Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 51:

Park krakowski - plac zabaw

Edycja Budżet Obywatelski 2016 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu przewiduje ograniczoną liczbę uczestników.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park Krakowski, Kraków, Polska

Opis projektu

W ramach projektu zostaną podjęte następujące działania:

- Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków.

- Wyrównanie i uporządkowanie terenu pod plac zabaw..

- Budowa placu zabaw o powierzchni ok. 200 m2 na części asfaltowego placu od strony ul. Szymanowskiego, z dwoma wejściami, wydzielonymi strefami dla dzieci najmłodszych oraz starszych, ławkami, koszami na śmieci.

Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników oraz zapobieżenie zanieczyszczaniu placu przez psy, plac zabaw będzie ogrodzony i wyposażony w furtki. Na planowanym terenie placu zabaw zostanie usunięta obecna nawierzchnia asfaltowa pełna destruktów i ubytków. W jej miejsce połozy się tzw. "nawierzchnię bezpieczną", czyli nawierzchnię syntetyczną (amortyzującą), która zmniejsza ryzyko urazów, jednocześnie zapewniając duży komfort poruszania się i zabawy. Plac zabaw będzie przeznaczony dla dzieci w wieku 1-14 lat. Różnorodne elementy zabawowe przeznaczone dla młodszych dzieci zostaną umieszczone blisko siebie.  Identyczne rozwiązanie zostanie wykorzystane przy planowaniu rozmieszczenia urządzeń dla starszych dzieci. Strefowy podział terenu i urządzeń na placu zabaw sprzyja łatwiejszemu sprawowaniu opieki nad dziećmi.

Na placu zabaw zaplanowane jest ustawienie tradycyjnych urządzeń zabawowych i rekreacyjnych posiadających odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, w tym: 1 podwójnej huśtawki, zjeżdżalni, piaskownicy, równoważni, ścianki do wspinania, stolika lub lady do zabawy, stołu do gry w tenisa stołowego oraz tzw. tablicy aktywności, 2 bujaków, 4 ławek i 2 koszy na śmieci.

Ponieważ teren wymaga dodatkowego oświetlenia, planuje się postawienie 4 latarni.

Druga, niezagospodarowana część asfaltowego placu będzie mogła w przyszłości posłużyć jako miejsce np. pod mobilną letnią kawiarenkę otoczoną stolikami i rekreacyjnymi leżakami.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Park Krakowski jest najstarszym kompleksem parkowym w Krakowie, wpisanym do rejestru zabytków (nr rej. A-985).

W stanie obecnym park Krakowski nie spełnia w sposób wystarczający funkcji parku miejskiego, czyli miejsca rekreacji i wypoczynku. Za sprawą inicjatywy obywatelskiej oraz realizacji zwycięskiego projektu w ramach drugiej edycji dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego zostały podjęte działania zmierzające do rewitalizacji parku Krakowskiego. Rewitalizacja parku powinna obejmować również zapewnienie infrastruktury przeznaczonej dla najmłodszych. Obecnie w parku (w miejscu planowanego placu zabaw) znajduje się jedynie niezamykana piaskownica, która jest zaśmiecona i pełna zwierzęcych odchodów. Niniejszy projekt ma na celu przystosowanie parku do potrzeb jego najmłodszych użytkowników oraz zapewnienie bezpiecznego i funkcjonalnego miejsca odpoczynku, rekreacji i zabawy. W rozwoju dziecka plac zabaw spełnia wiele bardzo ważnych funkcji:

- zachęca do aktywności fizycznej, która jest niezbędna w procesie wzrostu i wzmacniania układu kostnego oraz mięśni,

- stwarza okazję do treningu umiejętności społecznych – dzieci uczą się współpracy, współzawodnictwa i kreatywności. Dziecko uczy się funkcjonowania w grupie rówieśników, a także nawiązywania relacji;

- sprzyja pracy układu nerwowego oraz mózgu, gdyż zabawa i ruch dostarczają wielu potrzebnych bodźców;

- poprzez zabawę na placu zabaw dzieci uczą się kontrolować własne ciało, ćwiczą równowagę i koordynację oraz planowanie swoich ruchów;

- stwarza okazję do pozytywnego spożytkowania dziecięcej energii,

- badania dowodzą, że aktywne ruchowo dziecko łatwiej się uczy i szybciej przyswaja nowe wiadomości. Doświadczenie zdobyte podczas zabawy na placu zabaw ma wpływ na zachowania w przyszłości. Ponadto rozładowanie energii na placu zabaw wpływa na lepszy, bardziej spokojny sen najmłodszych co ma duże znaczenie zarówno dla dziecka jak i rodziców.

Plac zabaw będzie służył nie tylko najmłodszym jako miejsce zabawy i rekreacji ale również ich opiekunom jako miejsce wypoczynku i wspólnych zabaw z dziećmi, stając się zdrową alternatywą spędzania wolnego czasu. Dzięki usytuowaniu parku Krakowskiego w centrum miasta, przy głównych ciągach komunikacyjnych z placu zabaw skorzystają nie tylko okoliczni mieszkańcy ale również pozostali mieszkańcy Krakowa.

W przypadku realizacji zadania powstaną koszty związane z koniecznością zwiększenia środków na bieżące utrzymanie terenu, przeglądów technicznych urządzeń małej architektury, ewentualnych napraw oraz likwidacji skutków dewastacji.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja projektu 255 400,00 PLN
255 400,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja inwestycji do 31.12.2018
Charakterystyka długoterminowych skutków: Zwiększenie kosztów potrzebnych na utrzymanie terenów w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej – koszt roczny ok. 100 000 Zwiększenie atrakcyjności terenu i przywrócenie walorów estetycznych Nowe miejsce rekreacji dla rodzin z dziećmi osób starszych i turystów Integracja mieszkańców
Wróć do poprzedniej strony