Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Lista projektów na które można było głosować w budżecie obywatelskim 2015
Zobacz ARCHIWUM projektów z poprzednich edycji budżetu obywatelskiego: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Na mapie zaprezentowane są projekty, którym można przypisać jeden adres. Wszystkie projekty przedstawione są poniżej mapy.
Na szarfach znajdują się numery przydzielone projektom w drodze losowania.
1
Szkoleniowy ośrodek ruchu drogowego (rowerowego) dla dzieci i młodzieży "Miasteczko Ruchu Drogowego - Lajkonik"

Budowa szkoleniowego ośrodka ruchu drogowego, z naciskiem na rowerowego dla dzieci i młodzieży o roboczej nazwie "Miasteczko Ruchu Drogowego - lajkonik" to przedsięwzięcia, które ma na celu wprowadzenie dzieci oraz młodzieży szkolnej w podstawy bezpieczne

2
Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Lubostroń, ul. Kolistej na działkach nr 54/35. 54/37 obr. 42 Podgórze wraz z obsługą komunikacyjną, oświetleniem polegające na utworzeniu miejsca do rekreacji i wypoczynku.

Adaptacja zaniedbanego terenu miejskiego na park miejski wraz z osobnym wybiegiem dla psów oraz przebudowę istniejącego trawiastego boiska do piłki nożnej na boisko wielofunkcyjne wraz z wybudowaniem placu treningowego do street workoutu.

3
Krakowski skwer sportów miejskich

Przedmiotem projektu jest stworzenie wysokiej jakości przestrzeni rekreacyjno-sportowej, która powstanie dzięki współpracy mieszkańców, projektantów, służb miejskich oraz profesjonalnych sportowców, uwzględniającej m.in.. Wysokiej jakości betonowy skatepa

4
Bezpiecznie przez Brożka. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych, na wysokości przystanku "Brożka"

Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściu bez sygnalizacji przez ul. Brożka, poprzez montaż azylu dla pieszych, punktowe doświetlenie i montaż wyspowych progów zwalniających przed przejściem.

5
KMK bike rower miejski w Nowej Hucie

Zbudowanie sieci stacji rowerowych wraz z rowerami w pięciu nowohuckich dzielnicach na bazie doświadczeń już istniejącej, sprawdzonej i działającej w centrum miasta KMK Bike i przyłączenia ich do sieci Krakowskich Rowerów Miejskich.

6
Ścieżki rowerowe szlakami dziedzictwa Podgórza, Podgórza Duchackiego

Stworzenie warunków dla bezpiecznego poruszania się rowerem. Wyznaczenie ścieżek i tras rowerowych, oznaczenie w przestrzeni szlaków dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

7
Hutnik Nowa Huta - Duma Nowej Huty i Krakowa

Celem projektu "Hutnik Nowa Huta - Duma Nowej Huty i Krakowa" jest przygotowanie stałej wystawy poświęconej historii jednego z największych klubów sportowych Polski - Hutnika Nowa Huta. W ramach wystawy zostaną zaprezentowane zarówno oryginalne trofea klu

8
Samoobsługowe Stacje Naprawy Rowerów

Projekt przewiduje montaż na terenie Krakowa 6 samoobsługowych stacji naprawy rowerów. Podczas podróży rowerem nierzadko zdarzają się różnego rodzaju problemy techniczne.

9
Trwała iluminacja mostu Piłsudskiego

Celem projektu jest trwała (całoroczna) iluminacja świetlna przepięknej nitowanej kratownicowej konstrukcji Mostu na Wiśle im. Józefa Piłsudskiego, wyeksponowanie jej walorów estetycznych, technicznych i edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem łuku.

10
Wybudować ścieżkę rowerową wzdłuż rzeki Rudawy

Wyrównanie terenu wałów oraz utwardzenie i uwałowanie.

11
Krakowska szkoła logicznego myślenia - nauka programowania robotów w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Celem projektu jest pilotażowe wdrożenie w 30 krakowskich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych nauki programowania robotów. Zajęcia będą odbywały się w systemie zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 30 godzin. Będą prowadzone przez nauczycieli wcześniej prz

12
Remont chodnika na Alei Róż. Dosadzenie brakujących krzewów róż

Naprawa i utwardzenie chodnika przy Alei Róż oraz dosadzenie brakujących krzewów róż. Celem projektu jest naprawa chodnika po obu stronach Alei Róż, by płyty chodnikowe nie ruszały się przy chodzeniu oraz dosadzenie kwiatów by podnieść estetykę.

