Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica XIV NR 3:

Trasa spacerowa obok pasa startowego dawnego lotniska

Edycja Budżet Obywatelski 2016 Projekt lokalny - Dzielnica XIV Realizacja projektu przewiduje ograniczoną liczbę uczestników.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: działka nr 157/46

Opis projektu

Wykonanie trasy spacerowej (ciąg spacerowy z nawierzchni tłuczniowej ograniczonej obrzeżami o  szerokości 2m)  na działce 157/46 położonej na terenie osiedla 2 Pułku Lotniczego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem projektu jest wybudowanie trasy spacerowej będącej częścią szlaku: kościół na os. Dywizjonu 303 – pas startowy – os. 2 Pułku Lotniczego – przystanek tramwajowy – Park Lotników.

Istnieje potrzeba budowy ciągu pieszego ponieważ przemieszczanie się na tym odcinku zimą, czy przy gorszych warunkach pogodowych w bezpieczny sposób jest utrudnione.  W kolejnym etapie będzie można zamontować wzdłuż trasy elementy małej architektury (ławki i kosze), oraz wykonać nasadzenia zieleni ozdobnej.  Ponadto trasa ta mogłaby w przyszłości zostać przedłużona poprzez zagospodarowanie obszaru pasa startowego, który już od dłuższego czasu ulega stopniowemu niszczeniu.

Podsumowując, realizacja projektu:

- przyczyni się do zorganizowania wygodnego i praktycznego przejścia pomiędzy osiedlami,

- zapewni atrakcyjne miejsce do spacerów,

- zapewni połączenie osiedla z miejską działką na terenie zabytkowego pasa startowego, która w przyszłości mogłaby zostać zagospodarowana jako atrakcyjne miejsce dla mieszkańców.  

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
opracowanie dokumentacji projektowej 20 000,00 PLN
realizacja porzadkowanie terenu, wykonanie trasy spacerowej z tłucznia ograniczonego obrzeżami 20 000,00 PLN
40 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej opracowanie koncepcji, pozyskanie WZiZT i rozpoczęcie opracowywania projektu 2017 - 6 700 zł
zakończenie opracowywania dokumentacji wraz z realizacją 2018 - 33 300 zł
Charakterystyka długoterminowych skutków: Celem projektu jest wykonanie trasy spacerowej na działce nr 157/46 stanowiącej teren zielony położonej w os. II Pułku Lotniczego w rejonie ciągu pieszo- jezdnego ul. Kłosowskiego oraz dawnego pasa startowego. Realizacja zadnia zapewni atrakcyjne miejsce spacerów mieszkańców osiedla. Realizacja zadania będzie generowała koszty związane z bieżącym utrzymaniem chodnika.
Wróć do poprzedniej strony