Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - NR 44:

Publiczne kąpielisko wraz z ogólnodostępną plażą miejską zlokalizowane na terenie kamieniołomu na Zakrzówku

Edycja Budżet Obywatelski 2015 Projekt lokalny - - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu przewiduje ograniczoną liczbę uczestników.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, Polska

Opis projektu

Projekt dotyczy budowy letniego kąpieliska miejskiego na Zakrzówki w tzw. "mniejszym akwenie" znajdującym się w starym wyrobisku kamieniołomu na działkach miejskich w rejonie ul. Wyłom. W skład kąpieliska wchodziłby jeden lub więcej pomostów z basenem oraz miejscami do plażowania. Rozmiar, kształt oraz ilość platform i basenów będzie wynikała z projektu architektonicznego. Koniecznym elementem kąpieliska byłoby poprowadzenie wygodnego dojścia od ul. Wyłom do zbocza kamieniołomu i do platformy z basenem.


CHARAKTERYSTYKA DŁUGOTERMINOWYCH SKUTKÓW

Realizacja zaproponowanego przez wnioskodawców przedsięwzięcia inwestycyjnego/remontowego, polegającego na rozbudowie oraz modernizacji infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta/dzielnicy przyczyni się w długoterminowym okresie jej użytkowania przez mieszkańców Krakowa do wzbogacenia oferty spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież oraz rodziny, jak również wpłynie na rewitalizację istniejącej infrastruktury sportowej. Ponadto projekt przyczyni się do integracji społecznej lokalnych środowisk dzielnic oraz miasta, co w dalszej perspektywie wzmocni aktywność obywatelską i poprawi świadomość obywateli w zakresie potrzeb rewitalizacji i rozbudowy infrastruktury sportowej oraz realizacji projektów miękkich, takich jak sportowe i rekreacyjne imprezy szkolne, osiedlowe dla seniorów.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja projektu 3 000 000,00 PLN
3 000 000,00 PLN
Wróć do poprzedniej strony