13
Bezpiecznie jednośladem

Uczestnicy projektu, którzy osiągnęli wymagany wiek i posiadają odpowiednie uprawnienia. Zachęcanie do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zdobycia specjalistycznych umiejętności panowania nad pojazdem w każdych warunkach i czerpania radości z e

14
Malowanie sal zajęć dla dzieci w przedszkolu

Malowanie sal zajęć dla dzieci w przedszkolu.

15
Telefon ratujący życie

Wyposażenie seniorów 65+ samotnych w telefony komórkowe z przyciskiem ICE, SOS oraz bransoletkę bezprzewodową.

16
Plac na Groblach 2.0 - modernizacja boisk sportowych

Projekt przewiduje modernizację boisk Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego na Placu na Groblach w centrum Krakowa. Na miejscu zniszczonego obecnie placu gry powstanie m.in. sześć nowoczesnych boisk do gier zespołowych oraz park do "Street Workoutu".

17
Trasa pieszo-rowerowa łącząca (wzdłuż bulwarów rzeki Wilgi) Podgórze z Zakrzówkiem i Ruczajem

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż bulwarów rzeki Wilgi z Podgórza na Ruczaj (od ul. Konopnickiej do ul. Kobierzyńskiej.

18
Zielona Aleja Twardowskiego - przyjazne połączenie Bulwarów Wiślanych z Zakrzówkiem

Zmiana ulicy Twardowskiego na zieloną aleję ruchu uspokojonego łączącą Bulwary Wiślane z Zakrzówkiem. Priorytetem jest bezpieczeństwo użytkowników, komfort mieszkańców oraz utrzymanie dostępności dla wszystkich. System tych linearnych połączeń powinien by

19
Oświetlenie boiska szkolnego

Celem projektu jest wykonanie oświetlenia boiska szkolnego do piłki nożnej, umożliwiającego wykorzystanie istniejącego, nowoczesnego obiektu sportowego, przez mieszkańców dzielnicy w godzinach wieczornych. Boisko przy Gimnazjum nr 7 jest codziennie wykorz

20
Bezpłatny angielski 5 razy w tygodnu dla krakowskich uczniów. Spróbujmy jeszcze raz, tym razem się uda.

Zwiększenie ilości godzin z języka angielskiego.

21
Centrum Mechatroniki i Robotyki

Projekt to utworzenie na terenie ZSM nr 1 w Krakowie Centrum Mechatroniki i Robotyki. Działaność CMiR realizowana będzie na bazie posiadanego oraz uzupełnionego wyposażenia technicznego pracowni mechatronicznych ZSM nr 1. Program Centrum to rozwijanie pas

22
Enklawa Wiślana: stworzenie nad rzeką miejsca oferującego różnorodne możliwości spędzania czasu dla osób w każdym wieku

Projekt zakłada stworzenie nowej, wielofunkcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Celem jest zapewnienie w jednym miejscu oferty rekreacyjno-wypoczynkowej dla ludzi w każdym wieku. Podstawowym elementem jest kompleks rekreacyj

23
Pogromcy bazgrołów

Od wielu lat elewacje krakowskich budynków i inne elementy przestrzeni publicznej są niszczone przez pseudograficiarzy. Nieznani sprawcy pokrywają mury wulgarnymi, nierzadko rasistowskimi i antysemickimi znakami i napisami, mową nienawiści, obscenicznymi

24
Kobieta w męskim świecie - przedstawicielki płci pięknej grają w piłkę nożną. Środki finansowe na działalność I Ligowej drużyny piłki nożnej kobiet KS Wanda Kraków.

Środki finansowe pozyskane w ramach projektu umożliwią działalność I Ligowej drużyny piłki nożnej kobiet KS Wanda Kraków. Środki finansowe zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie drużyny, przygotowanie sportowe i działania marketingowe.

25
Tor motocyklowo-samochodowy w Krakowie

Projekt zakłada budowę toru wraz z placem manewrowym dedykowanego motocyklistom oraz kierowcom samochodów chcącym podnosić swoje umiejętności jazdy w bezpiecznych warunkach oraz służący jako miejsce spotkań i wydarzeń o charakterze motoryzacyjnym. Obiekt

26
Kraków ćwiczy na polu

Projekt zakłada stworzenie sieci całkowicie bezpłatnych i w pełni dostępnych dla każdego mieszkańca mini siłowni, wraz ze ściankami wspinaczkowymi i urządzeniami do street workoutu.

27
Spacerem po Bulwarowej

Remont chodnika wzdłuż ul. Bulwarowej polegający na wymianie starych, popękanych i stwarzających zagrożenie płyt chodnikowych na kostkę brukową.

