Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 24:

Wielka siła w Małych rękach!

Edycja Budżet Obywatelski 2016 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu przewiduje ograniczoną liczbę uczestników.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, Polska

Opis projektu

Tematem projektu są warsztaty Pierwszej Pomocy dla dzieci.

 Warsztaty skierowane są do uczniów z klas 4 - 6 szkół podstawowych znajdujących się na terenie Miasta Krakowa. Zajęcia będą organizowane dla wybranych grup od poniedziałku do piątku, a w soboty warsztaty otwarte dla osób zainteresowanych. Liczba instruktorów będzie nie mniejsza niż dwóch, zawsze dostosowana do liczebności grupy. Wynika to ze specyfiki zajęć, potrzeby praktycznej prezentacji oraz kontroli i pomoc podczas ćwiczeń wykonywanych przez uczestników.

Czas przeznaczony na przeprowadzenie zajęć warsztatowych to trzy godziny zegarowe.

Warsztaty podzielone są na dwie części:

  • Pierwsza, bardziej teoretyczna, podczas której prowadzący przedstawiają podstawy związane z udzielaniem Pierwszej Pomocy.
  • Druga część to ćwiczenia praktyczne mające za zadanie oswoić dzieci z pierwszą pomocą oraz uświadomić im, jak ważna jest każda chwila dla ratowania życia i zdrowia. W czasie trwania zajęć, każde dziecko ma okazje przećwiczyć bezpieczne podejście do poszkodowanego, wezwanie pomocy, resuscytacje krążeniowo - oddechową na fantomie (osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia), użycie AED, układanie w pozycji bezpiecznej, bandażowanie, czy przekładanie poszkodowanego na deskę ortopedyczną. Jedna z wykorzystywanych metod to drama.
 Na koniec młodzi uczniowie mogą obejrzeć wnętrze karetki, jak również poćwiczyć zapinanie poszkodowanego na desce i noszach, zapoznać się ze specyfiką pracy grup ratownictwa.
Każde dziecko po zakończeniu warsztatów otrzyma dyplom, saszetkę z maseczką do resuscytacji oraz długopis lub inny upominek.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem projektu jest uwrażliwienie uczniów na sytuacje trudne i potrzebę pomocy osobom z zagrożeniem utraty życia i zdrowia. Drogą do tego jest uczestnictwo w nauce, przypominaniu i ćwiczeniu zasad udzielania pierwszej pomocy.  

 Nie znamy dnia ani godziny, kiedy pomocy drugiej osobie może być niezbędna. Pierwszej Pomocy może nauczyć się każdy. Chcemy pokazać dzieciom, jak łatwo i prosto można pomagać. Warsztaty, które proponuję mają zarówno nauczyć jak i wypracować u dzieci chęć pomocy innym oraz uświadomić, jak wiele zależy od ich działań. Nauka i znajomość jest bardzo potrzebna w każdym wieku, jednak to w dzieciństwie uczymy się pewnych zachowań, które maja znaczenie w dalszym życiu, dlatego mój projekt kładzie największy nacisk na dzieci. Grupą, na którą zwracam największą uwagę są dzieci z klas 4 do 6 szkół podstawowych.

Swój wybór grupy wiekowej mogę uzasadnić kilkoma argumentami:

  • W poprzednich latach i obecnie są realizowane projekty nauki pierwszej pomocy dla klas 1- 3 szkoły podstawowej,
  • Część uczniów z klas 4 - 6 szkół podstawowych ma podstawową wiedze na temat pierwszej pomocy, ale należy ją przypominać i utrwalać,
  • Uczniowie Ci wchodzą w okresu dojrzewania, duży wpływ mają na nich grupy rówieśnicze i zaczynają wstydzić się dobrych zachowań. Ważną kwestią jest to, by nauczyć ich, że pomoc drugiej osobie to nic strasznego i wstydliwego, a wręcz przeciwnie, powód do dumy.
  • Uczniowie lubią innym imponować. Warto to wykorzystać do czynienia dobra.
  • Uczniowie Ci zaczynają samodzielnie wracać do domu po lekcjach i spędzają czas na podwórku z rówieśnikami, warto, aby znali zasady udzielania pierwszej pomocy.
Powyższe argumenty tłumaczą potrzebę prowadzenia zajęć z nauki pierwszej pomocy wśród uczniów z klas 4 - 6 szkół podstawowych.

