Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - NR 55:

Zamiast podwórkowej nudy - śpiew, muzyka, sport - istne cudy

Edycja Budżet Obywatelski 2015 Projekt lokalny - - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu przewiduje ograniczoną liczbę uczestników.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Lubomirskiego 21

Opis projektu

Projekt dotyczy aktywizacji i rozwoju zainteresowań muzycznych i sportowych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym i budowy podjazdu dla niepełnosprawnych. Młodzież w twórczy, kreatywny sposób będzie spędzać popołudnia na zajęciach muzycznych i sportowych. Działanie ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tzw. "dzieci ulicy" i osób niepełnosprawnych oraz zorganizowanie im ciekawej formy spędzania wolnego czasu. W ZSPiPS zostanie dostosowane pomieszczenie w piwnicy i zaadaptowane na klubokawiarnię, w której odbywać się będą spotkania twórcze zespołu muzycznego złożonego z dzieci trudnych. Projekt przysłuży się do wyeliminowania problemu przesiadywania dzieci na podwórkach i ryzyka rozwoju patologii społecznej oraz rozwinie ich muzyczne możliwości. Projekt zakończy się happeningiem "Zamień picie na wycie".

CHARAKTERYSTYKA DŁUGOTERMINOWYCH SKUTKÓW

Planowany termin realizacji projektu: od sierpnia 2015 r. do czerwca 2016 r. Skutki: Wzrost świadomości społeczności lokalnej, że dzieci i młodzież z zaburzeniami zachowania mają szansę na realizację własnych pasji i zainteresowań; zmniejszenie włóczęgostwa wśród młodzieży, ponieważ klubokawiarnia i siłownia będą alternatywą dla podwórkowej nudy, co wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród społeczności osiedlowej. Projekt jest też szansą poszerzenie wachlarza działań profilaktycznych, socjalizacyjnych i socjoterapeutycznych dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1. Realizacja projektu będzie skutkować posiadaniem przez Zespół Szkół i Placówek Specjalnych wyremontowanego i w pełni sprawnego wyposażonego klubu do zajęć muzycznych i twórczych, jak i siłowni na świeżym powietrzu, z których będzie mogła korzystać młodzież miejska. Po zakończeniu projektu w latach następnych planuje się kontynuowanie zajęć muzycznych w ramach popołudniowych zajęć prowadzonych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Lubomirskiego 21.
UZASADNIENIE PROJEKTU

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja projektu 212 200,00 PLN
212 200,00 PLN
Wróć do poprzedniej strony