28
LEPSZE CHODNIKI: 3 miliony złotych na remonty zniszczonych chodników w Krakowie

Projekt zakłada przeznaczenie 3 milionów złotych na remonty chodników na terenie Krakowa. Zniszczone i dziurawe chodniki to nie tylko niewygoda dla mieszkańców. Dla osób starszych, niepełnosprawnych czy rodziców z dziecięcymi wózkami stanowią poważne utru

29
Bezpieczni to MY

Projekt dotyczy bezpiecznego wejścia do budynku szkoły oraz chodnika przed wejściem głównym, który znajduje się poza ogrodzeniem szkoły i służy wszystkim przechodniom. Poza uczniami naszej szkoły chodnik służyć ma szerokiej publiczności: mieszkańcom osied

30
Sprawy wspierania osób niepełnosprawnych - likwidacja barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się i barier technicznych

Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych

31
Modernizacja (doposażenie) obiektów sportowych wielofunkcyjnych przy ul. Korzeniaka w Krakowie

Modernizacja (doposażenie) obiektów sportowych wielofunkcyjnych przy ul. Korzeniaka w Krakowie, poprzez zakup oraz montaż 2 kompletów bramek aluminiowych do piłki ręcznej/halowej, wynajem (eksploatację) na okres 7 miesięcy 2 sztuk toalet mobilnych (toi to

32
Rewitalizacja Parku Krakowskiego

Projekt zakłada odnowienie substancji Parku Krakowskiego - szczególnie dotyczy to poprawy komunikacji pieszej, utwardzenia "dzikich" przejść, naprawy alejek, ramp i schodów. Planuje się również nowe nasadzenie drzew i krzewów oraz rekultywację (usunięcie

33
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: W. Tetmajera i Pasternik

Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu wraz z oznakowaniem znakami drogowymi i wyznaczeniem przejść dla pieszych/

34
Kafejka bezpieniężna

Miejsce spotkań mieszkańców oparte na idei kawiarni bezgotówkowej, pełniące funkcje o charakterze integracyjnym, kulturalnym, edukacyjnym, platformy wymiany pomysłów, umiejętności, poglądów. Przestrzeń ta otwarta jest na wszystkie grupy wiekowe.

35
Ciepło w kąciku malucha. Wymiana witryn i okien w bibliotece oraz stylowy neon

Wymiana okien i witryny okiennej szkolnej pojedynczo, która powoduje wychładzanie pomieszczenia przeznaczonego dla dzieci. Założenie stylowego neonu z napisem Biblioteka.

36
Aktywny Kraków: darmowe zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych prowadzone pod okiem instruktorów na terenie krakowskich obiektów sportowych i rekreacyjnych

Projekt zakłada zorganizowanie w całym Krakowie zajęć sportowych dla mieszkańców. Zajęcia będą prowadzone przez profesjonalnych trenerów na krakowskich obiektach sportowych - Orlikach

37
Posadowienie ławeczki/rzeźba z brązu z "Krakowskim Korczakiem" D. Kurzmanem na terenie dz. 140/4 w rejonie Synagogi Tempel

Rewitalizacja skweru wraz z posadowieniem rzeźby z brązu - ławka z siedzącą na niej postacią Dawida Kurzmana i dwoma wolnymi miejscami do siedzenia.

38
Ochrona zieleni w pasach drogowych miasta Krakowa

Celem projektu jest poprawienie stanu zdrowotnego zieleni w pasach drogowych poprzez: 1) montaż ogrodzenia uniemożliwiającego wjazd samochodów i ich parkowanie na terenach zieleni oraz pod drzewami; 2) stworzenie/odtworzenie pasów zieleni

39
SMOG-STOP: Informacja dla mieszkańców o poziomie zanieczyszczenia powietrza w czasie rzeczywistym

Projekt zakłada powstanie systemu informowania mieszkańców w czasie rzeczywistym o poziomie zanieczyszczenia powietrza. System będzie się składał z 3 elementów: multimedialnych tablic informacyjnych w kluczowych punktach miasta, informacji w telewizji tra

40
Adaptacja nawierzchni placu przy ul. Redemptorystów dla sportów miejskich

Projekt dotyczy adaptacji nawierzchni nieużywanego placu celem dostosowania do wymogów gry w polo na rowerach, hokeja na rolkach, unihokeja i box lacrosse.

41
Malowany Kraków

Projekt dotyczy stworzenia "murali" na terenie Krakowa przedstawiających tradycyjne, szczególnie zalipiańskie kompozycje kwiatowe charakterystyczne dla regionu małopolski. Projekt ten ma na celu upowszechnianie tradycyjnej kultury ludowej oraz połączenie

42
Plac zabaw bezpiecznym i przyjaznym miejscem integracji dzieci

Utworzenie radosnego i bezpiecznego miejsca zabaw, integrującego najmłodszych mieszkańców miasta, przy ogólnodostępnym Integracyjnym Żłobku Samorządowym nr 20 "Pluszowy Miś".

