Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Lista projektów na które można było głosować w budżecie obywatelskim 2016
Zobacz ARCHIWUM projektów z poprzednich edycji budżetu obywatelskiego: 2019 2018 2017 2015
Na mapie zaprezentowane są projekty, którym można przypisać jeden adres. Wszystkie projekty przedstawione są poniżej mapy.
  • Zdrowie
  • Infrastruktura
  • Edukacja
  • Kultura
  • Bezpieczeństwo
  • Zieleń i ochrona środowiska
  • Sport i Infrastruktura sportowa
  • Infrastruktura rowerowa
  • Społeczeństwo
  • Wszystkie
Na szarfach znajdują się numery przydzielone projektom w drodze losowania.
Logo kategorii
1
Rowerem po pracę

Projekt polega na zakupie 100 sztuk rowerów dla bezrobotnych mieszkańców Krakowa, w celu poprawienia ich mobilności i ułatwieniu znalezienia nowej pracy

Logo kategorii
2
Zajęcia taneczno ruchowe dla seniorów

Cykl zajęć tanecznych dla seniorów . Nauka i doskonalenie umiejętności tanecznych dla seniorów

Logo kategorii
3
Bezpieczne kąpielisko

Odtworzenie pomostów okalających miejskie strzeżone "kąpielisko" nad Bagrami Wielkimi. Pomosty będą pełnić funkcję zabezpieczenia kąpieliska-utworzenie nowego stanowiska dla ratowników oraz części ogólnodostępnej. Dodatkowo zakup defibrylatora i torby R1.

Logo kategorii
4
Wykonanie nakładki asfaltowej i remont parkingu

Wykonanie nakładki asfaltowej na betonowej zdegradowanej 30 letniej i jezdni oraz remont parkingu jest konieczny ze względów bezpieczeństwa użytkowników drogi miejskiej

Logo kategorii
5
Łączymy Parki Krakowa - z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa

TRASA ROWEROWA połączy niemal bezkolizyjnie Parki oraz użyteczności publiczne (urzędy, szkoły, stadiony Starego Miasta, Krowodrzy, Białego Prądnika, Zwierzyńca.Połączy urywające się nagle fragmenty ścieżek rowerowych w jedną sieć. W przyszłości do Ojcowa.

Logo kategorii
6
Letni piknik rodzinny na powitanie wakacji - 24.06.2017 r.

Piknik rodzinny na powitanie wakacji - 24.06.2017 r. na stadionie MOS Kraków Wchód na os. Szkolnym 39. Konkurencjom sportowym towarzyszyć będą liczne atrakcji dla dzieci i dorosłych: dmuchane konstrukcje, pokazy walki, wata cukrowa, popcorn i koncert

Logo kategorii
7
SKRZYDŁA KRAKOWA

Bezpłatne szkolenia szybowcowe oraz bezpłatne loty widokowe dla mieszkańców miasta Krakowa w celu propagowania wiedzy o lotnictwie.

Logo kategorii
8
Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż alei Solidarności

Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż alei Solidarności aż do ul. Ujastek wraz z wykonaniem wjazdu na ścieżkę z ul. Ujastek.

Logo kategorii
9
Zajęcia z samoobrony - bezpieczeństwo niezależnie od wieku

Weekendowe zajęcia z samoobrony. Program dla osób w różnym wieku. Nauka technik skutecznej obrony przed napaścią, próbą kradzieży, agresywną grupą, obrona z wykorzystaniem podręcznych przedmiotów. Dostępne grupy: dla kobiet, seniorów i ogólna.

Logo kategorii
10
II Konkurs Chóralny Jesienne Śpiewanie w Starym Mieście

Jesienne Śpiewanie w Starym Mieście to już druga edycja konkursu chóralnego skierowanego do zespołów amatorskich Miasta Krakowa. Jest szansą na pielęgnowanie pięknej tradycji śpiewu zbiorowego tak rzadko obecnej w dzisiejszych czasach.

Logo kategorii
11
Letnie Parkowanie z Kulturą 2016

Jest to propozycja cyklu darmowych warsztatów artystycznych - plenerowych dla dzieci. To twórcze sposoby na spędzanie czasu rodzinnie lub z rówieśnikami poza domem. Zajęcia poprowadzą doświadczeni animatorzy Sztukolotnia oraz Muzeum Etnograficznego.

Logo kategorii
12
„Szkoła Dialogu”

„Szkoła Dialogu” to program współpracy i dialogu młodzieży z władzą na poziomie lokalnym realizowany przez sieć konsultantów za pomocą narzędzi edukacji pozaformalnej. Jest programem-emblematem dla szkół otwartych na współpracę z NGO i miastem.

Logo kategorii
13
Adaptacja pomieszczeń gosp. na Przychodnię Dziecka Chorego

Roboty adaptacyjne 2-ch pomieszczeń gospodarczych w przychodni przy ul. Tetmajera 2 na Przychodnię Dziecka Chorego z odrębnym wejściem. Wymiana stolarki okiennej i drzwi, instalacja c.o., wod.kan., inst. elektryczna, tynki, płytki ceramiczne i malowanie.

