Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 73:

Darmowe szczepienia przeciwko wirusowi HPV

Edycja Budżet Obywatelski 2015 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu przewiduje ograniczoną liczbę uczestników.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, Polska

Opis projektu

Celem projektu jest refundacja szczepionek przeciwko wirusowi HPV, który przyczynia się do wzrostu ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy. Rocznie na raka szyjki macicy umiera w Polsce około 1800 kobiet! Wysoki koszt szczepionki (ok. 1000 zł) nie pozwala wielu kobietom na takiego rodzaju profilaktykę zdrowotną, co nie tylko naraża na zachorowania wirusem brodawczaka ludzkiego same kobiety, ale również osoby, z którymi współżyją. Możliwość refundacji szczepionek przeciwko wirusowi HPV realnie przyczynia się do ochrony przed tragicznymi skutkami wirusa HPV.

CHARAKTERYSTYKA DŁUGOTERMINOWYCH SKUTKÓW

Ocena pozytywna warunkowa! Zgodnie z przepisami (art. 48 a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) propozycja realizacji programu polityki zdrowotnej musi zostać przekazana do rządowej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) w celu uzyskania opinii. W sytuacji uzyskania pozytywnej opinii AOTMiT konieczne będzie wyłonienie realizatorów Programu w drodze konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i na podstawie kryteriów zatwierdzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa. Program ma na celu zmniejszenie zachorowalności na raka szyjki macicy w perspektywie wieloletniej, zwiększenie świadomości zdrowotnej młodzieży i rodziców w zakresie zasadności, bezpieczeństwa i korzyści ze szczepień przeciw HPV oraz wiedzy na temat potrzeby wykonywania profilaktycznych badań cytologicznych u kobiet.UZASADNIENIE PROJEKTU

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja projektu 1 500 000,00 PLN
1 500 000,00 PLN
Wróć do poprzedniej strony