Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 61:

Fitoremediacja w walce ze smogiem

Edycja Budżet Obywatelski 2016 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu przewiduje ograniczoną liczbę uczestników.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Obszar centrum miasta, ze szczególnym uwzględnieniem głównych arterii komunikacyjnych (na przykład Aleje Trzech Wieszczów)

Opis projektu

 Od wielu lat Kraków boryka się z problemem złej, a nawet szkodliwej dla zdrowia, jakości powietrza. Dotychczasowe starania opierają się na próbach usunięcia przyczyny powstawania smogu, jednak na ich efekty potrzeba jeszcze trochę czasu. Techniki fitoremediacyjne otwierają jednak możliwość aktywnej walki ze smogiem w bieżącym czasie. Wiele roślin jest zdolna do radzenia sobie w warunkach podwyższonych stężeń szkodliwych substancji i pyłów – akumulując, pobierając, unieruchamiając i włączając do własnego metabolizmu owe substancje. Zdolności roślin można więc celowo wykorzystać nastawiając się na zanieczyszczenia szkodzące ludzkiemu zdrowiu. By uzyskać największą wydajność tego typu technik, należy wcześniej przeprowadzić ekspertyzę w celu dokonania selekcji najbardziej przydatnych gatunków. Pierwszy etap projektu zakłada więc przeprowadzanie badań lub przeglądu fachowej literatury (jednostki mogące je przeprowadzić: Uniwersytety Jagielloński, Uniwersytet Rolniczy, firmy zajmujące się „Zielonymi Dachami”) i ustalenie listy gatunków mając na względzie ich efektywność, cenę i zdolność do przetrwania w warunkach miejskich. Następnym etapem projektu będzie ustalenie miejsc, które najlepiej będą nadawać się do zasadzenia wybranych roślin.   Po zasadzeniu roślin należy jeszcze wziąć pod uwagę ich pielęgnację. W okresie wegetacyjnym zasadzone rośliny będą korzystnie wpływać na stan jakości powietrza w Krakowie. Dodatkowo, poza pochłanianiem pyłów, rośliny będą stanowić dobrą barierę, wyciszającą hałas przy ruchliwych ulicach.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Smog w Krakowie przyczynia się do pogorszenia stanu zdrowia mieszkańców - bezpośrednio, powodując podrażnienia gardła a tym samym większą podatność na infekcje, duszności, problemy z oddychaniem, oraz pośrednio - zwiększając ryzyko astmy i zachorowań na nowotwory. Przy złej jakości powietrza również i aktywność fizyczna może przynosić negatywne skutki dla zdrowia. Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza przyniesie wiele korzyści dla mieszkańców - przede wszystkim zmniejszy niebezpieczeństwo wystąpienia wymieniowych powyżej problemów zdrowotnych. Kraków, jako miasto, przybliży się do standardu europejskiego, a potencjalni turyści zostaną pozbawieni obaw przed zagrażającym zdrowiu powietrzu. Dodatkowo projekt we wczesnej fazie opracowywania może przyczynić się do powstania projektów badawczych na krakowskich uczelniach i poszerzyć światową wiedzę naukową na temat technik fitoremediacyjnych (w przypadku odkrycia nowych przydatnych gatunków roślin).
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Opracowanie projektu badania wstępne dotyczące selekcji gatunków roślin, wybór dokładnych lokalizacji 50 000,00 PLN
Zakup, transport roślin oraz pozostałych materiałów, sadzenie roślin Nasadzenie wyselekcjonowanych roślin w wybranych lokalizacjach i pielęgnacja roślin w początkowej fazie rozwoju 650 000,00 PLN
700 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Opracowanie projektu pierwsza połowa 2017r
Zakup i zasadzenie roślin druga połowa 2017 i pierwsza połowa 2018r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt będzie generował koszty związane z: - trzykrotnym plewieniem w ciągu roku (powierzchnia wg projektu np. 400 m2) 400m2 x 3 = 1200m2 x 4 zł = 4800 zł/rok - pielęgnacja nasadzeń: około 5000 zł/rok - uzupełnianie kory (raz w roku): około 5000 zł/rok Przewidywany roczny koszt utrzymania: to około 14 800 zł
Wróć do poprzedniej strony