Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 105:

100 donic

Edycja Budżet Obywatelski 2016 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu przewiduje ograniczoną liczbę uczestników.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, Polska

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest zakupienie 100 dużych donic, w których zostanie urządzona zieleń. Sugerujemy wybór 2-3 kształtów donic. Co najmniej jeden kształt donicy powinien być stosunkowo niski (np. 50cm) i szeroki - umożliwiający umieszczenie przy skrzyżowaniach bez ograniczania widoczności a pozwalający na likwidację nielegalnych miejsc parkingowych. Sugerujemy organizację kilku wariantów zieleni, na przykład: pojedyncze drzewo, grupa krzewów, kwiaty, ogródek skalny, inne.Donice powinny być:

 • niewywracalne: nisko umieszczony środek ciężkości;
 • trwałe: betonowe(?);
 • estetyczne: kolorystycznie i stylistycznie spójne z wizerunkiem Krakowa;
 • bardzo duże: niemożliwe do przesunięcia przez kilka osób oraz dające zauważalną ilość zieleni;
 • przenaszalne: przy pomocy wózków widłowych bądź innego ciężkiego sprzętu, którym dysponuje UMK (Zarząd Zieleni Miejskiej?) lub firmy współpracujące.Donice powinny być wykorzystywane do następujących celów:
 • tymczasowe ograniczanie ruchu (np. tymczasowe wyłączenie ulicy z ruchu samochodowego);
 • tymczasowe bądź trwałe ograniczenie możliwości parkowania w wybranych miejscach;
 • tymczasowe wydzielanie stref typu woonerf, stref pieszych;
 • trwałe elementy ozdobne na placach i ulicach Krakowa.
Stosowanie donic zamiast "osłupkowań" pozwoli na zwiększenie ilości zieleni w Krakowie, zmniejszenie ilości kurzu a także ożywienie niektórych, kompletnie "zabetonowanych" ulic.Zakładamy następujące elementy tego zadania:
 1. Wybór i uzgodnienie wzorów donic dla Krakowa w dostępnym budżecie. Prawdopodobnie należałoby skonsultować wybór z jednostkami miejskimi takimi jak np. architekt miejski, itp.
 2. Konkurs na projekt aranżacji donic. Planujemy, że możliwa jest realizacja tego zadania w formie konkursu, np. dla studentów architektury (koszt nagród przewidziany w budżecie).
 3. Przygotowanie donic, to jest: wsypanie keramzytu, ziemi, kory, nasadzenie roślin (zgodnie z wybranymi aranżacjami) powinno być wykonane przy możliwie niskich nakładach. Na przykład przy wykorzystaniu osób skazanych na prace społeczne, więźniów, itp. W kosztorysie przewidziano koszt na nadzór nad tymi osobami.
 4. Rozmieszczenie donic. W budżecie przewidziano koszt rozwiezienia i postawienia donic. Zakładamy, że wybór miejsc może zostać wykonany beznakładowo. Zarząd Zieleni Miejskiej, ZIKIT i inne jednostki miejskie są z całą pewnością regularnie proszone o umieszczenie separatorów oraz ograniczników. Należy się raczej obawiać, że jeśli donice będą atrakcyjne, estetyczne i zrealizowane z dbałością o szczegóły to braknie donic. Jeśli okazałoby się, że brakuje miejsc do postawienia donic to chętnie wskażemy wiele odpowiednich lokalizacji.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wprowadzanie woonerfów

W Krakowie pojawia się wiele inicjatyw, których celem jest utworzenie woonerfów. Decyzja o takiej zmianie z reguły jest nieodwracalna i kosztowna. W wielu miastach takie zmiany były realizowane przez kilka lat. Początkowo ogranicza się ruch i wyznacza teren zielony także dla przetestowania konkretnego rozwiązania w konkretnym miejscu przy pomocy środków wymagających mniejszych nakładów: malowanie linii, umieszczanie separatorów, itp. Duże donice są doskonałym separatorem. Po przetestowaniu planowanego rozwiązania (woonerfu) i zrealizowania docelowej inwestycji donice mogą służyć podobnym celom w nowym miejscu.

Blokowanie nielegalnych miejsc parkingowych

Obecnie w wielu miejscach w celu uniemożliwienia parkowania stosuje się "osłupkowania" bądź stojaki rowerowe. Osłupkowania bywają mało skuteczne - jeśli chodnik za słupkami jest wystarczająco szeroki to zdarza się, że samochody mimo wszystko wjeżdżają za słupki. W takim przypadku możliwe jest stosowanie rozwiązania składającego się z dodatkowego zabezpieczenia donicą końca rzędu słupków między szerokim chodnikiem a ulicą (uniemożliwiającego wjazd) lub stosowanie donic zamiast słupków. Jeśli chodzi o blokowanie miejsc parkingowych stojakami rowerowymi to wydaje się to nienajlepszym rozwiązaniem Stojaków rowerowych w Krakowie brakuje (wciąż są niezrealizowane wnioski o nowe stojaki). Jeśli stojaki są potrzebne to można je zlokalizować w większej liczbie w jednym miejscu natomiast nielegalne miejsca parkingowe można likwidować poprzez postawienie donic.

Elementy ozdobne

Donice mogą być wykorzystywane jako elementy ozdobne na placach i ulicach Krakowa podczas wydarzeń (lub bez okazji). Może to dotyczyć zwłaszcza miejsc, w których są duże powierzchnie wybrukowane/wybetonowane.

Separacja ruchu

W Krakowie w celu separacji ruchu samochodowego, pieszego i rowerowego stosuje się barierki. Ma to uzasadnienie jedynie w miejscach gdzie nie ma miejsca na inne rozwiązania. Jeśli istnieje potrzeba docelowej separacji ruchu to oczywiście lepszym rozwiązaniem jest utworzenie trwałego klombu. Jednak w przypadku rozwiązania tymczasowego miasto (i wykonawcy działający na jego rzecz) mają możliwość stosowania jedynie mało estetycznych barier - także w przypadku długotrwałych (kilka miesięcy) inwestycji.

Rozwiązania tego typu stosuje się w wielu miastach. Zwiększają one atrakcyjność przestrzeni miejskiej, pozwalają ją rearanżować zgodnie z bieżącymi potrzebami.


Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
duża donica - zakup i dostawa na miejsce 50 szt. po średnio 2000 zł 100 000,00 PLN
mała donica - zakup i dostawa na miejsce 50 szt. po średnio 500 zł 25 000,00 PLN
Wypełnienie wraz z materiałem (keramzyt, ziemia, kora) 200 zł średnio na 1szt donicy 20 000,00 PLN
materiał roslinny wraz z posadzeniem 230zł średnio na 1szt donicy 23 000,00 PLN
projekt aranżacji projekt aranżacji zostanie wykonany przez architektów Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 0,00 PLN
przygotowanie donic (nasypanie ziemi, nasadzenia) poz. 3 i 4 obejmuje materiał wraz z robocizną 0,00 PLN
168 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wybór donic, wyłonienie wykonawcy, projekt Uwaga: ilośc donic może ulec zmianie w zależności od wielkości i ceny wybranych donic - realizacja do wysokości środków 2017-05-31
Realizacja 2017-12-15
Charakterystyka długoterminowych skutków: Utrzymanie roczne donic: 200zł za donicę, czyli 20000zł za 100 donic.
Wróć do poprzedniej strony