Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 7:

SKRZYDŁA KRAKOWA

Edycja Budżet Obywatelski 2016 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu przewiduje ograniczoną liczbę uczestników.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, Muzeum Lotnictwa Polskiego

Opis projektu

Projekt "Skrzydła Krakowa" ma na celu zwiększenie dostępności sportów lotniczych dla mieszkańców Krakowa jako alternatywnej, aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

Skierowany jest on do wszystkich mieszkańców miasta Krakowa i zakłada bezpłatne:
- podstawowe szkolenia szybowcowe uprawniające do wykonywania samodzielnych lotów szybowcem (30 sztuk),
- loty widokowe szybowcem (200 sztuk).

Vouchery na darmowe szkolenia szybowcowe i darmowe loty widokowe będą rozdawane w Muzeum Lotnictwa Polskiego. W mediach publicznych z wyprzedzeniem zostaną nagłośnione daty, w których w/w vouchery będą dostępne. Każdy mieszkaniec Krakowa będzie mógł starać się o jeden voucher zgodnie z regulaminem. Aby zapewnić ogólnodostępność darmowych voucherów naczelną zasadą będzie potocznie zwana "kto pierwszy tym lepszy".

W ramach podstawowego szkolenia teoretycznego kadra Muzeum Lotnictwa i Aeroklubu Krakowskiego w pierwszym etapie przeprowadzi cykl teoretycznych szkoleń z zakresu:
- meteorologii,
- mechaniki lotu,
- techniki pilotażu,
- prawa lotniczego,
- radiokomunikacji,
- budowy statków powietrznych,
- nawigacji lotniczej,
- osiągów i planowania lotów,
- wiedzy o człowieku,
- procedur operacyjnych.

Po ukończeniu kursów teoretycznych kolejnym etapem jest szkolenie praktyczne. W jego ramach uczestnik poprzez wykonywanie lotów z instruktorem nabywa umiejętności samodzielnego lotu szybowcem. Zakończeniem praktycznego kursu szybowcowego jest wykonanie przez uczestnika szkolenia 10 samodzielnych lotów szybowcem.

Terminy lotów widokowych będą ustalane indywidualnie biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i warunki atmosferyczne.

W ramach projektu planowany jest także zakup dwumiejscowego szybowca oraz dwóch szybowców jednomiejscowych umożliwiających bezpieczne i terminowe przeprowadzenie wyżej wymienionych szkoleń oraz lotów widokowych. Po zakończeniu realizacji projektu szybowce te będą nadal służyły mieszkańcom Krakowa.

Szybowiec dwumiejscowy ze względu na bezpieczeństwo musi spełniać między innymi następujące warunki:
- certyfikat typu EASA,
- zaprojektowany wg. przepisów CS-22,
- stałe podwozie,
- dopuszczony do pełnej akrobacji,
- możliwość wymiany końcówek skrzydeł do większej rozpiętości,  
- doskonałość obliczeniowa nie mniejsza niż współczynnik 41,
- skrzydła łączone za pomocą jednego sworznia,
- minimalna masa pustego szybowca 350 kg.

Szybowiec jednomiejscowy ze względu na bezpieczeństwo musi spełniać między innymi następujące warunki:
- certyfikat uznany przez EASA,
- podwozie stałe lub chowane,
- z dopuszczeniem do akrobacji podstawowej lub pełnej,
- możliwa bądź nie wymiana końcówek skrzydeł,
- brak systemu klap,
- doskonałość obliczeniowa nie mniejsza niż współczynnik 34,
- skrzydła łączone za pomocą jednego sworznia,
- minimalna masa pustego szybowca 200 kg.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem projektu jest kształtowanie postaw konstruktywnego spędzania wolnego czasu poprzez szkolenia szybowcowe i loty widokowe oraz propagowanie szerzenia wiedzy o lotnictwie.

Bezpłatne szkolenia szybowcowe i loty widokowe dla mieszkańców Krakowa umożliwiają zapoznanie się i wdrożenie w lotnicze środowisko i jego kulturę. Dodatkowo projekt daje wszystkim grupom społecznym dostęp do szkoleń lotniczych.
Z uwagi na bogate tradycje lotnicze Polski i światową dominację w sportach lotniczych warto nieustanie poszukiwać i odkrywać nowe talenty lotnicze.

