Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - NR 31:

Modernizacja (doposażenie) obiektów sportowych wielofunkcyjnych przy ul. Korzeniaka w Krakowie

Edycja Budżet Obywatelski 2015 Projekt lokalny - - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu przewiduje ograniczoną liczbę uczestników.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: korzeniaka

Opis projektu

Modernizacja (doposażenie) obiektów sportowych wielofunkcyjnych przy ul. Korzeniaka w Krakowie, poprzez zakup oraz montaż 2 kompletów bramek aluminiowych do piłki ręcznej/halowej, wynajem (eksploatację) na okres 7 miesięcy 2 sztuk toalet mobilnych (toi toi) oraz sfinansowanie dokumentacji projektowej budynku kontenerowego sanitarno-szatniowego wraz z niezbędnymi przyłączami.

CHARAKTERYSTYKA DŁUGOTERMINOWYCH SKUTKÓW

Realizacja zaproponowanego przez wnioskodawców przedsięwzięcia inwestycyjnego/remontowego, polegającego na rozbudowie oraz modernizacji infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta/dzielnicy przyczyni się w długoterminowym okresie jej użytkowania przez mieszkańców Krakowa do wzbogacenia oferty spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież oraz rodziny, jak również wpłynie na rewitalizację istniejącej infrastruktury sportowej. Ponadto projekt przyczyni się do integracji społecznej lokalnych środowisk dzielnic oraz miasta, co w dalszej perspektywie wzmocni aktywność obywatelską i poprawi świadomość obywateli w zakresie potrzeb rewitalizacji i rozbudowy infrastruktury sportowej oraz realizacji projektów miękkich, takich jak sportowe i rekreacyjne imprezy szkolne, osiedlowe dla seniorów.UZASADNIENIE PROJEKTU

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja projektu 39 000,00 PLN
39 000,00 PLN
Wróć do poprzedniej strony