Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 66:

Protestanci pod Wawelem 500 lat obecności ewangelików w KRK.

Edycja Budżet Obywatelski 2016 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu przewiduje ograniczoną liczbę uczestników.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Opis projektu

Ewangelicy zagościli w Krakowie już na początku XVI wieku. Przez blisko 500 lat swojej obecności trwale wpisali się w kulturę i naukę polską. Projekt  ma przypomnieć bogate dziedzictwo ewangelików związanych z Krakowem. Mimo, że społeczność ewangelicka w podwawelskim grodzie była i jest nieliczna, to jednak takie postacie jak Mikołaj Rej, Andrzej Frycz - Modrzewski, Jost Ludwik Decjusz, Jan Boner, Jerzy Samuel Bandkie, Oskar Kolberg, Antonina Hoffmannowa, Jerzy Pilch, na stałe wpisały się zarówno w krakowską jak i polską kulturę.
Projekt nie jest w stanie  przedstawić wszystkich znamienitych protestantów związanych z Krakowem, ale może, w świetle 500- lecia obchodów reformacji, przybliżyć każdemu mieszkańcowi miasta ich kulturę, a co za tym idzie wspólne kulturalne  dziedzictwo.

W ramach projektu odbędą się następujące wydarzenia:
  koncerty - koncert ewangelickiej muzyki pasyjnej, koncerty polskiej muzyki renesansowej, koncerty pieśni z kancjonałów drukowanych w Krakowie, koncert hymnów protestanckich z okazji pamiątki reformacji na świecie ( w 2017  odbędą się obchody 500-lecia reformacji na świecie), oraz koncert adwentowy,
warsztaty - warsztaty ogólnodostępne; polskiej ewangelickiej pieśni pasyjnej, tańca renesansowego oraz  przeznaczone dla rodzin Pieśnią i  Słowem - warsztaty  ukazujące kulturę ewangelicką na co dzień,
 trzy gry miejskie przeznaczone dla rodzin, dzieci i młodzieży -
Tajemnice języka nie-gęsi - poszukiwanie znaczenia staropolskich słów - Mikołaj Rej z Nagłowic i  jego twórczość,
Tajemnice rodów ewangelickich, Opowieści psalmów, tajemnice kancjonału- Jakub Lubelczyk i jego świat.
Wykłady, spotkania z poezją ewangelicką i konkurs poetycki  na wiersz  o tematyce biblijnej .UZASADNIENIE PROJEKTU

 
Kultura ewangelicka jest w Krakowie obecna od XVI wieku. Mimo tego, mało krakowian zdaje sobie sprawę z  wkładu protestantów w muzykę, literaturę, teatr i naukę polską. Obchody 500-lecia reformacji na świecie są dobrym powodem na przypomnienie  dziedzictwa polskich ewangelików. Projekt ma charakter kulturotwórczy i edukacyjny. Jest adresowany do szerokiego grona odbiorców i jest  ogólnodostępny. Koncerty, wykłady, warsztaty, gry miejskie będą sposobem na poszerzenie wiedzy na temat ewangelików w Krakowie -  także na przyjemne, rozwijające spędzanie wolnego czasu.


Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Honoraria - koncerty suma honorariów dla artystów muzyków 14 000,00 PLN
Honoraria dla wykładowców suma honorariów dla wykładowców 1 400,00 PLN
Honoraria - warsztaty Honoraria za przygotowanie warsztatów 2 400,00 PLN
Gry miejskie całkowity koszt przygotowania i przeprowadzenia trzech gier miejskich 6 000,00 PLN
Nagrody - konkurs poetycki Koszt trzech nagród konkursu poetyckiego 1 200,00 PLN
koszty poczęstunku koszty poczęstunku podczas spotkań literackich, warsztatów i wykładów( kawa, herbata, cukier, ciastka. mleko) przeznaczone na cały projekt 540,00 PLN
koszty strojenia fortepianu koszt strojenia fortepianu w Kulubie Wola 400,00 PLN
honorarium - koordynacja honorarium za koordynację 2 000,00 PLN
27 940,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Charakterystyka długoterminowych skutków: Przewidywane długoterminowe skutki w przypadku realizacji zadania: Organizacja wydarzenia kulturalnego „Protestanci pod Wawelem. 500 lat obecności ewangelików w Krakowie” przyczyni się do przypomnienia bogatego dziedzictwa kulturowego ewangelików w Krakowie .Projekt ma charakter kulturotwórczy i edukacyjny. Jest adresowany do szerokiego grona odbiorców i jest ogólnodostępny. W ramach przedsięwzięcia planowane są koncerty, warsztaty, gry miejskie, konkursy poetyckie. Planowane wydarzenia, oprócz waloru edukacyjnego, będą okazją na przyjemne, rozwijające spędzenie wolnego czasu.
Wróć do poprzedniej strony