Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 1:

Rowerem po pracę

Edycja Budżet Obywatelski 2016 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu przewiduje ograniczoną liczbę uczestników.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, Polska

Opis projektu

W ramach projektu zakupionych zostanie 100 sztuk rowerów miejskich i składanych, które następnie zostaną rozdystrybuowane za pośrednictwem Grodzkiego Urzędu Pracy w formie długookresowego użyczenia bezrobotnym mieszkańcom Krakowa. Projekt adresowany jest do osób średniookresowo pozostających bez pracy tj. w okresie 6-18 m-cy, które podejmują starania w kierunku znalezienia nowego zatrudnienia, ale ograniczeniem w ich wypadku jest słaba mobilność. Celem projektu jest poprawa mobilności, a co za tym idzie ułatwienie takim osobom poszukiwania pracy. W ramach projektu powinno zostać nabytych 70 wygodnych, dobrej klasy rowerów miejskich oraz 30 rowerów składanych. Rowery powinny zostać trwale oznakowane jako własność Gminy Miejskiej Kraków. Należy przyjąć, że okres wypożyczenia wynosi do 12 miesięcy, w razie wcześniejszego znalezienia pracy przez osobę bezrobotną, niezależenie od czasu jaki pozostał do upływu tego okresu należy wypożyczenie przedłużyć na jej prośbę o kolejne 6 miesięcy, aby ułatwić jej dojazd do pracy. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Cel i potrzebę realizacji projektu: poprawa mobilności, a co za tym idzie ułatwienie takim osobom poszukiwania pracy

Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców: szansa na częściową aktywizację osób bezrobotnych, ograniczenie bezrobocia

Atrakcyjność projektu: tego rodzaju projekt będzie miał charakter bezprecedensowy w skali kraju, należy zwrócić uwagę, że miasto Kraków ma świetne warunki dla transportu rowerowego, jednocześnie jednak znaczna część miasta znajduje się poza zasięgiem komunikacji miejskiej lub kursuje ona sporadycznie

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup rowerów 100x1800zł 180 000,00 PLN
Utrzymanie i serwis przez okres 2 lat 100x400zł 40 000,00 PLN
Promocja projektu wśród osób bezrobotnych - 10 000,00 PLN
Zapięcia do rowerów 100x150 15 000,00 PLN
245 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
1. Opracowanie koncepcji  Formuła organizacyjna projektu,  Regulaminu korzystania z rowerów udostępnianych bezrobotnym w ramach projektu,  Rozwiązania kwestii technicznych związanych z projektem (lokalizacja bazy rowerów, pomieszczenia serwisowego, typów rowerów, typów zabezpi styczeń 2017 r.
2. Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego projektu styczeń 2017 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Wdrożenie projektu ma na celu poprawę mobilności wśród osób bezrobotnych, podejmujących starania w kierunku znalezienia zatrudnienia, a co za tym idzie ułatwienie takim osobom poszukiwanie pracy i w konsekwencji przyczynienie się do ograniczenia bezrobocia. Realizacja zadania skutkować będzie wzrostem poziomu aktywizacji osób bezrobotnych, a także w pośredni sposób promować kulturę fizyczną.
Wróć do poprzedniej strony