43
Rehabilitacja wzroku dzieci, młodzieży i dorosłych słabowidzących ze wszystkich dzielnic miasta Krakowa

Projekt dotyczy doposażenia i wymiany sprzętu optycznego i narzędzi badawczych używanych podczas konsultacji osób z dysfunkcją narządu wzroku oraz osób z niepełnosprawnością sprzężoną.

44
Publiczne kąpielisko wraz z ogólnodostępną plażą miejską zlokalizowane na terenie kamieniołomu na Zakrzówku

Projekt dotyczy budowy letniego kąpieliska miejskiego na Zakrzówki w tzw. "mniejszym akwenie" znajdującym się w starym wyrobisku kamieniołomu na działkach miejskich w rejonie ul. Wyłom. W skład kąpieliska wchodziłby jeden lub więcej pomostów z basenem ...

45
Budowa chodnika dla pieszych przy ulicy J. Conrada i Chełmońskiego (położonej na północ w stosunku do trasy Opolska/Conrada)

Budowa chodnika dla pieszych przy ul. J. Conrada i ul. Chełmońskiego - od nowopowstałego salonu samochodowego, gdzie chodnik się kończy (ul. J. Conrada) wzdłuż osiedla ul. Chełmońskiego 70-72, do osiedla ul. Chełmońskiego 106 u wylotu ul. Stawowej, gdzie

46
Rozbudowa obiektu sportowego

Przedmiotem projektu jest rozbudowa istniejącego obiektu rekreacyjno-sportowego typu skatepark o dodatkowy element Minirampa, którego celem jest poszerzenie walorów użytkowych obecnego obiektu dla szerszej grupy użytkowników.

47
Doposażenie ogrodu zabaw na powierzchni poliuretanowej

Doposażenie terenu zabaw dzieci w przedszkolu o nowe urządzenia na bezpiecznej powierzchni poliuretanowej.

48
Nie samą piłką nożną żyje Kraków - środki finansowe na działalność II Ligowej drużyny piłki ręcznej mężczyzn KS Wanda Kraków

Środki finansowe pozyskane w ramach projektu umożliwią działalność II Ligowej drużyny piłki ręcznej mężczyzn KS Wanda Kraków. Środki finansowe zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie drużyny, przygotowanie sportowe i działania marketingowe.

49
Stok narciarski na Sikorniku

Uruchomienie dawnego stoku narciarskiego na potrzeby narciarskiego sportu i rekreacji zimowej a w okresie letnim dla turystów pieszych i rowerowych.

50
Jedź płynnie przez miasto - tablice informacyjne dla kierowców

Propozycja zakłada instalajcę tablic informujących o czasach przejazdu w sieci dróg objętych działaniem Systemu Sterowania Ruchem pomiędzy wybranymi skrzyżowaniami, gdzie odcinkowo funkcjonują przejazdy skoordynowane.

51
Remont chodnika wraz z wytyczeniem drogi rowerowej wzdłuż ulicy Armii Krajowej

Projekt zakłada remont chodnika po wschodniej stronie ulicy Armii Krajowej na odcinku miedzy wiaduktami kolejowymi, a ulica Zarzecze wraz z wytyczeniem drogi rowerowej i wyznaczeniem przejazdów rowerowych na wysokości węzła drogowego w Bronowicach. Całość

52
Policzmy się! Liczydła rowerowe w najważniejszych punktach Krakowa

Montaż na terenie Krakowa 5 sztuk automatycznych liczydeł rowerowych, które będą przez cały rok zliczać ruch rowerowy i prezentować go na totemie. Lokalizacje: ul. Mogilska, al. Pokoju, ul. Kotlarska, R. Grunwaldzkie, Kino Kijów/ul. Smoleńsk.

53
Wydzielenie torowisk tramwajowych

Projekt zakłada wydzielenie torowiska tramwajowego od pasów dla samochodów na w/w ulicach poprzez zamontowanie separatorów i ograniczników skrajni wraz z odpowiednim oznakowaniem.

54
Pływające brzdące - rewitalizacja części dla najmłodszych odkrytego basenu przy ul. Mackiewicza

Celem projektu jest rewitalizacja odkrytego basenu przy ulicy Mackiewicza w strefie rekreacyjnej przeznaczonej dla dzieci. Projekt obejmuje wyłożenie niecki basenowej specjalną antypoślizgową wykładziną PCV oraz montaż nowoczesnych zjeżdżalni. Ze względu

55
Zamiast podwórkowej nudy - śpiew, muzyka, sport - istne cudy

Projekt dotyczy aktywizacji i rozwoju zainteresowań muzycznych i sportowych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym i budowy podjazdu dla niepełnosprawnych. Młodzież w twórczy, kreatywny sposób będzie spędzać popołudnia na zajęciach.

