Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 78:

Kamieniołom aktywności - miejsce dla rekreacji i kultury

Edycja Budżet Obywatelski 2016 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu przewiduje ograniczoną liczbę uczestników.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Redemptorystów, Kraków, Polska

Opis projektu

Miejsce to posiada wyjątkowy potencjał malowniczego położenia w obrębie Starego Podgórza, w bezpośredniej bliskości podnóża Krzemionek. Jednocześnie potencjał ten, nie jest właściwie wykorzystany poprzez długotrwały brak użytkowania i tymczasowe formy użytkowania (np. dziki parking). Skalne ściany oraz odosobnione położenie sprzyjają możliwości realizacji specyficznych aktywności sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych. Założeniem projektu jest przywrócenie zdegradowanej obecnie przestrzeni dla aktywnego użytkowania przez mieszkańców poprzez cykl wydarzeń sportowych i muzycznych oraz spacerów.

Kamieniołom stanowi potencjalnie wielofunkcyjną przestrzeń dla sportu, które może być wykorzystana do wielu aktywności. Projekt zakłada, że w piętnaście kolejnych weekendów o wyznaczonej porze na wszystkich chętnych będzie czekał instruktor, który poprowadzi zajęcia sportowe lub rekreacyjne. Co tydzień będzie to inna dyscyplina sportu lub inny rodzaj rekreacji, dedykowanych różnym grupom wiekowym, lecz również takie, w których będą mogli uczestniczyć wszyscy, niezależnie od wieku. W planie będę: joga, tai chi, biegi, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup, ćwiczenia dla seniorów, nordic walking, aerobic, Pilates, zumba, bule, friesbie, taniec towarzyski. Zajęcia będą się odbywać niezależnie od pogody i będą dostosowane do warunków atmosferycznych. Każdorazowo zajęcia będą trwać ok. 2 godziny.

Planowane są również comiesięczne spacery z przewodnikiem poruszające różne aspekty dziedzictwa kulturowego tego miejsca, będą związane z historią miejsca, geologią czy techniką dawnego górnictwa.

Ponadto w sezonie letnim zostaną zorganizowane trzy koncerty plenerowe, zorganizowane przez doświadczonych animatorów związanych z muzyką alternatywną/współczesną, które trafią do szerokiej grupy odbiorców.

Te wydarzenia będą promować możliwe przyszłe zagospodarowanie terenu, które wykorzysta walory miejsca i sprawi, że kamieniołom zostanie odkryty przez mieszkańców Krakowa.UZASADNIENIE PROJEKTU

W starej części Podgórza, którą cechuje gęsta XIX-wieczna zabudowa brakuje urządzonej przestrzeni dla sportów miejskich czy np. regularnych koncertów plenerowych. Brak zabudowy mieszkalnej w bezpośrednim sąsiedztwie kamieniołomu przy jednoczesnej centralnej lokalizacji pozwala na realizację wydarzeń i aktywności stawiających wymagania trudne do przyjęcia w przestrzeni typowego placu/ulicy miejskiej.

Pobliski Park Bednarskiego był jednym z najwcześniejszych europejskich przykładów adaptacji terenu poprzemysłowego (wyrobiska kamieniołomu) dla miejskiej zieleni urządzonej. Kamieniołom atrakcji ma szansę wzbogacić podgórską przestrzeń publiczną o ogólnodostępny wielofunkcyjny program, nie znajdujący dotychczas miejsca w dzielnicowych parkach, Domu Kultury, akcjach sezonowych. Wykorzystanie miejsca kamieniołomu wpisuje się w tradycję rozpoczętą przez Wojciecha Bednarskiego.


Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
6 spacerów tematyczne 2 400,00 PLN
Cykl 15 wydarzeń sportowych 4 500,00 PLN
3 koncerty 60 000,00 PLN
66 900,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Charakterystyka długoterminowych skutków: Przewidywane długoterminowe skutki w przypadku realizacji zadania: realizacja projektu pn. „Kamieniołom aktywności – miejsce dla rekreacji i kultury” pozwoli na ciekawe spędzenie wolnego czasu i przyczyni się do integracji mieszkańców Krakowa. Ponadto organizacja cyklu wydarzeń sportowych, koncertów i spacerów tematycznych w malowniczo położonym na terenie Podgórza starym kamieniołomie umożliwi przywrócenie zdegradowanej obecnie przestrzeni dla aktywnego użytkowania przez mieszkańców.
Wróć do poprzedniej strony