępny dla wszystkich chętnych. Każdy z zespołów liczy 12 osób. Realizatorem zadania będzie organizacja pozarządowa, która zostanie wyłoniona w drodze rozpoznania rynku zgodnie z harmonogramem. Po wyłonieniu realizatora, to on odpowiada za wszystkie kolejne etapy projektu, w tym za dokonywanie zakupów oraz zawieranie umów zleceń z osobami, których udział jest uwzględniony w harmonogramie i kosztorysie. Poprzez cyklicznie prowadzone rozgrywki amatorskiej ligi, gdzie dominuje zdrowa rywalizacja, poprawienie zdrowia i koordynacji ruchowej, siły, wykształtowanie dobrych cech osobowych i wolicjonalnych. Projekt stwarza możliwość zespołowej rywalizacji, sprawdzenia własnych umiejętności oraz oceny osiągniętych wyników. W ramach działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych ( uzależnienia, przemoc rówieśnicza oraz inne dysfunkcje) zmniejszenie czasu przebywania w rodzinach i środowiskach patologicznych, poprawa cech psychofizycznych, a także przyswojenie wiedzy o zagrożeniach wynikających z zachowań ryzykownych, zmniejszenie przemocy i nienawiści wśród młodzieży, poznanie osób z innych środowisk, integracja osób z terenu różnych osiedli i dzielnic z Krakowa. Projekt realizowany będzie przez wysoko wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę z wyższym wykształceniem, absolwentów AWF, AP, Akademii Medycznej oraz znaczną grupę wolontariuszy.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Uczestnictwo w systematycznych meczach siatkówki oraz sportowej rywalizacji dostosowana będzie do sprawności i wytrenowania poszczególnych zespołów. Daje szansę na poprawę jakości i komfortu życia oraz niezależności fizycznej i psychicznej grupom mieszkańców Krakowa najbardziej potrzebujących wsparcia zwłaszcza w okresie narastającego kryzysu. Szczególnego znaczenia nabiera tworzenie dogodnych warunków dla młodzieży, dorosłych i osób po 50 roku życia do sportu , rekreacji i wypoczynku. Oferta adresowana jest do mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków. Projekt daje możliwość zespołowej rywalizacji oraz sprawdzenia własnych umiejętności, oceny osiągniętych wyników, a przede wszystkim atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego, często w gronie rodzinnym. Proponowany system rozgrywek i współzawodnictwa preferujący jako nadrzędny cel „start" a nie „wynik", stwarza dodatkową możliwość na osiągnięcie osobistych satysfakcji i równych szans dla każdego.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zajęcia treningowe Każda z utworzonych drużyn trenuje 1 raz w tyg. 40 drużyn x 4 tyg x 3 miesiące x 2 rundy = 960 jednostek treningowych. 960 x 300 zł = 288000 zł 288 000,00 PLN
Sprzęt sportowy Piłki do siatkówki. 5 piłek na drużynę, tj 5 x 40 = 200 piłek x 300 zł = 60000 zł 60 000,00 PLN
Stroje sportowe 40 drużyn x 12 zawodników = 480 zawodników x 250 zł komplet = 120000 zł 120 000,00 PLN
Mecze Jedna runda to 140 meczy. Koszt jednego meczu wynosi (hala 500 zł + sędziowie 450 zł + woda 100 zł + obsługa tech. 150 zł + obsługa medyczna 200 zł) 1200 zł. 140 meczy x 1400 zł x 2 rundy = 336000 zł 392 000,00 PLN
Nagrody dla drużyn Każda drużyna na koniec sezonu otrzymuje Voucher na sprzęt sportowy w kwocie 6000 zł. 40 drużyn x 6000 zł = 240000 zł 240 000,00 PLN
Nagrody indywidualne Puchary, medale, statuetki oraz drobne upominki - 15 000 zł 15 000,00 PLN
Biuro zawodów Promocja rozgrywek, prowadzenie zapisów, preliminarz gier, prowadzenie statystyk, kontakt z drużynami. 5 osób na umowę zlecenia po 10000 = 50000 zł 50 000,00 PLN
Koordynacja terenowa Koordynatorzy terenowi organizujący zajęcia treningowe oraz zwody. 2 osoby na umowę zlecenia po 15000 zł = 30000 zł 30 000,00 PLN
Koszty promocji Ulotki, ogłoszenia, strona www, facebook 2 500,00 PLN
Szkolenia Między rundami wiosenną a jesienną zostaną zorganizowane szkolenia z przepisów siatkówki, zasad rozgrywek, zdrowego odżywiania oraz pierwszej pomocy dla wszystkich uczestników zadania oraz osób pracujących przy jego obsłudze. 55 000,00 PLN
Gala zakończenia Po zakończeniu drugiej rundy odbędzie się gala podsumowująca projekt wraz z wręczeniem nagród. Koszty to: wynajem sali, prowadzący, obsługa tech, catering. 50 000,00 PLN
1 302 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizator Wybór realizatora w konkursie, podpisanie umowy. I-II.2025
Prace przygotowawcze Przygotowanie rozgrywek, kontakt z drużynami. Stworzenie preliminarza rozgrywek. II.2025
Runda wiosenna Zajęcia treningowe oraz mecze rundy wiosennej. III-V.2025
Szkolenia Realizacja szkoleń VI-IX.2025
Runda jesienna Zajęcia treningowe oraz mecze rundy jesiennej. X-XII.2025
Zakończenie - gala Podsumowanie rozgrywek. Zorganizowanie gali zakończenia. XII.2025
powrót