56
Rozkładomaty - system jak dojade na przystankach

Projekt ten dotyczy ustawienia na wymienionych powyżej przystankach multimedialnych urządzeń w postaci tablicy umożliwiających wyszukanie najkorzystniejszego połączenia z obecnego punktu położenia danego pasażera do punktu docelowego.

57
Krakowski Senior - bez stresu w sieci

Nauka bezstresowa Seniorów pracy na komputerze. Zorganizowanie kursów korzystania z komputerów, Internetu, zdobywanie wiedzy i informacji przez Internet wraz z możliwością opłat, zakupów komputerowych, załatwianie spraw urzędowych i administracyjnych. Po

58
Parking przy cmentarzu grębałowskim: 160 miejsc parkingowych przy ul. Darwina od strony południowo-wschodniej cmentarza grębałowskiego

Wybudowanie 160 miejsc parkingowych dla wszystkich mieszkańców Krakowa odwiedzających groby bliskich na cmentarzu grębałowskim. Pozostawiających obecnie samochody na błotnisto-trawiastym placu od strony ul. Darwina

59
Boisko do piłki siatkowej przy Bulwarze Inflanckim w okolicy ulicy Skawińskiej i Wietora

Utworzenie boiska do piłki siatkowej, ogólnodostępnego.

60
"Zielona oaza nad wodą" - Park dla mieszkańców Krakowa

Kraków posiada coraz mniej terenów zielonych, gdzie mieszkańcy mogą odpocząć od miejskiego zgiełku. Park Podworski to posiadający ogromny potencjał teren, który może przybliżyć mieszkańcom miasta obraz jak wyglądały ogrody dworskie i historyczne założenia

61
Musica Sacra w Bazylice Mariackiej

Kontynuacja cyklu podtrzymująca tradycje chóralnych koncertów Musica Sacra połączonych z koncertami organowymi powiązanych słowem.

62
"Skaczmy do góry jak kangury" - niesamowite trampoliny ziemne na smoczych skwerach oraz na wybranych placach zabaw i w wybranych parkach. Dziecięca radość skakania

Celem projektu jest uatrakcyjnienie możliwości aktywnego spędzania czasu poprzez montaż specjalnych modułów trampolin ziemnych wbudowanych w podłoże na wybranych placach zabaw, wybranych placach zabaw, wybranych parkach oraz na 9 smoczych skwerach. Skoki

63
1000 drzew dla Krakowa

Projekt zakłada nasadzenie 1000 drzew na terenach należących do miasta na obszarze całego Krakowa.

64
Stworzenie parku z placem zabaw na terenie gminy Kraków między ul. Karmelicką a ul. Dolnych Młynów

Stworzenie zalążków parku, miejsca wypoczynku, rekreacji i sportu dla mieszkańców Krakowa w samym centrum miasta

65
Modernizacja obiektu sportowego - boiska wielofunkcyjnego, przeznaczonego dla społecznośći szkolnej szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 144, z udostępnieniem dla mieszkańców Krakowa

Projekt obejmuje remont i modernizację istniejącego boiska do siatkówki (z uwzględnieniem jego wielofunkcyjności - boisko do tenisa ziemnego), remont chodnika przy urządzeniach sportowych. Szkołą posiada opracowany projekt zagospodarowania terenu oraz pro

66
Łączymy Parki Krakowa od Błoń, przez Młynówkę Królewską po Biały Prądnik - w stronę Zielonek i Ojcowskiego Parku Krajobrazowego

Trasa rowerowa połączy niemal bezkolizyjnie Błonia, Park Jordana, Młynówkę Królewską, Park Wyspiańskiego i Park Krowoderski oraz użyteczności publiczne: AGH, akademiki, Wyższą Szkołę Zarządzania bankowości, Narodowe Centrum Nauki, Urząd marszałkowski, ...

67
Przystanek łąka - renaturyzacja pasma zieleni przy ul. Świętego Stanisława

Projekt ma na celu stworzenie ogólnodostępnej łąki kwietnej uzupełnionej o tabliczki informacyjne. Łąka jest alternatywą dla nudnych miejskich trawników. Stanie się także domem dla setek owadów i roślin. Łąka poprawi estetykę okolicy zachwycając kolorami

68
Ścieżka biegowa na krakowskich błoniach

Celem projektu jest budowa profesjonalnej ścieżki dla biegaczy o nawierzchni z poliuretanu w miejscu najbardziej obleganym przez biegaczy w Krakowie, tj. na Krakowskich Błoniach.

