Projekty 2024 rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Projekt ogólnomiejski NR 198:

Grill&Chill na Ruczaju

Edycja Budżet Obywatelski 2024 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

1 060 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Obręb ewidencyjny: P-7, działka: 407/3

Krótki opis projektu

Utworzenie miejsca do legalnego i bezpiecznego grillowania oraz spędzania wolnego czasu, miejsca spotkań towarzyskich lokalnej społeczności, rozmów i wspólnych posiłków. Lokalizacja projektu: między Pychowicami a Ruczajem - skraj Uroczyska Wiszówka.

Opis projektu

W południowej części działki nr. 407/3 znajdującej się w dzielnicy VIII Dębniki i należącej do miasta Krakowa występuje dotychczas niezagospodarowany obszar o powierzchni około 9200 m² (0,9 ha) przeznaczony pod możliwe inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego. Ze względu na swoje położenie pomiędzy Pychowicami a Kampusem UJ, w miejscu oddalonym od zabudowań, ale bogatym pod względem walorów przyrodniczych i fakt, że na dzień składnia wniosku jego przestrzeń została wylesiona, mogłaby zostać wykorzystana do stworzenia miejsca integracji mieszkańców Krakowa w nowe miejsce do integracji społecznej oraz do legalnego i bezpiecznego grillowania. 

 
Projekt ma zostać zrealizowany zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XVIII/243/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r., na podstawie której od dnia 1 września 2019 r. nie mogą być wykorzystywane ciężkie stałe grille. 
 
W ramach przygotowanego projektu powstanie przestrzeń wyposażona w betonowe podesty do grillowania (grille jednorazowe - piknikowe), stanowiska na odpady (miejsca gromadzenia żaru i popiołu), stojaki na rowery i hulajnogi, tablice edukacyjne, tablice informacyjne wraz z mapą okolicy, ławki, kosze na śmieci, leżaki, hamaki oraz altany z zadaszeniem ze stanowiskiem do bookcrossingu. Projekt wymaga również montażu oświetlenia (ustawienie latarni parkowych), utwardzenia ścieżek dla pieszych i wytyczenia nowych, nasadzenia niskiej roślinności, krzewów, urządzenia trawnika, pielęgnacji zieleni. Zaprojektowana przestrzeń wraz z zainstalowaną infrastrukturą będzie dostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową. 
 
Działaniami koniecznymi do pojęcia w ramach funkcjonowania tej przestrzeni będzie zaopatrzenie miejsca w niezbędne środki ochrony przeciwpożarowej jak gaśnice, koce gaśnicze czy ewentualne podłączenie do źródeł wody zlokalizowanych w pobliżu miejsc grillowych. Ważne będzie również zaopatrzenie miejsca w apteczki w razie nagłych i nieprzewidywanych sytuacji.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Pomysł na stworzenie nowego miejsca integracji na obszarze dzielnicy Dębniki narodził się po uczestnictwie pomysłodawców projektu – grupy studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Warsztatach Przyjazny Kampus, na którym studenci wraz z mieszkańcami omawiali problem niskiej aktywności społecznej użytkowników tego obszaru, braku odpowiednio zorganizowanych miejsc do spędzania wolnego czasu.

 
Zwrócono uwagę na liczną aktywność użytkowników tej przestrzeni na powstawanie nielegalnych, dzikich, niezorganizowanych ognisk na obszarze Zakrzówka oraz okolic Kampusu oraz potrzebę utworzenia przestrzeni ogólnodostępnej wraz z niezbędną infrastrukturą dla mieszkańców w celach wypoczynkowych, która została zdiagnozowana poprzez wywiady z mieszkańcami będącymi w różnym wieku. 
 
Z połączenia tych dwóch pojawiających się potrzeb narodził się pomysł zorganizowania przestrzeni otwartej dla osób chcących rozpalić ognisko i spędzić miło czas ze znajomymi czy rodziną w miejscu, które będzie zabezpieczone pod względem pożarowym i przystosowane do warunków pracy czy odpoczynku.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie koncepcji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 60 000,00 PLN
Realizacja projektu Realizacja robót budowlanych oraz nasadzenia zieleni. 1 000 000,00 PLN
1 060 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie koncepcji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 2025
Realizacja projektu Realizacja robót budowlanych oraz nasadzenia zieleni. 2026

Galeria

powrót