Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 5:

KMK bike rower miejski w Nowej Hucie

Edycja Budżet Obywatelski 2015 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu przewiduje ograniczoną liczbę uczestników.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, Polska

Opis projektu

Zbudowanie sieci stacji rowerowych wraz z rowerami w pięciu nowohuckich dzielnicach na bazie doświadczeń już istniejącej, sprawdzonej i działającej w centrum miasta KMK Bike i przyłączenia ich do sieci Krakowskich Rowerów Miejskich.

CHARAKTERYSTYKA DŁUGOTERMINOWYCH SKUTKÓW

Po rozmowie z wnioskodawcą stwierdzono, iż projekt BO jest zgodny z planami ZIKiT na rozbudowę systemu roweru miejskiego. Wnioskodawca nie opisuje dokładnie jakiej pojemności mają być to stacje, tak więc przyjmując iż będą to stacje o pojemności na 16 rowerów wraz z zakupem dodatkowych 300 rowerów do systemu KMK Bike, ZIKiT będzie zmuszony w kolejnych latach ponieść koszty w wysokości 810 000 zł rocznie na utrzymanie w/w rowerów w systemie (koszty które i tak planuje ponieść w związku z rozbudową systemu). W związku z faktem, iż ZIKiT obecnie prowadzi dialog technologiczny na rozbudowę i zarządzenie systemem roweru miejskiego w latach 2016-2020 (2024), zadanie będzie można zrealizować dopiero w roku 2016 po podpisaniu umowy z operatorem systemu na lata 2016-2020/2024. W związku z faktem zmiany zasady rozliczania usługi, od 2016 ZIKiT nie będzie kupował żadnych nowych stacji, a jedynie kupował usługę polegającą na udostępnieniu mieszkańcom odpowiedniej ilości stacji i rowerów (do 1500 rowerów i 150 stacji w roku 2017), w związku z tym środki z BO nie będą przeznaczone na zadanie inwestycyjne, a na zadanie utrzymaniowe. Dzięki przewidzianym środkom finansowym będzie możliwe utrzymanie kosztów funkcjonowania w/w stacji przez ok. 2 lata.
UZASADNIENIE PROJEKTU

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja projektu 1 500 000,00 PLN
1 500 000,00 PLN
Wróć do poprzedniej strony