69
Zadaszenie kortów tenisowych Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego

Zadaszenie kortów tenisowych KSOS ma na celu możliwość prowadzenia całorocznych zajęć tenisa dla dzieci szkół podstawowych i mieszkańców Krakowa.

70
Zdrowo spędzamy czas - przedszkolak sportowcem

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci: konie, narty, basen.

71
Stacje roweru KMK Bike dla południa Krakowa

Projekt ma uzupełnić system KMK Bike na południu Krakowa. W miejscach proponowanych lokalizacji stacji mieszka dużo ludzi (Ruczaj, Kapelanka, okolice Ronda Matecznego, Płaszów), jest tez sporo przestrzeni usługowo-handlowej i rekreacyjnej: rower miejski b

72
Kurs przygotowawczy na kartę rowerową dla dzieci i młodzieży - poznawanie przepisów ruchu drogowego na wesoło - zajęcia praktyczne

Uczniowie szkół, którzy osiągnęli wymagany wiek 10 lat mogą przystąpić do kursu, a następnie do egzaminu na kartę rowerową indywidualnie lub grupowo. Uczestnicy będą szkoleni z przepisów ruchu drogowego oraz techniki jazdy na rowerze przez instruktorów.

73
Darmowe szczepienia przeciwko wirusowi HPV

Celem projektu jest refundacja szczepionek przeciwko wirusowi HPV, który przyczynia się do wzrostu ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy. Rocznie na raka szyjki macicy umiera w Polsce około 1800 kobiet! Wysoki koszt szczepionki (ok. 1000 zł) nie pozwa

74
Krakowskie ptaki wodne. Montaż 20 tablic edukacyjnych nad rzekami i zbiornikami wodnymi oraz spacery ornitologiczne na terenach zielonych

Przedmiotem projektu jest montaż 20 tablic edukacyjnych w pobliżu popularnych stanowisk dokarmiania ptaków wodnych: nad zbiornikami wodnymi oraz nad rzekami na terenie miasta Krakowa. Tablice zawierać będą informacje o zasadach dokarmiania ptaków oraz o p

75
Budowa budynku Domu Kultury w miejscu zburzonego Dworu w Płaszowie ul. Koszykarska

Budynek Starego Dworu w Płaszowie został zburzony ze względu na zły stan techniczny. Z inicjatywy mieszkańców ze środków budżetowych wykonano projekt techniczny budynku Domu Kultury, który jest w posiadaniu UMK wydział Inwestycji.

76
Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Familijną z ul. Wróblowicką, będącego jednocześnie wstępnym etapem budowy Centrum Sportu i Rekreacji Wróblowianka

Projekt dotyczy budowy ciągu pieszo-jezdnego na terenie działki nr 347 obr. 92 Podgórze łączącego ul. Familijną z ul. Wróblowicką z wjazdem od ul. Wróblowickiej, przepustem na Rowie Wróblowkimi i przebudową fragmentu ul. Familijnej.

77
Remont nawierzchni asfaltowej wraz z zatoczkami dla mijających się pojazdów

Poprawa bezpieczeństwa poruszających się pieszych i jadących samochodami po ulicy Godebskiego.

78
Pole do minigolfa w Parku Lotników Polskich

Utworzenie 15 torów do gry w minigolfa wraz z wyposażoną wypożyczalnią sprzętu do gry.

79
Remont trzech ulic na terenie os. Bohaterów Września Dz. XV Mistrzejowice

Projekt dotyczy wykonania naprawy wyżej wymienionych ulic metodą tzw. nakładkową.

80
Wspólny projekt edukacyjny dla Krakowskich Uczniów

Dodatkowe środki finansowe dla krakowskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum i innych.

81
Adaptacja - Integracja - Aktywizacja - Przezwyciężyć mrok

Projekt zakłada zakup specjalistycznego sprzętu (zakup innowacyjnego oraz podstawowego sprzętu do rehabilitacji) wraz z organizacją polisensorycznych zajęć terapeutyczno-integracyjnych (orientacja przestrzenna; terapia widzenia; rehabilitacja ruchowa itd.

82
Zagospodarowanie Zalewu Bagry

Projekt dotyczy zagospodarowania Zalewu Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Uporządkowanie terenów zielonych, budowy i remontu ciągów pieszych, oświetlenia oraz małej architektury.

83
Rekreacja nad Zalewem Nowohuckim

Ożywienie pod względem rekreacyjnym terenu poprzez stworzenie czterech stref ćwiczeń w oparciu o urządzenia fitness na świeżym powietrzu (siłownie zewnętrzne), budowę przystani wraz z molo oraz rekultywację zieleni wraz z nasadzeniami kwitnących krzewów.