Logo kategorii
14
Krakowski Portal Internetowy: "Inkubator idei społecznych"

Projekt polega na stworzeniu w sieci miejskiego portalu społecznościowego pełniącego rolę platformy wymiany idei, pomysłów oraz inicjatyw dla mieszkańców Krakowa chcących się zaangażować w życie społeczne, a także organizacji społecznych i obywatelskich.

Logo kategorii
15
Sport i pasja - warsztaty deskorolkowe dla dzieci.

Celem akcji jest promocja i popularyzacja sportowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez jazdę na deskorolce, która staje się bardzo popularną formą spędzania czasu przez młodych ludzi.

Logo kategorii
16
Chodź poćwiczyć nad zalewem.

Projekt obejmuje umieszczenie w przestrzeni terenów zielonych Parku przy Zalewie Nowohuckim kilkunastu przyrządów do ćwiczeń ruchowych na wolnym powietrzu.

Logo kategorii
17
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU RZECZNEGO "OGRÓD PŁASZÓW"

Kontynuacja zagospodarowania terenów "Parku Rzecznego Ogród Płaszów " na podstawie dokumentacji projektowej AKG -Architektura Krajobrazu z roku 2009

Logo kategorii
18
Zielone Salony Miejskie

Rewitalizacja punktowa przestrzeni publicznej, która powinna zostać zagospodarowana w sposób nowoczesny i funkcjonalny, wskutek czego użytkownicy zyskają możliwość przebywania z innymi ludźmi, pracowania i nade wszystko odpoczywania w bogactwie zieleni.

Logo kategorii
19
CHUSTECZKOWE OGRODY zielona rewitalizacja skwerów miejskich

Projekt tworzenia zielonych „salonów miejskich”. Zamiana niewielkich, zaniedbanych i niefunkcjonalnych skwerów w przestrzenie uporządkowane, wyrafinowane, ale zarazem przyjazne i zapraszające do zatrzymania się, odpoczynku, spotkania ...

Logo kategorii
20
Wiaty rowerowe

Projekt polega na wykonaniu 20 wiat do przechowywania rowerów w różnych częściach miasta w celu ochrony pojazdów przed kradzieżą oraz warunkami atmosferycznymi.

Logo kategorii
21
Podjazdy dla wózków i rowerów na Bulwarach Wiślanych

Ułatwienie dostępu do tras spacerowych nad Wisłą dla wózków i rowerzystów poprzez utwardzenie wydeptanych, błotnistych ścieżek w miejscach, gdzie na długim odcinku jedynym dojściem do deptaku są schody.

Logo kategorii
22
Piłka na Kolistej! - boisko sportowe dla Ruczaju i Krakowa!

Projekt obejmuje utworzenie wielofunkcyjnego boiska sportowego w okolicach ulicy Kolistej/Lubostroń dając mieszkańcom możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego i wzajemnej integracji :)

Logo kategorii
23
REWITALIZACJA PLACU NOWEGO

Podniesienie jakości przestrzeni publicznej Placu Nowego, stworzenie forum - miejsca spotkań i tła dla wydarzeń kulturalnych, przy jednoczesnym zachowaniu funkcji handlowych. Realizacja zwycięskiej koncepcji konkursu z 2009 r.

Logo kategorii
24
Wielka siła w Małych rękach!

Tematem projektu są trzygodzinne warsztaty, których celem jest nabycie podstawowej wiedzy oraz doświadczenia w udzielaniu Pierwszej Pomocy. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci.

Logo kategorii
25
Dziecięce marzenia... "Być sportowcem"

Dofinansowanie bieżącej działalności wybranych klubów sportowych.

Logo kategorii
26
Wyremontujmy Przedszkola i Szkoły

Celem projektu jest wyremontowanie jak największej ilość krakowskich przedszkoli, szkól podstawowych i ponadpodstawowych.

Logo kategorii
27
SZYBCIEJ TRAMWAJEM! - wydzielenie torowisk tramwajowych

Projekt zakłada wydzielenie torowiska tramwajowego od pasów dla samochodów poprzez montaż separatorów. Realizacja inwestycji wyeliminuje tworzenie się zatorów tramwajowo-samochodowych, umożliwiając szybszy przejazd służb ratowniczych i komunikacji.

Logo kategorii
28
Ogólnodostępna toalet w okolicy Centrum E

Posadowienie toalety wraz z wykonaniem przyłączy i towarzyszącą infrastrukturą w okolicy Centrum E i NCK

Logo kategorii
29
Pierwszy rowerowy plac zabaw PUMPTRACK w Parku Lotników

Według badań GUS w roku 2012 najpopularniejszą aktywnością sportowo-rekreacyjną wśród Polaków była jazda na rowerze, co zadeklarowało aż 66,0% ankietowanych. PUMPTRACKI: – Sprzyjają budowaniu dobrych relacji społecznych, – Angażują całe rodziny oraz

Logo kategorii
30
Jesień Enologiczna

Projekt ma na celu promocję inicjatyw wzmacniających tożsamość regionalną, lokalne tradycje i zwyczaje oparte na dziedzictwie kulturowym regionu, poprzez wzmocnienie świadomości historycznych korzeni winiarstwa wśród mieszkańców Krakowa.

Logo kategorii
31
Strzelnica dla Krakowian - Strzelectwo to też sport!