  Realizacja projektu może przynieść same korzyści dla mieszkańców Krakowa. Coraz częściej spotykamy się z tym, że na ulicy, w komunikacji miejskiej lub w domu ktoś się źle czuje, traci przytomność. Tylko szybka reakcja świadków, jako pierwszego ogniwa łańcucha ratunkowego, pozwala na uratowanie takiego człowieka po przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego. Dzieci dla których przeznaczony jest projekt uczą się bardzo szybko i bardzo chętnie. Spędzają dużo czasu poza domem. Ważne jest, aby dzieci od najmłodszych lat uwrażliwiać na inne osoby i ich potrzeby. Chciałabym, aby dla młodego pokolenia chęć i umiejętność udzielania pierwszej pomocy była czymś naturalnym i normalnym. Wiele przykładów pokazuje, że młodzi ludzi mający umiejętności udzielania pierwszej pomocy wykazują się odwagą w sytuacjach zagrażających życiu.

 Uczniowie po odbyciu szkolenia mogą podzielić się wiedzą z najbliższymi osobami, które nie mają czasu, by pójść na szkolenie.

 Projekt jest atrakcyjny ponieważ ma zadanie przeszkolić dzieci z bardzo ważnej kwestii jaką jest udzielanie Pierwszej Pomocy za pomocą aktywizujących metod. Projekt oprócz wiedzy teoretycznej kładzie duży nacisk na praktyczne ćwiczenia, które zawsze zostają w pamięci, a będą odbywały się w małych grupach.
Nabór do szkoleń prowadzony przez jednostkę realizującą będzie miał charakter otwarty. Każdy uczeń szkoły podstawowej i przedszkola, spełniający kryterium wieku, będzie mógł wziąć udział w naborze do szkolenia.
Szkolenia zostaną przeprowadzone w miejscu zagwarantowanym przez realizatora zadania.Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Prowadzenie warsztatów Wynagrodzenie za prowadzenie wasztatów (stawka za wszystkie warsztaty). 7 900,00 PLN
Sprzęt do nauki pierwszej pomocy Zestaw fantomów do nauki RKO, AED, kołnierze, apteczki R1. deska ortopedyczna. 13 300,00 PLN
Materiały jednorazowego użytku Materiały jednorazowego użytku potrzebne do przeprowadzenia warsztatów - gaziki, płyny odkażające, rękawiczki, maseczki do resuscytacji, materiały opatrunkowe. 3 800,00 PLN
Upominki dla dzieci Dyplomy, saszetki z maseczkai do resuscytacji, długopisy dla kazdego uczestnika warsztatów. 8 930,00 PLN
Dodatkowe koszty Koszty organizacyjne, amortyzacji oraz paliwa do karetki. 2 000,00 PLN
35 930,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Poszukiwanie i wybór najkorzystniejszych ofert Poszukiwanie i wybór najkorzystniejszych ofert na zakup sprzętu, materiałów materiałów jednorazowego użytku oraz upominków dla uczestników. Koniec 2016 r.
Warsztaty Przeprowadzanie warsztatów dla grup uczniów z klas 4 - 6 szkół podstawowych z terenu Krakowa. Cały rok 2017
Charakterystyka długoterminowych skutków: Przedmiotem projektu są warsztaty z pierwszej pomocy dla dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych. Szacunkowy koszt realizacji zadania 35 930 zł. Celem proponowanych zajęć jest zwrócenie uwagi na potrzebę wyrabiania wrażliwości i zauważania osób potrzebujących pomocy oraz udzielanie jej przez uczniów klas IV - VI szkół podstawowych. Nauczenie i przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy uczniom klas IV - VI będzie miało wpływ na ich współpracę w grupie oraz zachowania w społeczeństwie - zauważanie osób potrzebujących, świadomość roli młodego ratownika dla przeżycia osób, odwagę w działaniach. Realizacja przedmiotowego projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego nie powoduje żadnych konsekwencji finansowych dla Gminy w kolejnych latach.
Wróć do poprzedniej strony