Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - NR 111:

Rozbudowa istniejącej świetlicy osielowej w Pleszowie

Edycja Budżet Obywatelski 2015 Projekt lokalny - - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu przewiduje ograniczoną liczbę uczestników.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Nadbrzezie 18

Opis projektu

Rozbudowa istniejącego lokalu świetlicy osiedlowej o pomieszczenia gospodarcze, techniczne oraz sanitariaty z dostosowaniem ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

CHARAKTERYSTYKA DŁUGOTERMINOWYCH SKUTKÓW

Z uwagi na swój charakter oraz uwarunkowania proceduralne zadanie zakwalifikowane zostało jako wieloletnie i jako takie będzie musiało być wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta. Autor wniosku został wezwany do dokonania korekty wniosku. Korekta dotyczyła kosztorysu zadania, który uległ zwiększeniu do kwoty 330.000 zł z finansowaniem w latach: 2015 r. - 30.000 zł - sporządzenie dokumentacji i uzyskanie decyzji WZ; 2016 r. - 150.000 zł - wyłonienie wykonawcy w trybie "zaprojektuj i wybuduj", opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozpoczęcie realizacji i rozpoczęcie realizacji obiektu; 2017 r. - 100.000 zł - zakończenie budowy; 2018 r. - 50.000 zł - wyposażenie obiektu w urządzenia techniczne i oddanie budynku do użytkowania. W chwili obecnej na terenie planowanej inwestycji nie obowiązuje MPZP. W związku z czym konieczne jest uzyskanie decyzji WZ, która to dopiero pozwoli na rzeczywiste oszacowanie kosztu i czasu realizacji. Obowiązujące przepisy pozwalają na realizację projektu w trybie uzyskania pozwolenia na budowę. Nieznany jest przyszły użytkownik obiektu, forma władania, a co za tym idzie - koszty jakie w przyszłości będzie ponosić GMK.UZASADNIENIE PROJEKTU

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja projektu 330 000,00 PLN
330 000,00 PLN
Wróć do poprzedniej strony