Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 99:

Wybieg ze strefą agility dla krakowskich zwierzaków!

Edycja Budżet Obywatelski 2016 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu przewiduje ograniczoną liczbę uczestników.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Lubostroń, Kraków, Polska

Opis projektu

Projekt przewiduje realizację etapu II prac związanych z uruchomieniem wybiegu dla psów zlokalizowanego u zbiegu ul. Kolistej i Lubostroń. Pierwszy etap prac został wykonany w ubiegłym roku, jednakże zakres robót nie pozwolił na udostępnienie obiektu mieszkańcom. Prace objęte projektem pozwolą na ostateczne ukończenie inwestycji i umożliwienie psiakom, nie tylko z okolicy, korzystania z profesjonalnego wybiegu. Prace będą odbywać się na podstawie już istniejącego i prawomocnego projektu. W ramach projektu założono realizację następujących zadań:

- montaż poidła wraz z wykonaniem koniecznych przyłączy i robót ziemnych;

- odwodnienie, wyrównanie terenu

- stworzenie strefy agility poprzez montaż elementów małej architektury

- obsianie trawą odporną na zadeptywanie

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem projektu jest doposażenie i uruchomienie wybiegu dla psów zlokalizowanego przy zbiegu ulic Kolistej i Lubostroń w ramach Budżetu Obywatelskiego Krakowa 2016. W 2015 roku opracowany został projekt wybiegu oraz przeprowadzony pierwszy etap prac (ogrodzenie terenu, ustawienie ławek oraz koszy na śmieci). Nie był on jednak wystarczający do udostępnienia wybiegu dla pupili mieszkańców m.in. ze względów bezpieczeństwa. W ramach projektu przewiduje się wykonanie niezbędnych prac ziemnych oraz doposażenie obiektu. Przedstawiony cel wynika z potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców. W tej części Krakowa brak jest profesjonalnego wybiegu dla psów, na którym właściciele czworonogów mogliby zarówno tresować psy jak i, nie przeszkadzając innym mieszkańcom, pozwolić psiakom się wybiegać. Ze względu na bardzo małą dostępność tego typu obiektów, planowane bogate wyposażenie oraz znaczny teren, wybieg stanie się atrakcyjny zarówno dla mieszkańców okolicy jak i mieszkańców sąsiednich dzielnic (szczególnie zlokalizowanego niedaleko osiedla Kliny i Borek Fałęcki). Projekt zakłada montaż urządzeń, które pozwolą min. na ćwiczenie:

- komend „stop/zostań”

- równowagi i koordynacji

- przeskoków

- czołgania

- wspinaczki i równowagi

 Co istotne projekt odpowiada zarówno na potrzeby właścicieli zwierząt jak i mieszkańców, którzy zwierząt nie posiadają. Dzięki wybiegowi, znacznemu ograniczeniu ulegnie zjawisko zabrudzeń dokonywanych przez zwierzęta, ale również poprawi się poczucie bezpieczeństwa osób, które czują dyskomfort wobec wyprowadzanych na osiedlach psach. Z kolei właściciele psów będą mogli pozwolić wybiegać się swoim zwierzakom „bez smyczy”, pobawić się z nimi na różnego rodzaju przeszkodach a na koniec będą mogli w higieniczny sposób sprzątnąć po swoim zwierzaku dzięki instalacji kubłów na psie odchody z podajnikiem toreb jednorazowych. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja projektu 160 000,00 PLN
160 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień do 31.05.2017
Realizacja projektu do 30.10.2017
Charakterystyka długoterminowych skutków: Zwiększenie kosztów potrzebnych na utrzymanie terenów w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej – koszt roczny ok. 5000 zł Integracja właścicieli zwierząt Możliwości zapewnienia rozrywki i tresury dla zwierząt
Wróć do poprzedniej strony