Sfinansowanie teoretycznych i praktycznych szkoleń z dziedziny strzelectwa dla Krakowian chcących poszerzyć swoje zainteresowania o umiejętności strzeleckie w strzelaniu sportowym i proobronnym.

Logo kategorii
32
Drugie życie placów handlowych

Przekształcenie lokalnego placu handlowego w teren handlowo-rekreacyjny, wraz z integracją z otaczającą zielenią. Dzięki temu plac mógłyby zacząć żyć przez cały (ty)dzień, a nie tylko w godzinach handlu.

Logo kategorii
33
TRAVELHELPER

Projekt ten dotyczy ustawienia (w miarę możliwości)na wymienionych poniżej przystankach multimedialnych urządzeń w postaci tablicy umożliwiających wyszukanie najkorzystniejszego połączenia z obecnego punktu położenia danego pasażera do punktu docelowego.

Logo kategorii
34
Nowoczesny Zakrzówek dla Każdego

Projekt zakłada utworzenie w Parku specjalnej strefy wypoczynkowej m.in budowa placu zabaw dla najmłodszych, budowa siłowni plenerowej dla osób dorosłych, montaż specjalnych hamaków miejskich, budowa oświetlenia oraz monitoringu na terenie ROD.

Logo kategorii
35
NOWE ŁAWKI I STOLIKI RODZINNE na Bulwarach Wiślanych

Projekt przewiduje wymianę istniejących oraz dołożenie nowych ławek oraz stolików rodzinnych na Bulwarach Wiślanych w części - Bulwar Inflancki. Obecne siedziska są stare, dziurawe, pozbawione oparć, a dodatkowo jest ich bardzo mało.

Logo kategorii
36
Przebudowa ciągu pieszo - rowerow. Zakrzowiecka Gronostajowa

Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy ulicami Zakrzowiecką i Gronostajową wraz z budową oświetlenia oraz wykonanie remontu nawierzchni ul. Gronostajowej wraz z budową oświetlenia na terenie działki nr 407/2

Logo kategorii
37
Kolarski PARK kultury międzypokoleniowej

Kolarski PARK kultury międzypokoleniowej to idea budowy bezpiecznej infrastruktury rowerowo-spacerowej-zdrowotnej dla dzieci , młodzieży i seniorów

Logo kategorii
38
Wykonanie nakładki asfaltowej jezdni przy ul Roweckiego 45

Wykonanie nakładki asfaltowej na betonowej zdegradowanej 30 letniej jezdni jest konieczny ze względów bezpieczeństwa użytkowników dróg miejskich

Logo kategorii
39
Komfortowe poczekalnie w szpitalach i składane łóżko-fotele.

Fotele i sofy zamiast sztywnych krzeseł. Klimatyzacja. Komfort osób oczekujących w szpitalnych poczekalniach i np. na SOR wpływa na ich samopoczucie, łatwiej wytrzymać czasem kilkugodzinne wyczekiwanie, szczególnie z dziećmi.

Logo kategorii
40
Skatepark dla Krakowa!

Projekt przewiduje utworzenie skateparku w miejscu „dzikiego parkingu samochodowego”, w którym były niegdyś korty tenisowe używane przez krakowian na terenie starego Podgórza przy ulicy Redemptorystów.

Logo kategorii
41
Program Budowy Sieci Toalet Samoobsługowych dla Krakowa

Dla poprawienia standardu masowych usług turystycznych świadczonych na Terenie M. Krakowa i podniesienia waloru przestrzeni publicznej jako obszaru przyjaznego turyście niezbędnym jest zapewnienie łatwo dostępnych, estetycznych toalet publicznych.

Logo kategorii
42
PLAC NA GROBLACH 2.0 - modernizacja boisk sportowych

Projekt przewiduje modernizacje boisk Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego na Placu na Groblach. Na miejscu obecne zniszczonego terenu powstanie m. in. sześć nowoczesnych boisk do gry oraz park do „Street Workoutu” Sztuczna, wytrzymała nawierzchnia sprawi

Logo kategorii
43
Koncerty dla seniorów

Cykl 20 koncertów artystów scen polskich dla seniorów

Logo kategorii
44
KRAK-H20-MAT - darmowa woda dla Krakowian

Powszechnie wiadomo, że woda jest niezbędna dla naszego organizmu. Ile razy w upalne dni marzyłeś o łyku orzeźwiającej wody? To marzenie może się spełnić! DARMOWE DYSTRYBUTORY WODY postawione w różnych miejscach Krakowa dla każdego!

Logo kategorii
45
I Ty możesz zostać Mistrzem - Muaythai przeciw narkotykom

Seria turniejów "Królowie Ringu w Krakowie" z festiwalem Muaythai przeciw narkotykom i dopalaczom. Poprzez model mistrza sportowego chcemy pokazać mieszkańcom Krakowa jak można ciekawie i zdrowo żyć. Zyskujemy olimpijski ring dla krakowskich sportowców.

Logo kategorii
46
Ewolucja W Mistrza

Cykl warsztatów profilaktyczno – edukacyjno – motywacyjnych, które mają za zadanie motywować i mobilizować do rozwoju osobistego poprzez sport, muzykę i pasję. Nacisk kładziony jest także na profilaktykę przeciwko wszelkim destruktywnym postawom, nałogom.