Jako uzasadnienie potrzeby realizacji projektu należy wskazać umożliwienie dostępu do wyszkolenia szybowcowego dla młodzieży oraz mieszkańców o ograniczonych zasobach finansowych. Ideą jest dynamiczny rozwój i kultywowanie prawie 90-letniej tradycji Aeroklubu Krakowskiego, jednego z najstarszych i najbardziej zasłużonych aeroklubów w Polsce.

Obecnie w odniesieniu do młodzieży często pojawia się zarzut braku uprawiania przez nich jakiegokolwiek sportu i zaangażowania w różnego rodzaju inicjatywy grupowe. Zauważa się również często brak odpowiedzialności, zaradności oraz umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Szkolenie szybowcowe umożliwi przyszłym adeptom przestworzy nabywanie i doskonalenie pozytywnych cech charakteru oraz indywidualny rozwój fizyczny. Latanie szybowcami wymaga współpracy grupowej i zaangażowania. Pilot szybowcowy musi być koleżeński, systematyczny, opanowany, w trudnych sytuacjach musi zapanować nad swoimi emocjami i działać racjonalnie.

Stworzenie możliwości dla mieszkańców Krakowa ukończenia podstawowego szkolenia szybowcowego lub odbycia lotu widokowego szybowcem przybliży wszystkim zainteresowanym tematykę związaną z lotnictwem. Zostanie stworzona możliwość nawiązania kontaktu ze środowiskiem lotniczym, a także dostarczy wielu niezapomnianych wrażeń które towarzyszą człowiekowi od momentu kiedy opanował sztukę latania.

Akcję zamierzamy poprzedzić reklamą w masowych środkach przekazu, odbyć dwieście lotów widokowych, wyszkolić na szybowcach trzydzieści osób oraz zakupić na potrzeby w/w szkolenia jeden dwumiejscowy szybowiec oraz dwa szybowce jednomiejscowe na potrzeby nauki lotów samodzielnych.

Jeśli raz posmakowałeś latania, będziesz już zawsze chodził z oczami utkwionymi w niebo, bo tam byłeś i zawsze będziesz chciał tam wrócić …” Leonardo Da Vinci - tak mówił już jeden z wielkich tego świata.

Latanie, a w szczególności latanie szybowcami czyli statkami powietrznymi bez własnego napędu z wykorzystaniem jedynie sił natury, dostarcza wielu pozytywnych wrażeń i emocji. Lot szybowcem umożliwia również obcowanie z siłami natury wiatru z których istnienia i mocy na co dzień nie zdajemy sobie sprawy. Wznosząc się w powietrze podróżujemy w trzech wymiarach.

Projekt ułatwi mieszkańcom dostęp do odbycia darmowego szkolenia szybowcowego oraz stworzy niepowtarzalną szansę dla wszystkich miłośników latania aby sterować statkiem powietrznym i poczuć się jak prawdziwy pilot.

Tak jak głosił chiński filozof Lao-Tzu: “Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku”, darmowe szkolenia szybowcowe i darmowe loty widokowe są takim pierwszym krokiem dla wszystkich mieszkańców Krakowa, których pasją jest latanie i chcieli by dalej rozwijać się w tej dziedzinie lub po prostu spojrzeć "z lotu ptaka" na piękno Krakowa i otaczających go okolic.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Szkolenia szybowcowe 30 szkoleń do wykorzystania w roku 2017 126 000,00 PLN
Loty widokowe 200 lotów widokowych do wykorzystania w roku 2017 40 000,00 PLN
Reklama Reklama darmowych szkoleń i lotów widokowych w mediach, ulotki, akcje promocyjne 40 000,00 PLN
1 szybowiec dwumiejscowy Zgodny z normami bezpieczeństwa do szkolenia z instruktorem i lotów widokowych 715 000,00 PLN
2 szybowce jednomiejscowe Zgodne z normami bezpieczeństwa do szkolenia lotów samodzielnych 660 000,00 PLN
1 581 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu: "Skrzydła Krakowa" to oferta spędzenia wolnego czasu dla miłośników lotnictwa. Planowane szkolenia szybowcowe czy loty widokowe będą z pewnością cieszyć się zainteresowaniem mieszkańców Krakowa.
Wróć do poprzedniej strony