Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 18:

Zielone Salony Miejskie

Edycja Budżet Obywatelski 2016 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu przewiduje ograniczoną liczbę uczestników.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Tereny Zielone pomiędzy ul. J.Conrada a M.Jaremy , Park Kleparski, Park Lilli Wenedy, Park Aleksandry, Park Tysiąclecia

Opis projektu

Zadanie obejmuje 5 lokalizacji, zakłada się realizację poniższego zadania we wszystkich wskazanych miejscach.

Projekt zakłada zorganizowanie przestrzeni z podziałem na 4 sąsiadujące ze sobą strefy.

Wszystkie tworzą jednak integralną całość, wkomponowując się w otoczenie, nadając mu jednocześnie nowy wyraz.

Każda ze stref powinna spełniać podstawowe wymogi m.in. minimalna powierzchnia 5x5 m, odległość pomiędzy strefami nie więcej niż 10 m. Proponowany podział na 4 moduły:

- strefę wspólną,

- strefę wypoczynku,

- strefę gier (stoły do gry w szachy, karty itp.),

- strefę pracy.

Poszczególne moduły powinny spełniać w części funkcję ochronną przed słońcem/deszczem (altany, pergole, ogniwa fotowoltaiczne), być wyposażone w wygodne siedziska, leżanki, hamaki itp., a przede wszystkim posiadać bujną roślinność - zarówno nowe nasadzenia, jak i wykorzystanie roślinności zastanej, poddanej procesowi rewitalizacji.

Całość wyposażona w oświetlenie (wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych), prąd (z tychże ogniw) wodę zdatną do picia, stojak na rowery, kosze na śmieci itp.UZASADNIENIE PROJEKTU

Zadanie ma na celu częściową rewitalizację istniejącej już przestrzeni miejskiej, oraz nadanie jej nowego charakteru poprzez stworzenie funkcjonalnych stref odpoczynku i pracy na terenach zielonych.


Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Opracowanie dokumentacji projektowej 50 000,00 PLN
Wykonanie Zielonych Salonów Miejskich 1 000 000,00 PLN
1 050 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych uzgodnien do końca 2017
Realizacja zadania do końca 2018
Charakterystyka długoterminowych skutków: 1. Podniesienie walorów estetycznych i użytkowych wskazanych lokalizacji. 2. Projekt będzie generował koszty roczne związane z: - opróżnianiem koszy na śmieci: 20szt x 2,0zł x 200 = 8000zł - pielęgnacja nasadzeń (odchwaszczanie/podlewanie): 50m² x 5,0 x 36 = 9000zł - cięcie krzewów: 50szt x 10,0zł x 2 = 1000zł - zamiatanie nawierzchni utwardzonych: 250mb x 0,2zł x 52 = 2600zł - sypanie gołoledzi piaskiem: 250mb x 0,3zł x 25 = 1875zł - usuwanie śniegu łopatami: 250mb x 0,3zł x 25 = 1875zł - czyszczenie z piasku i błota po zimie: 250mb x 2,0zł x 1 = 500zł - mycie elementów małej architektury: 200szt x 5,0zł = 1000 Przewidywany roczny koszt utrzymania inwestycji to 25850,00zł
Wróć do poprzedniej strony