Logo kategorii
47
KRAKÓW PRZYJAZNY MOTOCYKLISTOM 2017

Wydarzenie BEZPIECZEŃSTWO I RYWALIZACJA 2017 oraz cykl wydarzeń MOTO NIGHT. Szkolenia i pokazy ratownictwa medycznego, wyznaczenia mini toru do jazdy na motocyklach wraz ze szkoleniem jazdy technicznej oraz spotkania motocyklistów.

Logo kategorii
48
"Seniorze otwórz się"

Projekt ma na celu zachęcenie seniorów do aktywnego trybu życia, wyjścia z domu, wydobycia ich potencjału poprzez udział w różnorodnych bezpłatnych zajęciach, z uwzględnieniem integracji międzypokoleniowej.

Logo kategorii
49
Angielski 5 Razy w Tygodniu – Kontynuacja lub Rozpoczęcie

Dodatkowe, bezpłatne, dobrowolne lekcje angielskiego dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Logo kategorii
50
Na Wzgórzach Krzesławickich wymiana oświetlenia parkowego.

Na Wzgórzach Krzesławickich wymiana oświetlenia parkowego na 70 sztuk lamp LED w Parku Wandy - Zielony Jar

Logo kategorii
51
Park krakowski - plac zabaw

Przedmiotem projektu jest przywróceniu parkowi krakowskiemu funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej poprzez utworzenie ogrodzonego placu zabaw o powierzchni ok. 200 m2 przeznaczonego dla dzieci w różnym wieku.

Logo kategorii
52
"Rewitalizacja Parku Młynówka Królewska"

"Park Młynówka Królewska" to jeden z najdłuższych szlaków spacerowych w Polsce i Europie o szerokości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów szerokości biegnący po śladach XIII-wiecznego kanału zaopatrującego Kraków w wodę.

Logo kategorii
53
Interaktywne Centrum Historii Wisły Kraków

Stworzenie w niewykorzystanej części Stadionu Miejskiego im Henryka Reymana , Interaktywnego Centrum Historii Wisły Kraków – nowoczesnego muzeum wielosekcyjnego klubu sportowego (m.in. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, hokej).

Logo kategorii
54
Budowa drogi łączącej Osiedle Centrum E z Placem Centralnym

Budowa drogi jednojezdniowej dwukierunkowej o długości około 80 m łączącej osiedle Centrum E z Placem Centralnym. Osiedle ma tylko jeden wjazd/wyjazd ale jest on na tyle niski, że straż pożarna ze sprzętem specjalistycznym nie zmieści się.

Logo kategorii
55
Nowa Huta przyszłości - rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego

Budowa nowej plaży, pomostu widokowego, stolików dla osób starszych,stworzenie trasy informacyjno-historycznej oraz montaż urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu.

Logo kategorii
56
garaże na rowery (bezpieczna przechowalnia)

przystosowanie/budowa garażów na przechowywanie rowerów z udostępnieniem publicznym - garaże wyposażone w system zabezpieczający rowery przed kradzieżą

Logo kategorii
57
Weekendowe kino letnie na Bulwarach Wiślanych

Darmowe Weekendowe kino letnie na Bulwarach Wiślanych w okolicy Wawelu to nasza propozycja dla krakowian na spędzenie wolnego czasu z rodziną i przyjaciółmi w sercu miasta.

Logo kategorii
58
Bezpłatne szkolenie dla architektów, inwestorów i radnych

Tematyka szkolenia -urbanistyka, tytuł : Ład przestrzenny w Krakowie Osoby, które z racji swojej profesji mają wpływ na kształtowanie przestrzeni miejskiej powinny czuć odpowiedzialność wobec mieszkańców miasta i przyszłych pokoleń.

Logo kategorii
59
Linia 114 / 115 – wielki powrót, lepsza komunikacja

Reaktywacja linii 114 na trasie Prądnik Biały – Prądnicka – Nowy Kleparz - Dworzec Główny Zachód

Logo kategorii
60
Plac zabaw i rekreacji dla dzieci starszych (6-14 lat)

Budowa placu zabaw dla dzieci starszych w wieku 6-14 lat. Stworzenie miejsca, w którym starszaki rozładują swoją energię, będą doskonalić swoje umiejętności, będą się rozwijać ruchowo. Sport, zabawa, edukacja w jednym.

Logo kategorii
61
Fitoremediacja w walce ze smogiem

Projekt ma na celu nasadzenie odpowiednio dobranych roślin (głównie krzewów i drzew), które efektywnie przyczyniłyby się do zmniejszenia poziomu pyłu zawieszonego w powietrzu, a tym samym pozytywnie wpłynęłyby na stan jakości powietrza w Krakowie.

Logo kategorii
62
PIERWSZY WODNY PLAC ZABAW W PARKU JORDANA

PROJEKT ZAKŁADA UTWORZENIE W PARKU JORDANA POWIERZCHNI REKREACYJNEJ DLA RODZIN - PIERWSZEGO W KRAKOWIE WODNEGO PLACU ZABAW Z DREWNIANYM TARASEM NAD WODĄ ORAZ MIEJSCEM DO PIKNIKOWANIA.