84
Interaktywne Centrum Historii Wisły Kraków im. Henryka Reymana

Stworzenie w niewykorzystanej części Stadionu Miejskiego, Interaktywnego Centrum Historii Wisły Kraków - wielosekcyjnego klubu sportowego (m.in. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, hokej). Centrum ma odpowiadać na rosnąca (przejawiającą się dużą ilością z

85
Zielony Kraków

Projekt "zielony Kraków" to umieszczenie donic miejskich - gazonów wraz z roślinnością w wybranych miejscach.

86
Budowa oświetlenia alejki spacerowo-rowerowej na Błoniach wzdłuż al. Focha

Wnioskodawca proponuje budowę oświetlenia alejki spacerowo-rowerowej wzdłuż Błoń od strony al. Focha, poprzez instalację oświetlenia ulicznego w postaci tradycyjnych (podłączonych do prądu latarni. Przy długości alejki ok. 1000 m zakłada się, że będzie ni

87
Remont peronu i zakup wiaty przystankowej dla przystanku autobusowego przy cmentarzu grębałowskim linii autobusowych 110, 117 i 242 ul. Darwina "Lubocza-Bugaj"

Remont peronu i zakup wiaty przystankowej dla przystanku autobusowego przy cmentarzu grębałowskim linii autobusowych 110, 117 i 242 ul. Darwina "Lubocza-Bugaj"

88
Power Up! - Ładowanie na czekanie

Znowu czekasz na przystanku i nie masz nic do roboty, bo telefon padł? Do domu jeszcze daleko, a muzyki brak? Stowarzyszenie "Młodzi Demokraci" mówi: dość! Power up! To projekt zakładający zainstalowanie na najważniejszych przystankach w Krakowie ładoware

89
Krakowskie Centrum Psychoonkologii

Projekt polega na organizacji wielospecjalistycznego wsparcia dla mieszkańców Krakowa z diagnozą choroby onkologicznej oraz dla ich rodzin i bliskich. Uczestnicy będą mogli skorzystać z indywidualnych oraz grupowych spotkań z psychologiem, specjalistą ds.

90
Bezpieczny senior

W trosce o bezpieczeństwo osób starszych zostaną przeprowadzone działania informacyjno-edukacyjne mające na celu uświadomienie jak unikać niewłaściwych zachowań: na drodze, w domu. Przeciwdziałanie oszustom metodami "na wnuczka", "na pracownika opieki spo

91
Remont istniejącej drogi

Projekt dotyczy remontu nawierzchni drogi zlokalizowanej w obrębie budynków: Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz mających tu swoją siedzibę, Klub Seniora Dzielnicy VII, Związek Kombatantów RP i byłych więźniów

92
Rewitalizacja trasy spacerowej na Sikorniku

Projekt dotyczy remontu i uzupełnienia przedmiotowej trasy spacerowej, przez stosowne przygotowanie podłoża i wykonanie nakładki asfaltowej na całej trasie, jak również zamontowanie nowych ławek.

93
Trochę wody dla ochłody - Środki na bezpłatne zajęcia z aqua-aerobiku dla mieszkańców miasta na obiekcie "Wandzianka"

Przedmiotem projektu jest dofinansowanie działań zarządcy obiektu basenu otwartego "Wandzianka" - Klubu Sportowego Wanda Kraków. W ramach projektu zostaną przygotowane bezpłatne zajęcia z aqua-aerobiku dla mieszkańców miasta. Środki finansowe w szczególno

94
Mali ratownicy

Szkolenie z pierwszej pomocy, obsługi AED wraz z zakupem sprzętu do nauki pierwszej pomocy dla Szkoły Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

95
Rozbudowa parkour parku na Plantach Mistrzejowickich

Przedmiotem projektu jest rozbudowa istniejącego Parkour parku o nowe urządzenia do treningów rozwijających się sportów takich jak parkour, cross fit, pole dance i street workout. Umożliwi to prowadzenie treningów dla dzieci i młodzieży na obiekcie dostos

96
Księgowość dla nowopowstałych/niedawno założonych organizacji NGO

Opłacenie księgowej ze środków BO do prowadzenia przez rok księgowości nowopowstałych, bądź dopiero niedawno założonych organizacji NGO.

97
Zielona ściezka wokół Błoń

Projekt dotyczy rekultywacji wydeptanego trawnika i utworzenie rekreacyjnego pasa dla biegaczy i spacerowiczów wokół Błoń.

98
Siłownia na świeżym powietrzu przy Bulwarze Wołyńskim

Stworzenie siłowni z urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu na Bulwarze Wołyńskim.

