Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 11:

Krakowska szkoła logicznego myślenia - nauka programowania robotów w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Edycja Budżet Obywatelski 2015 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu przewiduje ograniczoną liczbę uczestników.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, Polska

Opis projektu

Celem projektu jest pilotażowe wdrożenie w 30 krakowskich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych nauki programowania robotów. Zajęcia będą odbywały się w systemie zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 30 godzin. Będą prowadzone przez nauczycieli wcześniej przygotowanych w ramach szkoleń prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów robotyki. Na potrzeby realizowanego pilotażu zostaną przygotowane scenariusze zajęć i materiały pomocnicze. Nauczyciele prowadzący zajęcia będą mogli skorzystać z przygotowanej platformy doradczej.

CHARAKTERYSTYKA DŁUGOTERMINOWYCH SKUTKÓW

Projekt ma za zadanie przyczynić się do podniesienia kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie korzystania z nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania robotyki, która jak wskazują prognozy, będzie w najbliższych latach dynamicznie się rozwijać. Wiedza w zakresie robotyki i programowania sprzyja kształtowaniu się wśród uczniów umiejętności logicznego myślenia, a także rozwiązywania problemów. Programowanie staje się coraz powszechniejszym językiem komunikacji w relacjach międzyludzkich, a także w relacji człowiek-maszyna. W związku z tym, uczestnictwo w projekcie przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności uczniów na rynku pracy oraz zaszczepi w nich pierwiastek innowacyjności i kreatywności, które będą procentować w kolejnych latach. Planowany termin realizacji projektu: wrzesień 2015 - czerwiec 2016.UZASADNIENIE PROJEKTU

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja projektu 789 000,00 PLN
789 000,00 PLN
Wróć do poprzedniej strony