Logo kategorii
63
Znasz już swoje obowiązki. Poznaj też swoje prawa!

Krótki opis propozycji zadania: Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej przybliżającej mieszkańcom Krakowa ich prawa obywatelskie i możliwości udziału w życiu społecznym zarówno na poziomie krajowym jak i lokalnym (gminnym).

Logo kategorii
64
Darmowe HotSpoty WiFi w tramwajach MPK S.A. w Krakowie

Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do internetu dla użytkowników tramwajów w Krakowie. Dzięki zainstalowaniu HotSpotów WiFi w tramwajach można będzie połączyć się bezpłatnie i bezprzewodowo z internetem, przy użyciu np. smartfona lub tabletu.

Logo kategorii
65
Zamieszkaj obok parku

Budowa nowego parku obok gęstej zabudowy mieszkaniowej powstającej wokół pasa startowego na Czyżynach. Zagospodarowanie terenu obok hangaru wg planu jak w załącznikach

Logo kategorii
66
Protestanci pod Wawelem 500 lat obecności ewangelików w KRK.

Ewangelicy zagościli w Krakowie już na początku XVI wieku. Przez blisko 500 lat swojej obecności trwale wpisali się w kulturę i naukę polską. Projekt ma przypomnieć dziedzictwo ewangelików polskich oraz przybliżyć ich kulturę i dokonania.

Logo kategorii
67
Budowa oświetlenia alejki na Błoniach wzdłuż al. Focha

Proponujemy budowę oświetlenia alejki spacerowo-rowerowej przy Błoniach wzdłuż ulicy Focha w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa osób korzystających z Błoń po zmroku.

Logo kategorii
68
WYŚCIGI NA 1/4 MILI

Organizacja wyścigów na dystansie 1/4 mili (ok 400 metrów) dla kierowców samochodów i motocykli. Rywalizacja o charakterze amatorskim. Pojazdy dopuszczone do ruchu drogowego oraz pokazy zawodowców.

Logo kategorii
69
Budowa placu zabaw na terenie stadionu MOS Kraków Wschód

Budowa nowoczesnego placu zabaw z miejscem do wypoczynku wraz z montażem stołów do gry w tenisa stołowego i szachy oraz budowa chodnika doprowadzającego do placu zabaw na terenie stadionu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód w Nowej Hucie.

Logo kategorii
70
Przyjazna inwestycja - Wybieg dla psów w Nowej Hucie

Wyposażenie wybiegu dla psów w Nowej Hucie w urządzenia przeznaczone do zabawy i treningu dla czworonogów oraz dodatkowe ławki dla właścicieli. Zamontowanie oświetlenia w celu poprawy bezpieczeństwa. Naprawa ogrodzenia.

Logo kategorii
71
Budowa chodników wzdłuż ulicy Łokietka

Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Łokietka od działki kolejowej do ulicy Chabrowej zwiększy bezpieczeństwo pieszych wzdłuż alternatywnej "wylotówki" na Olkusz. Zapewni bezpieczną komunikację dla pieszych.

Logo kategorii
72
Kraina zabaw i relaksu w Parku Jordana

Projekt dotyczy zagospodarowania Parku Jordana w ciekawe urządzenia tj. trampoliny,zjazdy linowe, huśtawki wieloosobowe,hamaki itp a także zorganizowania otwartych zabaw i gier plenerowych.

Logo kategorii
73
MIKROPARKI NA KAZIMIERZU - wspólne i lokalne

Przywrócenie zieleni na zaniedbanych skwerach, np. przy ul.Dajwór, u zbiegu ulic Mostowej i Trynitarskiej, mające na celu ożywienie wspólnych przestrzeni oraz integrację lokalnej społeczności. Odbędą się warsztaty i spotkania dla dzieci i dorosłych.

Logo kategorii
74
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej 144 w Krakowie

Projekt obejmuje remont i modernizację istniejącego boiska do siatkówki (z uwzględnieniem jego wielofunkcyjności – boisko do tenisa ziemnego), remont chodnika przy urządzeniach sportowych. Boisko ma służyć uczniom szkoły jak i mieszkańcom Krakowa

Logo kategorii
75
Powiększmy Park Lotników Polskich!

Celem projektu jest rozbudowa Parku Lotników Polskich w kierunku zachodnim (w stronę rynku). W najbliższym sąsiedztwie parku istnieją słabo zagospodarowane działki gminne, których zagospodarowanie zwiększy jego powierzchnię oraz dostępność dla mieszkańców

Logo kategorii
76
Hejnał na żądanie - grająca jezdnia

Najechanie oponą na odpowiednio wyżłobiony asfalt (lub nisko-profilową nakładkę) przy ustalonej stałej prędkości np 50km/h spowoduje, że w kabinie samochodu będzie słychać utwór muzyczny. Zbyt szybka lub wolna jazda powoduje, że asfalt zacznie "fałszować"

Logo kategorii
77
Rewitalizacja infrastruktury na 110 rocznicę RzKS Juvenia

Projekt dotyczy odnowienia budynków, szatni, płyty boiska głównego oraz trybun z okazji zbliżającej się 110 rocznicy powstania Rzemieślniczego Klubu Sportowego Juvenia, który jako jedyny Krakowski klub posiada prężnie działające sekcje rugby.

