Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 32:

Drugie życie placów handlowych

Edycja Budżet Obywatelski 2016 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu przewiduje ograniczoną liczbę uczestników.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Plac Nowowiejski

Opis projektu

Lokalne place handlowe żyją... od 7.00 do 15.00, potem tylko wiatr hula i wilki wyją.
Propozycja zakłada przekształcenie obecnych terenów "kramów" w plac miejski, z miejscami rekreacji, zielenią, oświetleniem. Jednocześnie jednak nie przewiduje się eliminacji istniejącej funkcji handlowej, a jedynie integrację jej w przestrzeni placu.

Zakres prac obejmował będzie wymianę nawierzchni, ustawienie miejsc do siedzenia, wprowadzenie zieleni na place, montaż oświetlenia, stojaków na rowery, a także lokalizację rzeźb lub innych instalacji artystycznych.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Przekształcenie placu pozwoli stworzyć lokalny teren rekreacyjny w rejonie o dużym deficycie przestrzeni publicznych, a także pozwoli na "drugie życie placów handlowych". Ponadto uporządkowanie i przekształcenie tego obszaru pozwoli na integrację z sąsiadującymi terenami zielonymi.

Dzięki przekształceniu placu okoliczni mieszkańcy zyskają wielofunkcyjne miejsce rekreacji, nie łamiąc ich dotychczasowych przyzwyczajeń.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Opracowanie dokumentacji realizacja projektu 617 000,00 PLN
617 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień do 31.05.2017
Realizacja projektu do 31.12.2017
Charakterystyka długoterminowych skutków: Zwiększenie kosztów potrzebnych na utrzymanie terenów w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej – koszt roczny ok. 1500 zł Zwiększenie atrakcyjności okolicy i przywrócenie walorów estetycznych i użytkowych Nowe miejsce rekreacji i integracji społeczeństwa
Wróć do poprzedniej strony