Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 100:

Mali Ratownicy

Edycja Budżet Obywatelski 2016 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu przewiduje ograniczoną liczbę uczestników.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, Polska

Opis projektu

W ramach projektu Szkoła Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzi szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z obsługą AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) oraz otrzyma sprzęt niezbędny do prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w tym nauki obsługi AED. Krakowskie Pogotowie Ratunkowe jest realizatorem programu "Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej", którego częścią jest Krakowska Sieć AED – Impuls Życia. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED zapozna dzieci z prowadzonym przez Miasto programem Impuls Życia, pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy i używaniem defibrylatora oraz wykształci prawidłową postawę wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Zakup sprzętu do nauki ułatwi prowadzenie zajęć w kilku grupach jednocześnie.


Nabór do szkoleń prowadzony przez jednostkę realizującą będzie miał charakter otwarty. Każdy uczeń szkoły podstawowej i przedszkola, spełniający kryterium wieku, będzie mógł wziąć udział w naborze do szkolenia.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w miejscu zagwarantowanym przez realizatora zadania.Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Szkolenia z pierwszej pomocy 50zł od osoby 20 000,00 PLN
Zakup sprzętu sprzęt niezbędny do nauki 5 000,00 PLN
25 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zakup sprzętu I kwartał 2017 r.
Ustalenie harmonogramu szkoleń I kwartał 2017 r.
Przeprowadzenie szkoleń II-IV kwartał 2017 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED dla dzieci ze szkół i przedszkoli. Szacunkowy koszt realizacji zadania 25000 zł. Nauka pierwszej pomocy wraz z obsługą AED zapozna dzieci z programem Impuls Życia, pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy i używaniem defibrylatora oraz wykształci prawidłową postawę wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Zadanie wpisuje się w realizację programu "Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej", przyjętego Uchwałą NR LXVIII/895/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r. którego częścią jest Krakowska Sieć AED – Impuls Życia. Zadanie realizuje jedno z założeń programu, tj. podniesienie poziomu i jakości wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, co może przyczynić się do ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia. Realizacja przedmiotowego projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje żadnych konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.
Wróć do poprzedniej strony