Logo kategorii
78
Kamieniołom aktywności - miejsce dla rekreacji i kultury

Celem projektu jest przywrócenie mieszkańcom Krakowa i animacja zapomnianej przestrzeni dawnego kamieniołomu w sąsiedztwie kościoła Redemptorystów poprzez cykl wydarzeń sportowych, spacery tematyczne oraz koncerty.

Logo kategorii
79
Trening samoobrony i asertywności dla dziewcząt

Projekt zakłada realizację 10 warsztatów samoobrony i asertywności Wendo dla 120 dziewcząt w wieku od 11 do 15 lat. Cele to m.in.wzrost bezpieczeństwa, asertywności, nauka reagowania na przemoc, rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Logo kategorii
80
Trwała iluminacja Mostu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Proponowany projekt polega na przygotowaniu i realizacji kompleksowej iluminacji Mostu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z jego przyczółkami po stronie Kazimierza i Podgórza.

Logo kategorii
81
Poprawa dostępności do nowoczesnej rehabilitacji

Dostęp do ogólnodostępnych świadczeń rehabilitacyjnych na terenie Krakowa jest ciągle niewystarczający. Stąd konieczna jest rozbudowa, zwiększenie dostępności i efektywności dotychczasowej bazy rehabilitacyjnej w Krakowie.

Logo kategorii
82
Darmowa wypożyczalnia rowerów towarowych dla mieszkańców

Zakup 18 szt. trzykołowych rowerów towarowych które będą nieodpłatnie wypożyczane mieszkańcom w wybranych placówkach instytucji miejskich. Celem projektu jest promocja transportu rowerowego.

Logo kategorii
83
Kraków ćwiczy na polu - park sportowy Bonarka

Celem projektu jest adaptacja zniszczonego parku Bonarka. Planuje się m.in. utworzenie: siłowni zewnętrznej, stacji do street workout’u, ścianki wspinaczkowej, linarium, tras biegowych i zjazdowych oraz miejsc rekreacji (hamaków, zielonych enklaw).

Logo kategorii
84
Publiczna toaleta przy Bulwarach Wiślanych

Posadowienie toalety publicznej wraz z wykonaniem przyłączy , towarzyszącej infrastruktury oraz zagospodarowaniem terenu na Bulwarach Wiślanych.

Logo kategorii
85
Program profilaktyki wad postawy i leczenia skolioz

Kompleksowa opieka polegająca na populacyjnej diagnostyce przesiewowej , edukacji i prowadzeniu zajęć terapeutycznych oraz konsultacji lekarskiej dla wytypowanych dzieci zagrożonych wadami postawy i rozwojem skolioz.

Logo kategorii
86
Dodatkowe patrole Straży Miejskiej na terenie Podgórza

Projekt ma w założeniu poprawić bezpieczeństwo w sześciu dzielnicach podległych Straży Miejskiej, oddział IV Podgórze. Według statystyk prowadzonych przez Straż Miejską, taka prewencja jest niezbędna i konieczna.

Logo kategorii
87
Profesjonalne propagowanie sportu dzieci i młodzieży

Kraków to ważny ośrodek sportu oferujący mieszkańcom wiele możliwości rekreacyjnego i profesjonalnego uprawiania sportu. W tym zakresie media mało uwagi poświęcają dzieciom i młodzieży. Zadanie to pozwoli na propagowanie sportu w tej kategorii wiekowej.

Logo kategorii
88
Koncerty edukacyjne dla dzieci i seniorów

Projekt dotyczyć będzie koncertów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dla seniorów. Repertuar wykonawców będzie dostosowany do wieku słuchaczy i aktywować ich. Koncerty będą zawierać materiały edukacyjne oraz zapowiedź słowną.

Logo kategorii
89
Poprawa płynności ruchu drogowego - Rondo Piastowskie.

Korekta istniejącego układu komunikacyjnego - rozbudowa o dodatkowy pas do prawoskrętu, oraz zmiana organizacji ruchu drogowego.

Logo kategorii
90
Okno na świat. Przestrzeń prezentacji przy Alei Podróżników

Przestrzeń ekspozycyjna "Okno na świat" przy ul.Lema/al Jana Pawła II, obok powstającej Alei Podróżników ma służyć do prezentacji atrakcji Krakowa, Małopolski, regionów Polski i świata ( plansze, ławki, lampy, mała architektura), miejsce do prelekcji

Logo kategorii
91
ŁĄKA DO OPALANIA

WYDZIELONA ŁĄKA Z GĘSTĄ TRAWĄ O WYMIARACH 20M X 20 M W ISTNIEJĄCYM PARKU POZWALAJĄCA OPALAĆ SIĘ , POŁOŻYĆ NA MIEJSKICH LEŻAKACH, RÓWNIEŻ POŁOŻYĆ SIĘ W CIENIU POD PERGOLĄ LUB SCHŁODZIĆ SIĘ W UPALNE DNI POD NATRYSKAMI

Logo kategorii
92
Budowa profesjonalnego placu zabaw dla zwierząt

Projekt zakłada budowę profesjonalnego placu zabaw dla zwierząt – toru przeszkód dla psów.

