Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - NR 76:

Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Familijną z ul. Wróblowicką, będącego jednocześnie wstępnym etapem budowy Centrum Sportu i Rekreacji Wróblowianka

Edycja Budżet Obywatelski 2015 Projekt lokalny - - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu przewiduje ograniczoną liczbę uczestników.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków familijna

Opis projektu

Projekt dotyczy budowy ciągu pieszo-jezdnego na terenie działki nr 347 obr. 92 Podgórze łączącego ul. Familijną z ul. Wróblowicką z wjazdem od ul. Wróblowickiej, przepustem na Rowie Wróblowickimi i przebudową fragmentu ul. Familijnej. Projektowany odcinek drogi od przepustu do wjazdu znajduje się w północno-zachodniej i zachodniej części w/w działki wzdłuż Rowu Wróblowickiego i stanowi jednocześnie fragment I i II etapu budowy Centrum Sportu i Rekreacji Wróblowianka.


CHARAKTERYSTYKA DŁUGOTERMINOWYCH SKUTKÓW

Realizacja zaproponowanego przez wnioskodawców przedsięwzięcia inwestycyjnego/remontowego, polegającego na rozbudowie oraz modernizacji infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta/dzielnicy przyczyni się w długoterminowym okresie jej użytkowania przez mieszkańców Krakowa do wzbogacenia oferty spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież oraz rodziny, jak również wpłynie na rewitalizację istniejącej infrastruktury sportowej. Ponadto projekt przyczyni się do integracji społecznej lokalnych środowisk dzielnic oraz miasta, co w dalszej perspektywie wzmocni aktywność obywatelską i poprawi świadomość obywateli w zakresie potrzeb rewitalizacji i rozbudowy infrastruktury sportowej oraz realizacji projektów miękkich, takich jak sportowe i rekreacyjne imprezy szkolne, osiedlowe dla seniorów.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja projektu 1 400 000,00 PLN
1 400 000,00 PLN
Wróć do poprzedniej strony