Projekty 2024 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 207:

Piłkarskie wakacje

Edycja Budżet Obywatelski 2024 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 520 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Na Wrzosach 59, Kraków

Krótki opis projektu

Wiele dzieci nie wyjeżdża podczas przerwy wakacyjnej z Krakowa i spędza ją w domach. Dla nich w ramach projektu Piłkarskie Wakacje zostanie przygotowana różnorodna oferta spędzenia czasu wolnego w ciekawy sposób - na sportowo, wśród rówieśników.

Opis projektu

Celem projektu jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, które nie wyjeżdżają na wakacje z Krakowa. Realizatorem zadania będzie organizacja pozarządowa, która zostanie wyłoniona w drodze rozpoznania rynku zgodnie z harmonogramem. Po wyłonieniu realizatora, to on odpowiada za wszystkie kolejne etapy projektu, w tym za dokonywanie zakupów oraz zawieranie umów zleceń z osobami, których udział jest uwzględniony w harmonogramie i kosztorysie. Realizator po podpisaniu  umowy na realizację zadania w przygotuje szczegółowy harmonogram wydarzeń, które będą realizowane w ramach całego projektu.
Beneficjentami projektu są dzieci  w wieku 5-10 lat, którym zostanie zaproponowana różnorodna forma spędzenia czasu wakacji.
Pierwszy etap to turnieje piłkarskie z okazji dnia dziecka. W pięciu turniejach planuje się udział 500 dzieci. Turnieje zostaną zorganizowane na kompleksie sportowym ul. Na Wrzosach 59. Następnie, po zakończeniu roku szkolnego w ramach etapu drugiego planuje się udział 500 dzieci w tygodniowych obozach sportowych na terenie województwa małopolskiego. Dzieci, które nie zdecydują się na udział w obozach będą mogły uczestniczyć w wycieczkach weekendowych na terenie Polski. W wycieczkach weekendowych planuje się udział 500 dzieci (10 wycieczek po 50 osób). Etap trzeci to wyjazdy do miast partnerskich Krakowa dla 50 dzieci.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Sport to inwestycja w następne pokolenia. Aktywność fizyczna to zdrowy styl życia, kształtowanie koleżeństwa,
nauka odpowiedzialności. Poprzez sport uczymy dzieci zasad fair play, szacunku do pracy i własnych obowiązków.
Dzieci uprawiające sport uczą się współpracy z innymi, nabywają szacunek do drugiego człowieka. Sport to obok
rodziny i szkoły ważny filar edukacji młodych ludzi. Dlatego należy wspierać i rozpowszechniać tą formę edukacji.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wycieczki weekendowe Wycieczki weekendowe dla 500 dzieci na terenie Polski 250 000,00 PLN
Miasta partnerskie Krakowa Wycieczki do miast partnerskich miasta Krakowa dla 50 dzieci 200 000,00 PLN
Koordynacja turniejowa Koordynacja turniejów z okazji Dnia Dziecka 15 000,00 PLN
Koordynacja obozowa Koordynacja obozów sportowych 30 000,00 PLN
Koordynacja wycieczek Koordynacja wycieczek weekendowych oraz wycieczek do miast partnerskich 25 000,00 PLN
Dzień Dziecka Turnieje piłkarskie z okazji Dnia Dziecka. Udział 500 dzieci. 100 000,00 PLN
Obozy sportowe Obozy sportowe dla 500 dzieci na terenie Województwa Małopolskiego. 900 000,00 PLN
1 520 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizator Wyłonienie realizatora zadania, podpisanie umowy III.2025
Prace przygotowawcze Stworzenie harmonogramu projektu, zaplanowanie wszystkich wydarzeń, zawarcie umów i zamówienie usług niezbędnych do realizacji zadania rozgrywek, zamówienie sprzętu, nagród, zamówienie usług niezbędnych do przeprowadzenia zadania, powołanie kolegium sędziowskiego zawodów, przekazanie w użyczenie na czas trwania projektu trenerom laptopów zakupionych przez GMK w roku 2024 do realizacji pierwszej edycji projektu Piłkarskie Mistrzostwa Krakowa dzieci. IV-VI.2025
Dzień Dziecka Organizacja turniejów z okazji Dnia Dziecka VI.2025
Obozy sportowe Obozy sportowe dla 500 dzieci na terenie Województwa Małopolskiego VII-VIII.2025
Wycieczki weekendowe Wycieczki weekendowe dla 500 dzieci na terenie Polski. VII-VIII.2025
Miasta partnerskie Krakowa Wycieczki do miast partnerskich miasta Krakowa dla 50 dzieci VII-VIII.2025
Zakończenie Podsumowanie zadania, rozliczenie, stworzenie prezentacji podsumowującej IX-X.2025
powrót