Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 106:

Odbudowa placu zabaw w parku Decjusza

Edycja Budżet Obywatelski 2016 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu przewiduje ograniczoną liczbę uczestników.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park Decjusza

Opis projektu

Projekt zakłada zasadniczą rewitalizację placu zabaw w północno-zachodniej części parku Decjusza w miejsce obecnie istniejącej infrastruktury, która przez ostatnie lata została ograniczona o ponad połowę i uległa znacznej degradacji. Obiekt nie spełnia wymogów bezpieczeństwa, a także nie jest w obecnym kształcie w stanie pomieścić wszystkich dzieci, co wynika z faktu, że park jest popularnym miejscem spacerów rodziców z dziećmi w różnym wieku, a plac zabaw jedynym takim obiektem w okolicy. Propozycja zagospodarowania tego terenu obejmuje:

- zupełnie nową aranżację terenu i rozmieszczenia wyposażenia i infrastruktury dodatkowej uwzględniającą kryteria bezpieczeństwa i komfort użytkowania (np. strefa bezpieczeństwa dla karuzel i huśtawek – 2 metry, ustawienie zjeżdżalni od strony północnej aby uniknąć nagrzewania się powierzchni).

- ogrodzenie terenu placu zabaw zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1176 z uwzględnieniem trzech zamykanych bramek (dwie północne i jedna południowo-wschodnia)

- doprowadzenie alejki wejściowej od strony południowo wschodniej do istniejącej już alei parkowej

- jako nawierzchnię bezpieczną należy zastosować korę pub piasek

- zakup nowego wyposażenia, takiego jak: huśtawki ( w tym zamknięta dla małych dzieci), linki wspinaczkowe, bujaki, elementy podwieszane, kładki,  karuzela oraz elementy edukacyjne dla najmłodszych)

- postawienie tablicy informacyjnej zawierającej zakaz wprowadzania psów, używania otwartego ognia, wnoszenia alkoholu i innych wytycznych wynikających z regulaminu parków miejskich

- zakup większej ilości ławek i rozmieszczenie ich w pobliżu sprzętu do zabawy, co ułatwi rodzicom opiekę nad bawiącymi się dziećmi

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Park Decjusza jest popularnym miejscem spacerów rodziców z dziećmi w różnym wieku, a znajdujący się w nim plac zabaw jedynym takim obiektem w na całej długości ulicy Królowej Jadwigi (obejmującej Wolę Justowską i Sikornik). Pomiędzy parkiem Jordana, placem zabaw przy kopcu Piłsudskiego  a małym placem zabaw w Chełmie nie ma żadnego ogólnodostępnego miejsca do zabaw dla dzieci. Mimo to przez ostatnie lata kolejne elementy wyposażenia placu zabaw w parku Decjusza były systematycznie usuwane lub uległy dewastacji, obecnie pozostawiając dzieci w dzielnicy z jedną zjeżdżalnią, jednym bujakiem, dwoma huśtawkami (składającymi się z dwóch siedzisk i prętu) oraz pozostałościami zrujnowanych elementów wyposażenia.

Obecnie istniejąca infrastruktura nie spełnia elementarnych wymogów bezpieczeństwa według norm PN-EN 1176 i PN-En 1177. Postawienie ogrodzenia zabezpieczałoby dzieci nie tylko przed psami, które spacerują po parku, ale także – ze względu na bliskie sąsiedztwo Lasu Wolskiego – leśnymi zwierzętami mogącymi przenosić kleszcze lub choroby.

Park Decjusza jest popularnym miejscem rekreacji i siedzibą zabytkowej willi, odwiedzanej przez wszystkich krakowian – odbudowa estetycznego i nowoczesnego placu zabaw powinna być też kwestią zadbania o wizerunek tego miejsca.

Jesteśmy przekonani, że projekt odbudowy placu zabaw w parku Decjusza wychodzi naprzeciw jednej z kluczowych potrzeb mieszkańców Zwierzyńca, a nawet wszystkich krakowian.

 Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz inwentaryzacji drzewostanu, zakup mapy do celów projektowych 30 000,00 PLN
Realizacja projektu 560 900,00 PLN
590 900,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień do 31.08.2017
Realizacja projektu do 31.05.2018
Charakterystyka długoterminowych skutków: Zwiększenie kosztów potrzebnych na utrzymanie terenów w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej – koszt roczny ok. 1500 zł Zwiększenie atrakcyjności parku i przywrócenie walorów estetycznych Nowe miejsce rekreacji dla rodzin z dziećmi
Wróć do poprzedniej strony