Logo kategorii
93
Kocmyrzowska - Wykonanie Nakładki Asfaltowej

Kocmyrzowska - Wykonanie Nakładki Asfaltowej ulicy na odcinku od ul.Poległych w Krzesławicach do ul.Kantorowickiej. Obecna nawierzchnia ulicy przypomina tor testowy stanu zawieszenia samochodów. Są To Niezliczone Garby Fałdy Poprzeczne Uskoki i Zaniżenia

Logo kategorii
94
REWITALIZACJA ALEI SŁOWACKIEGO

REWITALIZACJA AL. SŁOWACKIEGO NA TRASIE NOWY KLEPARZ - PL. INWALIDÓW. PROJEKT MA NA CELU PRZYWRÓCENIE ALEJOM ICH REPREZENTACYJNEGO WYGLĄDU ORAZ POŁĄCZENIE OBYDWU PLACÓW NOWYM CHODNIKIEM I ZADBANIE O KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH.

Logo kategorii
95
Uzupeł. infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Armii Krajowej

Projekt zaklada budowę DDR i CPR na walach rzeki Wilgi (odcinek od Konopnickiej do Kobierzynskiej) oraz Rudawy (od Jesionowej do Nad Zalewem) oraz wzdłuż ulicy Armii Krajowej miedzy Rondem Ofiar Katynia a Młynówka Królewska.

Logo kategorii
96
366 ławek - po 20 w Dzielnicy i 6 w schronisku dla zwierząt

Kiedyś zamiast walczyć z chuliganerią, zakłócaniem ciszy i publicznym spożywaniem alko - usuwano ławki. Teraz czas je postawić na nowo. Zwrócić miasto mieszkańcom. Chcemy też doposażyć schronisko dla bezdomnych zwierząt, tłumnie odwiedzane przez Krakowian

Logo kategorii
97
ŁĄKI KWIETNE W KAŻDEJ DZIELNICY KRAKOWA

PROJEKT MA NA CELU STWORZENIE OGÓLNODOSTĘPNEJ ŁĄKI KWIETNEJ W KAŻDEJ DZIELNICY KRAKOWA, DZIĘKI CZEMU NUDNE, MIEJSKIE TRAWNIKI ZAMIENIĄ SIĘ W RÓŻNOKOLOROWE KOBIERCE, CO POPRAWI ESTETYKĘ POSZCZEGÓLNYCH DZIELNIC ORAZ OGRANICZY DZIAŁANIE SMOGU W MIEŚCIE.

Logo kategorii
98
Przepraszam gdzie tu jest toaleta?

Projekt "Nie musisz się już męczyć" zakłada postawienie toalety wolnostojącej na terenie parku przy Zalewie Nowohuckim.

Logo kategorii
99
Wybieg ze strefą agility dla krakowskich zwierzaków!

Projekt przewiduje realizację II etapu prac związanych z budową wybiegu dla psów u zbiegu ul. Kolistej i Lubostroń. Prace pozwolą na uporządkowanie terenu, doposażenie i w konsekwencji na otwarcie wybiegu dla zwierzaków.

Logo kategorii
100
Mali Ratownicy

Szkolenie z pierwszej pomocy, obsługi AED wraz z zakupem sprzętu do nauki pierwszej pomocy dla Szkoły Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego

Logo kategorii
101
Siłownia przy Zalewie Nowohuckim

Wykonanie siłowni na świeżym powietrzu przy Zalewie Nowohuckim.

Logo kategorii
102
PARK JORDANA: ODBUDUJMY MIASTECZKO ROWEROWE

CELEM PROJEKTU JEST ZBUDOWANIE W PARKU JORDANA NOWOCZESNEGO MIASTECZKA ROWEROWEGO, W KTÓRYM DZIECI BĘDĄ MOGŁY UCZYĆ SIĘ W BEZPIECZNY SPOSÓB JAZDY NA ROWERZE, PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO, A TAKŻE ZDAWAĆ NA KARTĘ ROWEROWĄ.

Logo kategorii
103
Budki ratunkowe.

Projekt zakłada budowę w newralgicznych miejscach w Krakowie 15 „ budek ratunkowych” , które wyposażone będą w zestaw pierwszej pomocy AED oraz aparat umożliwiający kontakt numerem 112.

Logo kategorii
104
Poprawa bezpieczeństwa na przejściu w ul. Sucharskiego

Montaż oznakowania przejścia dla pieszych z sygnalizacją "sign flash" oraz malowanie grubowarstwowe na przejściu dla pieszych w ul. Sucharskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Potrzask i ul. Jędrzejczyka). Dojście z os. Złocień do przedszkola i szkoły.

Logo kategorii
105
100 donic

Zakup dużych, trwałych, stabilnych donic i urządzenie w nich kilku różnych aranżacji zieleni. Donice będą służyły do wyznaczania tymczasowych stref dla pieszych, ograniczania ruchu, rozwiązań typu woonerf, itp. (przed wykonaniem docelowej rewitalizacji).

Logo kategorii
106
Odbudowa placu zabaw w parku Decjusza

Celem projektu jest remont generalny ogólnodostępnego placu zabaw znajdującego się w północno-zachodniej części parku Decjusza. Obejmuje on zakup nowego wyposażenia, położenie nawierzchni, budowę ogrodzenia i postawienie nowych ławek.