99
Kraków przyjazny motocyklistom - bezpieczeństwo i rywalizacja 2015

Projekt zakłada organizację dwudniowego wydarzenia o charakterze szkoleniowo-integracyjnym dla środowiska motocyklistów krakowskich oraz kierowców samochodowych przy wspólnym udziale mieszkańców Krakowa.

100
Pitniki Krakowskie (przywrócenie tradycyjnych wodopojów)

Przedmiotem projektu jest umieszczenie w Krakowie pitników, czyli ogólnodostępnych wodopojów dla mieszkańców i ich psów. Jest to powrót do tradycji. Umieszczenie ich poprzedzi konkurs na projekt pitnika.

101
Darmowa lemoniada w wakacje

Projekt zakłada rozmieszczenie punktów rozdawania darmowej lemoniady w głównych miejscach Krakowa w okresie wakacyjnym. Przykładowe lokalizacje to m.in. Rynek Główny, Park Jordana, Teatr Bagatela, Rynek Podgórski czy Bulwary. Bezpłatne orzeźwiające napoje

102
"Impuls życia" AED - rozbudowa sieci defibrylatorów

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (z ang. Automated External Defibrilator - AED) to niewielkich rozmiarów urządzenie, które analizuje rytm pracy serca i zaleca wykonanie defibrylacji w przypadku, gdy jest ona konieczna.

103
Szkolenia samoobrony w każdej dzielnicy

Projekt przewiduje przeprowadzenie darmowych kursów z podstaw samoobrony dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Szkolenia będą przeprowadzane w każdej dzielnicy, aby były dostępne dla każdego obywatela. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w mieście

104
Remont nawierzchni jezdni wjazdu i wyjazdu z os. Bohaterów Września wraz z wyrównaniem nadmiernie wyniesionego progu zwalniającego na ul. Gen. Sosnkowskiego i poszerzenie jezdni w rejonie kościoła

Remont nawierzchni jezdni wjazdu i wyjazdu z os. Bohaterów Września wraz z wyrównaniem nadmiernie wyniesionego progu zwalniającego na ul. Gen. Sosnkowskiego i poszerzenie jezdni w rejonie kościoła

105
Zielone Sereno Fenn'a - Rewitalizacja zieleni w pasie drogowym ulicy Sereno Fenn'a w Krakowie

Projekt zakłada przeprowadzenie rewitalizacji zieleni przy ul. Serenno Fenn'a w Krakowie. Ta niewielka ulica przylegająca do Placu Biskupiego to perełka krakowskiego modernizmu. Ze względu na zły stan roślinności wymaga przeprowadzenia prac porządkowych.

106
Zdrowy Kraków - nowoczesny ambulans medyczny

Celem projektu jest zakup nowoczesnej karetki dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

107
Ekologiczne ładowarki uliczne (Street Charge)

Ekologiczne ładowarki uliczne (Street Cahrge) to urządzenia służące do ładowania telefonów komórkowych na otwartej przestrzeni, ulokowane w okolicy węzłów komunikacyjnych na terenie krakowskich dzielnic, dostępne powszechnie dla wszystkich mieszkańców Kra

108
Siłownia na wolnym powietrzu w każdej dzielnicy Krakowa

Przedmiotem projektu jest wybudowanie 18 siłowni na wolnym powietrzu po jednej na każdą z 18 dzielnic wraz z infrastrukturą uzupełniającą.

109
Nakładka asfaltowa przy cmentarzu grębałowskim wejście wschodnie od ul. Darwina - gminna działka drogowa nr 569 obr. 11 Kraków Nowa Huta

Wykonanie nakładki asfaltowej 500 m2 na drodze gminnej przy wejściu na cmentarz grębałowski od strony wschodniej przy ul. Darwina

110
Asocjacja promotorów radosnego ptaka

Zakup i zamontowanie budek lęgowych dla małych miejskich ptaków: sikorek wróbli, jerzyków.

111
Rozbudowa istniejącej świetlicy osielowej w Pleszowie

Rozbudowa istniejącego lokalu świetlicy osiedlowej o pomieszczenia gospodarcze, techniczne oraz sanitariaty z dostosowaniem ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

112
Budowa chodnika przy ul. Benedyktyńskiej w Tyńcu

Przedmiotem jest opracowanie projektu oraz wybudowanie chodnika o długości ok. 289 mb na odcinku od ul. Benedyktyńskiej 4 do skrzyżowania z ulicą Dziewiarzy 2 w Tyńcu.

113
Rewitalizacja Parku Lotników Polskich

Rewitalizacja Parku Lotników Polskich, wraz z remontem nawierzchni alejek spacerowych, dobudową oświetlenia i toalety.