Logo kategorii
107
REWITALIZACJA PARKU FORT KLEPARZ: PLAC ZABAW+SIŁOWNIA+ŁĄKA

PROJEKT REWITALIZACJI PARKU FORT KLEPARZ ZAKŁADA STWORZENIE INTERAKTYWNEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ O HISTORII FORTU I TWIERDZY KLEPARZ, PLACU ZABAW Z URZĄDZENIAMI DO WSPINANIA, SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ I ŁĄKI KWIETNEJ Z MIEJSCAMI DO PIKNIKOWANIA.

Logo kategorii
108
Profilaktyka i rehabilitacja kręgosłupa w każdym wieku

Zajęcia grupowe o charakterze rehabilitacyjnym z zastosowaniem programów profilaktyczno - leczniczych dla osób w różnym wieku i z różnymi schorzeniami kręgosłupa. Prowadzone na specjalistycznym sprzęcie przez wykwalifikowany i doświadczony personel.

Logo kategorii
109
4 pory roku

4 pory roku to cztery imprezy promujące zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną.Celem imprez jest poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania,zbilansowanej diety w 4 porach roku. Każda z imprez będzie się odbywać na początku danej pory roku.

Logo kategorii
110
ZDROWY KRAKÓW - NOWOCZESNY AMBULANS MEDYCZNY

Celem projektu jest zakup nowoczesnej karetki dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego

Logo kategorii
111
Ładowarki na przystankach!

Projekt zakłada zamontowanie ładowarek do urządzeń mobilnych na wybranych przystankach tramwajowych i autobusowych.

Logo kategorii
112
Szkoły Otwarte - boiska dla Krakowian

Szkoła - centrum społeczności lokalnej, otwarta tak długo jak trzeba - za darmo. Sprawdzony wzorzec ze Skandynawii. Zrównujemy status boisk szkolnych z parkami. Oświetlenie boisk masztami, monitoring i ewentualne patrole zapobiegną aktom wandalizmu.

Logo kategorii
113
Street Workout Park Kraków Bronowice

Projekt ma na celu stworzenie na wolnym powietrzu wielu różnych drążków umożliwiających uprawianie sportu zwanego kalisteniką. Przedmiotowy projekt dedykowany jest dla każdego, kto chce rozwijać ogólną sprawność fizyczną.

Logo kategorii
114
Fantastyczne kino plenerowe przy Krupniczej

Najpiękniejszy ogród przy jednej z najbardziej kulturalnych ulic w mieście na koniec lata zmienia swoje przeznaczenie. Zapraszamy na bezpłatne plenerowe oglądanie filmów absolutnie fantastycznych.

Logo kategorii
115
Cmentarz Grębałów ul. Darwina -wykonanie nakładki asfaltowej

Cmentarz Grębałów ul. Darwina - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze utwardzonej przy bramie wschodniej cmentarza grębałowskiego Pozwoli mieszkańcom odwiedzającym groby bliskich dotarcie do bramki nie w kurzu lub błocie od str. wschodniej ul.Darwina

Logo kategorii
116
Huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych

Projekt obejmuje doposażenie istniejących placów zabaw w huśtawki umożliwiające dzieciom poruszającym się na wózkach inwalidzkich korzystanie z nich na równi ze zdrowymi rówieśnikami.

Logo kategorii
117
Park rekreacyjno-sportowy pod św. Benedyktem

Utworzenie ogólnodostępnego parku rekreacyjno-sportowego z możliwością uprawiania wspinaczki na ścianie skalnej byłego kamieniołomu pod św. Benedyktem.

Logo kategorii
118
Uratujmy Wspólnie Życie

Projekt o nazwie „Uratujmy Wspólnie Życie” ma na celu montaż na terenie 10 bibliotek urządzeń do defibrylacji AED.

Logo kategorii
119
SMARTBUS na czas

Celem projektu jest udostępnienie użytkownikom komunikacji miejskiej informacji o aktualnym położeniu i czasie oczekiwania na autobus danej linii za pomocą aplikacji mobilnej i systemu bazującego na komputerach pokładowych zainstalowanych w autobusach.

Logo kategorii
120
Kraków kocha Gospel – cykl interaktywnych koncertów.

Zadanie przewiduje zorganizowanie w ciągu 12 miesięcy, 19 interaktywnych koncertów gospel na terenie 13 dzielnic Krakowa. Celem zadania jest popularyzacja muzyki gospel, zaprezentowanie dorobku 10 krakowskich chórów oraz integracja środowiska gospelowego.

Logo kategorii
121
Ławki na Bulwarach Wiślanych – bezpieczeństwo i estetyka

Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa użytkowania oraz podniesienie estetyki ok. 80 szt. ławek zlokalizowanych przy ścieżce rowerowej na Bulwarach Wiślanych na odcinku Salwator – Stopień Wodny Dąbie.

Logo kategorii
122
Alejami wokół krakowskiego ZOO – na sportowo -

Zagospodarowanie przestrzeni między pol. Bielańską a pol. Sowiniec na ścieżkę sportowo-rekreacyjną dla chętnych w każdym wieku (elem. siłowni zewnętrznej dla dorosłych, stateczne urządzenia dla seniorów i plac zabaw)

×